Koninklijke Maatschappij voor Natuurkunde Diligentia
RSIN/fiscaal nummer: 17.86.490
KvK nummer: 40407990
Postadres: Laan van Oud Polegeest 46, 2341NL Oegstgeest

Bestuur

Voorzitter
Prof. dr. P.J. (Peter) Sterk

Penningmeester; contactpersoon website
Dr. ir. J.G. (Joost) Vogtländer

Secretaris leden
Dr. M.J. (Marie-José) Blankwater

Secretaris en contactpersoon voortgezet onderwijs
Drs. A.E.R. (Anton) Kalff

Redactie jaarboek en excursie
Prof. ir. P. (Peter) Hoogeboom

Juridische zaken
Mr. J.W. (Jan) Andringa

Algemene zaken
Dr. M. (Margriet) van der Heijden

Contact opnemen met het bestuur

Financieel beleidsplan

Beleidsplan van de Vereniging

Beloningsbeleid Vereniging

De Vereniging heeft geen medewerkers in dienst, maar heeft wel een beleid met betrekking tot eventuele onkostenvergoedingen van vrijwilligers.

Beloningsbeleid van de Vereniging

 Jaarrekening en Jaarverslag

Jaarrekening van de Vereniging seizoen 2017-2018
Jaarverslagen van activiteiten van de vereniging zijn te vinden in de jaarboeken.
Opmerking: Het bestuur heeft de telmethode van het ledenaantal gewijzigd. Winnaars van de scholierenprijs, die een gratis lidmaatschap ontvangen gedurende 5 jaar, worden met terugwerkende kracht niet meer als lid meegeteld. In de jaarboeken tot en met seizoen 2016-2017 zijn zij wel meegeteld. Het juiste aantal leden is 473 per 30 juni 2017 (ca 40 minder dan het jaarboek vermeldt).

Verslag kascommissie seizoen 2017-2018

Statuten

Statuten van de Vereniging

.