tot Steun aan Koninklijke Maatschappij voor Natuurkunde Diligentia
RSIN/fiscaal nummer: 8174.60.974
KvK nummer: 27294837

Bestuur

Voorzitter
Dr. ir. J.G. (Joost) Vogtländer

Secretaris en penningmeester
Drs. A.E.R. (Anton) Kalff

Algemene zaken
vacature

Contact opnemen met het bestuur

Financieel Beleidsplan

Beleidsplan van de Steunstichting

Opmerking: Schenkingen kunnen worden gedaan onder specifieke bepalingen (bijvoorbeeld dat alleen de rente
besteed mag worden, of dat de schenking bedoeld is voor een specifiek soort besteding).
Dergelijke schenkingen worden op de balans aangemerkt als "bestemmingsfonds".

Beloningsbeleid

Alhoewel de Steunstichting geen medewerkers in dienst heeft, is er wel een beloningsbeleid met betrekking tot eventuele onkostenvergoedingen voor vrijwilligers.

Beloningsbeleid van de Steunstichting

Jaarrekening

Jaarrekening van de Steunstichting seizoen 2016-2017

Opmerking: De kascommissie van de Vereniging controleert ook de banksaldi van de Steunstichting, zie het verslag van de kascommissie. Het verslag staat ook op de pagina ANBI vereniging.

Statuten

Statuten van de Steunstichting

.