Koninklijke Maatschappij voor Natuurkunde Diligentia
RSIN/fiscaal nummer: 17.86.490
KvK nummer: 40407990

Bestuur

Voorzitter
prof. dr. P.J. Sterk

Secretaris ledenbestand
Mw. dr. M.J. Blankwater

Secretaris bestuurszaken; contactpersoon voortgezet onderwijs
drs. A.E.R. Kalff

Penningmeester; contactpersoon website
dr. ir. J.G. Vogtländer

Redactie jaarboek; excursies
prof. ir. P. Hoogeboom

Juridische zaken

mr. J.W. Andringa

Algemene zaken
prof.dr. K.H. Kuijken

dr. H. Weijma

 

Voor adressen van de bestuursleden, klik hier

Financieel beleidsplan

Beleidsplan van de Vereniging

Beloningsbeleid Vereniging

De Vereniging heeft geen medewerkers in dienst, maar heeft wel een beleid met betrekking tot eventuele onkostenvergoedingen van vrijwilligers.

Beloningsbeleid van de Vereniging

 Jaarrekening

Jaarrekening van de Vereniging seizoen 2016-2017

Het jaarverslag van activiteiten van de vereniging is te vinden in het jaarboek, zie de webpagina Jaarboeken.
Opmerking. In de jaarboeken wordt abussievelijk een verkeerd aantal leden genoemd. Het juiste aantal leden is 473 per 30 juni 2017.

Verslag kascommissie seizoen 2016-2017

Statuten

Statuten van de Vereniging

.