De doelstelling van de Koninklijke Maatschappij voor Natuurkunde onder de zinspreuk "Diligentia" is bekendheid te geven aan ontwikkelingen van de natuurwetenschappen in brede zin. Onder natuurwetenschappen worden verstaan de disciplines natuurkunde, scheikunde, sterrenkunde, wiskunde, geologie, biologie en geneeskunde.

Vijftien lezingen over nieuwe ontwikkelingen in de natuurwetenschappen

Vooraanstaande wetenschappers presenteren ieder seizoen (van september tot april) op begrijpelijke wijze hun onderzoek. Sprekers worden geselecteerd op de volgende criteria:
- naam en faam
- actualiteit van het onderzoek
- attractiviteit van de presentatie, ook voor bèta-geïnteresseerden buiten het eigen vakgebied

Bij de programmering wordt er naar gestreefd dat jaarlijks elk van de bovengenoemde disciplines aan bod komen. Het programma met de titels en de samenvattingen van de lezingen, zowel voor het huidige seizoen als voor de vorige seizoenen, is te vinden onder de tab "voordrachten" op deze website.

Het niveau van de lezingen is hoog, maar goed te volgen voor toehoorders buiten het vakgebied. Na afloop van de lezing is er gelegenheid tot het stellen van vragen.

Het Jaarboek

De voordrachten worden al sinds 1873 jaarlijks gepubliceerd in een prachtig uitgevoerd jaarboek, dat aan de leden wordt toegestuurd, tenzij men zich heeft afgemeld voor deze service.  In het jaarboek wordt het jaarverslag van de Koninklijke Maatschappij voor Natuurkunde opgenomen, soms aangevuld met historische overzichten van de Maatschappij. Het jaarboek wordt in kleur gedrukt en omvat ca. 150 pagina's.
Als u als lid geen jaarboek meer wilt ontvangen of als u de afmelding ongedaan wilt maken, stuur dan een berichtje naar de secretaris via het Contact formulier.
De jaarboeken zijn in pdf vorm te downloaden. Afzonderlijke lezingen zijn hier op te zoeken.

Plaats en tijd

De voordrachten vinden plaats in theater Diligentia, Lange Voorhout 5, 's Gravenhage.
De lezingen worden op maandagavonden gehouden en beginnen om 20.00 uur. Na afloop van de lezing is er gelegenheid tot discussie. De bijeenkomst eindigt rond 21.15 uur.

De lezingen zijn gratis toegankelijk voor leden (eventueel met introducé). Andere belangstellenden kunnen een toegangskaartje kopen voor € 5,00 via deze link (eventueel is aan de zaal ook mogelijk vlak voor de lezing).
Bij het betreden van het theater Diligentia zijn de Algemene Bezoekersvoorwaarden van kracht.

Lidmaatschap

Het lidmaatschap geeft het recht alle lezingen bij te wonen, samen met partner of één introducé. Het lidmaatschap kost € 35,00 per jaar en € 7,50 per jaar voor scholieren en studenten (zonder jaarboek).
Leden krijgen aan het begin van het seizoen het jaarprogramma toegestuurd, plus herinnerings- / toegangskaartjes vlak voor de lezingen. Om lid te worden klik hier.

ANBI status en de Steunstichting

De vereniging heeft de ANBI status bij de belastingdienst. Dit betekent dat schenkingen aan de vereniging vrij zijn van belasting. De algemene informatie, benodigd voor het behouden van de ANBI status, is in te zien op de
ANBI pagina.

Om gelden van schenkingen te beheren is een Steunstichting opgericht, tevens met de ANBI status. De algemene informatie in verband met de ANBI status, is in te zien op de ANBI pagina van de Steunstichting.

Verdere Informatie

Algemene informatie over de Koninklijke Maatschappij voor Natuurkunde Diligentia kunt u inwinnen bij de secretaris, Mw dr M.J. Blankwater, tel. 015 2625155,
e-mail mj.blankwater("at")natuurwetenschappen-diligentia.nl, of bij de andere bestuursleden.

.