Onderstaande lijst bevat de titels en de namen van de sprekers van alle lezingen die sinds 1873 bij Diligentia zijn gegeven.

De lezingen vanaf seizoen 1922-1923 zijn digitaal beschikbaar en te raadplegen door op een titel te klikken. Vanaf 2014 zijn er ook video's van de lezingen beschikbaar. Deze kunt u bekijken door op het blauwe (openbaar) of rode (achter passwoord, alleen voor leden) woordje video te klikken.
De letters in de rechterkolom duiden het vakgebied aan waarop de lezing betrekking heeft. In de tabel hieronder vindt u de betekenis van elke letter.


Aanduiding vakgebieden   
Biologie- BSterrenkunde- S
Natuurkunde- NAardwetenschappen- G
Techniek en Industrie- TWeer/Atmosfeer- A
Medicijnen- MWiskunde- W
Scheikunde- COverige vakgebieden- X

Met het invullen van een trefwoord (bijv. naam spreker, onderwerp of video) in het zoekveld is alles snel te vinden. Ververs de pagina om de originele tabel terug te krijgen na sorteren/ zoeken.

(N.B. Een zwarte titel betekent: geen manuscript aanwezig. Omdat manuscripten van voor 1922 nog niet gedigitaliseerd zijn, zijn ook deze zwart weergegeven. Een leeg videoveld betekent: geen video aanwezig. "Video" (in rood) betekent dat de file achter password staat en alleen voor leden toegankelijk is. U moet uw login code invoeren alvorens verder te kunnen.)

NaamSeizoenTitel voordrachtvideoVakgebied
A
Aalders, prof.dr.ing. M.C.G.2014-2015Crime Scene Investigation: nieuw licht op duistere zakenM
Abbink, prof.dr.ir. F.J.1982-1983Computers in avionica-systemenT
Aberson, dr. J.H.1912-1913De Strassfurtsche zoutlagenG
Aberson, dr. J.H.1917-1918De beteekenis van de enzymen in de levende natuurB
Aberson, prof.dr. J.H.1919-1920Eenige physisch-chemische eigenschappen van de levende stof, het protoplasmaB
Abrahams, prof.dr. J.P.2004-2005Visualisatie van fundamentele levensprocessenC
Acket, prof.dr. G.A.1994-1995Recente ontwikkelingen op het gebied van halfgeleiderlasersN
Adam, dr. W.1954-1955De wetenschappelijke exploratie van het UpembaparkB
Aldershoff, dr. H.1923-1924Malaria en hare bestrijding van een wetenschappelijk en een practisch standpunt bezienM
Aldershoff, prof.dr. H.1931-1932Onzichtbare ziektekiemenB
Ale, prof.dr. B.J.M.2004-2005Risico’s nemen of risico’s lopenX/T
Alkemade, prof.dr. C.Th.J.1964-1965In vuur en vlamN
Andel, drs. M.V. van1999-2000Serendipiteit: de ongezochte vondstX
Ariëns Kappers, dr. C.U.1917-1918Over de ontwikkeling van het gezichtszintuig in de dierenreeks en de daarmee verbonden deelen van het centrale zenuwstelselB
Ariëns Kappers, dr. C.U.1927-1928Het zenuwstelsel der verschillende diersoortenB
Ariëns Kappers, prof.dr. J.1962-1963De betekenis van de pijnappelklier in de hersenenM
Ariëns, prof.dr. E.J.1982-1983Biologische afweer tegen giftige stoffenB
Arends, prof.dr. I.W.C.E. (Isabel)2018-2019Doorbraak in de ontwikkeling van enzymenvideoC
Arisz, prof.dr. W.H.1940-1941Transport van stoffen in de plantB
Arkel, prof.dr. A.E. van1934-1935Atomen en moleculenN
Aronstein, dr. L.1885-1886De kringloop der stikstof (I en II)C/G
Aronstein, dr. L.1886-1887Het koolzuur en de rol die het in de natuur speeltB
Aronstein, dr. L.1887-1888Over AlchemieX
Aronstein, dr. L.1888-1889Gisting en besmettelijke ziektenB
Aronstein, dr. L.1890-1891Samengestelde stoffenC
Aronstein, prof.dr. L.1893-1894Over oplossingenN
Aronstein, prof.dr. L.1895-1896Over Argon en HeliumN
Aronstein, prof.dr. L.1896-1897Over de ontwikkeling der sodaindustrie C/T
Aronstein, prof.dr. L.1897-1898Over fabricatie van suiker uit beetwortelenT
Aten jr., dr. A.H.W.1940-1941Het gebruik van kunstmatige radioactieve indicatoren in de biologieB
Aten, drs. A.1977-1978Enkele problemen van de wereldvoedselvoorzieningB/X
Attema, ir. E.P.W.1987-1988Aardobservatie met de ERS-1 satelliet van de Europese Ruimtevaart Organisatie ESAT
B
Baal, prof.dr. P.J. van1993-1994In afwachting van het zesde quarkN
Baal, prof.dr. P.J. van2004-2005HiSPARC, detectie van hoogenergetische kosmische stralingN
Baar, prof.dr.ir. H.J.W. de2005-2006De rol van ijzer in algengroei en CO2-opname in de Antarctische OceaanB
Baars, prof.dr. J.K.1957-1958Oppervlaktewater en het belang daarvan voor onze samenlevingG
Backer, prof.dr. H.J.1926-1927Beteugeling van chemische reactiesC
Baede, dr. A.P.M.2000-2001De invloed van de mens op het klimaatA
Baerends, prof.dr. G.P.1948-1949De betekenis van de studie der paarvorming bij vissen voor onze kennis van het dierlijk gedragB
Baerends, prof.dr. G.P.1956-1957Biologisch onderzoek t.b.v. de haringvisserijB
Baggerman, mw.dr. B.1975-1977Hormonen en hun rol bij aanpassingen van dieren aan hun milieuB
Bailes, prof.dr. M.2006-2007The most evil stars in the universeS
Bais, prof.dr.ir. F.A.2008-2009Keerpunten in de natuurwetenschappenX
Bakels, mw.prof.dr. C.C.1997-1998Biologie in de archeologieB
Bakker, ir. T.1969-1970LasersN
Bakker, prof.dr. C.J.1952-1953Werking en constructie van kernreactorenT
Bakker, prof.dr. D.1962-1963Natuurlijke vegetaties van nieuw landB
Bakker, prof.dr. H.J.2008-2009Proton-estafette in water N
Bakker, prof.dr. K.1973-1974Het "natuurlijk evenwicht", een fictie?B
Bakker, prof.dr. K.1985-1986Economisch handelen bij dierenB
Bakkers, prof.dr. E.P.A.M.2014-2015LED, de lichtbron die blijftvideoN
Ballieux, prof.dr. R.1988-1989Psyche, hersenen en immuunsysteemM
Barge, prof.dr. J.A.J.1927-1928De betrekking tusschen moeder en kind voor de geboorteM
Barge, prof.dr. J.A.J.1934-1935Het rassenvraagstuk in EuropaB
Barger, prof.dr. G.1921-1922Problemen der voedingB
Barthel, dr. P.D.1992-1993De verste en helderste objecten in het heelalS
Bas, Kapt. F. de1873-1874Over de Aërostatische BrievenpostB/O
Bas, Kapt. F. de1874-1875Over de ontwikkeling der PhotographieN
Bas, Kapt. F. de1875-1876Een bezoek aan de Nieuwe Opera te ParijsO
Bas, Kapt. F. de1879-1880Over StadsreinigingT/X
Bas, Kapt. F. de1882-1883Over den aard en de werkzaamheden der Topographische Inrichting te 's-GravenhageG
Bast, ir. H.G.1935-1936Meervoudige telefonie langs geleidingenT
Batenburg, ir. M.W. van1949-1950De onderwater-acoustiek en haar toepassingenN/T
Baumhauer, dr. E.H. von1873-1874Over de Kunst-Nijverheid-museën op de Weener tentoonstelling in 1873O
Beckers, dr. G.J.L.2004-2005Articulatie in vogelzang, een vergelijking met menselijke spraakB
Beekman, dr. A.A.1914-1915De afsluiting en drooglegging van de ZuiderzeeX
Beekman, dr. A.A.1918-1919Groote rivieren als wegen voor de scheepvaartG/T
Beenakker, prof.dr. C.W.J.2003-2004Chaotische elektronenN
Beenakkers, prof.dr. A.M.Th.1984-1985Neurohormonen en hun betekenis voor de vlucht van insektenB
Beijerinck, dr. M.W1884-1885Over de tarweB
Beijerinck, dr. M.W.1882-1883Over de galwespen en hare woningenB
Beijerinck, dr. M.W.1889-1890Het lichten der zeeB
Bekkum, prof.dr.ir. H. van1995-1996Moleculaire zeven, microporeuze materialen met klimmend aantal toepassingenC
Bemmelen, dr. J.F. van1894-1895Over zijn reistocht door Midden-Sumatra olv den hoofdingenieur IJzermanX
Bemmelen, dr. J.F. van1896-1897Over koralen en koraalriffenB
Bemmelen, dr. J.M. van1872-1873Over lucht en luchtverversingO
Bemmelen, dr.ir. R.W. van1950-1951De geologie van IndonesiëG
Bemmelen, prof.dr. J.F. van1897-1898Over uitgestorven en uitgeroeide vogelsB
Bemmelen, prof.dr. J.F. van1899-1900Over vogelbekdierenB
Bemmelen, prof.dr. J.F. van1904-1905De Oekapi, het nieuw ontdekte Afrikaanse zoogdierB
Bemmelen, prof.dr. J.F. van1922-1923Genealogie en erfelijkheidB
Bemmelen, prof.dr. J.M. van1880-1881Over landaanwinning in Nederland en de nieuwe plannen daartoe van den laatsten tijdG/X
Bemmelen, prof.dr. W. van1926-1927De hooge en hoogste atmosfeerA
Bemmelen, prof.dr. W. van1930-1931Het oude vraagstuk van de oorsprong van het aardmagnetisme en zijn seculaire variatieG
Bemmelen, prof.dr.ir. R.W. van1954-1955Vooruitzichten voor de energievoorziening der wereldhuishoudingN/T
Benjamins, prof.dr. C.E.1934-1935Van ruiken en proevenB/M
Benthem, prof.dr. J.F.A.K. van2006-2007Een stroom van informatie: logica op het grensvlak van alpha, beta en gammaX
Bentvelsen, prof.dr. S.C.M.2012-2013De jacht naar het Higgs deeltjeN
Berends, prof.dr. F.A.1999-2000Honderd jaar elementaire deeltjesN
Berends, prof.dr. F.A.2006-2007Lorentz: zijn rol in de natuurkunde, in Nederland en de wereldX
Berends, prof.W.1961-1962De moleculaire achtergrond van het lethale en mutagene effect van UVlicht op micro-organismenB
Berendsen, prof.dr. H.J.C.1980-1981Water, het meest bekend, het minst begrepenC
Berg, prof.dr.ir. A. van den 2011-2012Lab on a chip: nanotechnologie voor de gezondheidszorgT
Berg, prof.dr.ir. J. van den2014-2015Cyber Security uitdagingen van de 21ste eeuwvideoT
Berg, prof.drs. P.J. van den1975-1977Natuurkundige aspecten van de chemische technologieC/N
Bergshoeff, prof.dr. E.A. 2011-2012Quantum zwaartekrachtN
Berkhuijsen, dr. E.M.1986-1987De Andromeda nevelS
Berlage, prof.dr. H.P.1959-1960Het ontstaan van het zonnestelselS
Beukers, prof.dr. H.1996-1997De introductie van westerse geneeskunde in JapanM
Bezzina, prof.dr. C.R. (Connie)2016-2017De genetica en preventie van plotselinge hartdoodvideoM
Bickelhaupt, prof.dr. F.M2013-2014Moleculaire architectuur, wetsovertreding en theoretische chemieC
Bie, dr. M.J.A. de1981-1982Kernspinresonantie - spectroscopieN
Biemond, prof.dr. A.1955-1956Alcohol en zenuwstelselM
Bierens de Haan, dr. J.A.1935-1936In hoever bezitten de dieren een taal?B
Bijker, prof.dr.ir. E.W.1988-1989Veilig achter los opgestoven zandG
Bijvoet, dr. J.M.1929-1930De bouw van kristallenN
Bijvoet, dr. J.M.1933-1934Röntgenanalyse en de mineralen der aardkorstC/G
Bijvoet, prof.dr. J.M.1947-1948Nieuwe methoden in de röntgenanalyse van kristallenN
Bijvoet, prof.dr. O.L.M.1992-1993Omgaan met botarmoedeM
Bilt, dr. J. van der1915-1916De Nederlandsche eclips-expeditie naar Zweden in Augustus 1914S
Bilt, dr. J. van der1918-1919Naar het Mekka der astronomenS
Bilt, dr. J. van der1930-1931De planeet PlutoS
Bilt, dr. J. van der1936-1937De herkomst der meteorenS
Bilt, J. van der1911-1912De bestudering der MarsoppervlakteS
Bilt, prof.dr. C.L. van der1913-1914Moderne telefoonstelselsT
Birkenhäger, prof.dr. W.H.1982-1983Hoge bloeddrukM
Birnie, dr. S.1886-1887Over zelfontbrandingN
Birnie, dr. S.1887-1888Middelen tot voortbrenging van koudeN
Blaauw, prof.dr. A.1956-1957Jonge sterrenS
Blaauw, prof.dr. A.H.1919-1920Over chemische of psychische gevoeligheid bij de plantB
Blaisse, dr. B.S.1952-1953Nieuwe microscoop-spiegelobjectievenN
Blaisse, prof.dr. B.S.1965-1966Het verkrijgen van extreem lage temperaturen door het adiabatisch demagnetiseren van atoomkernenN
Blank, prof.dr.ir. D.H.A.2013-2014Nanotechnologie: van idee naar productvideoN
Blasse, prof.dr. G.1973-1974Spelen met ionen en atomen in vaste stofN
Bleeker, prof.dr. W.1947-1948Hoe komt een weerbericht tot stand?A
Bleeker, prof.dr. W.1952-1953Fronten, de strijd rond een theorieA
Bleekrode, dr. L.1873-1874Over de eigenschappen van den stoomstraalN
Bleekrode, dr. L.1874-1875Over de nieuwere inrigting der ElectriseermachineN
Bleekrode, dr. L.1875-1876Over de analogie tusschen licht-,warmte- en geluidsgolvingenN
Bleekrode, dr. L.1876-1877Over de aggregatietoestanden der stof, opgehelderd door het koolzuur in den gasvormigen, vloeibaren en vasten toestandN
Bleekrode, dr. L.1880-1881Over den invloed van warmte, geluid en licht op electrische weerstanden (microphoon en photophoon)N
Bleekrode, dr. L.1881-1882Over het zoogenaamde opzamelen en vervoeren van electriciteit in doozen, opgehelderd door den accumulateur van FaureN/T
Blij, prof.dr. F. van der1960-1961Stijl en mode in de wiskundeW
Blij, prof.dr. F. van der1974-1975Number-science-fictionW
Blij, prof.dr. F. van der1989-1990Rekenen en tekenen met getallenW
Bloem, dr. Th.F.1947-1948Vondsten in de geneeskunde, voortgekomen uit de studie over gifgassenC/M
Bloemers, prof.dr.H.P.J.1981-1982Virussen; waardevol gereedschap voor de moleculair bioloogB
Boddeke, dr. R.1994-1995Het TAC-beleid en de Europese visserij politiekB
Boeke, dr. J.D.1888-1889De isolering van het FluoriumC
Boeke, dr. J.D.1898-1899Onderzoek van spraakklanken m.b.v. phonographische glyphiekB/N
Boeke, prof.dr. J.1913-1914Diepzeeonderzoek en diepzee-faunaB
Boeke, prof.dr. J.1916-1917Regeneratie of het herstel van verloren gegane lichaamsdeelenB
Boeke, prof.dr. J.1918-1919Wat het experiment ons leert omtrent den gang van het ontwikkelingsproces in de levende natuurB
Boeke, prof.dr. J.1920-1921Onsterfelijkheid en dood in de levende natuurB
Boeke, prof.dr. J.1926-1927Synthese in de ontwikkeling van plant en dierB
Boeke, prof.dr. J.1931-1932Groei, straling en inductie bij plant en dierB
Boeke, prof.dr. J.1933-1934Dubbele innervatie, centraal en sympatisch zenuwstelselM
Boeke, prof.dr. J.1935-1936Het wezen der bevruchting in plant- en dierenrijkB
Boeke, prof.dr. J.1941-1942Over de localisatie en de natuur der ontwikkelingsprocessenB
Boeke, prof.dr. J.D.1922-1923De Mneme en de leer der erfelijkheidsfactorenB
Boekenoogen, dr. H.A.1941-1942Het bederf van oliën, vetten en vethoudende productenB/C
Boekenoogen, dr. H.A.1959-1960Ontwikkeling en betekenis van de bereiding van geharde vettenC
Boekschoten, prof.dr. G.J.1983-1984KoraalrifonderzoekG
Boer, Ds. H. de1878-1879Over de steenkolenG/T
Boer, prof.dr. J.H. de1957-1958Betekenis en grondbeginselen der katalyseC
Boer, prof.dr. J.H. de1977-1978De regenboogA/N
Boeré, dr. L.A.1953-1954Curare en andere spierrelaxantia in de geneeskundeM
Bogaardt, prof.dr. M.1960-1961Directe omzetting van warmte in electriciteitN/T
Boiten, prof.ir. R.G.1966-1967Moderne inzichten over prothesenM
Bok, prof.dr. S.T.1959-1960Cybernetica, modern hersenonderzoek en algemene levensvragenM
Bolhuis, prof.dr. J.J.2004-2005Op zoek naar het brein achter ons geheugenB
Bolk, prof.dr. L.1904-1905Over de samenstelling van de bevolking van NederlandX
Bolk, prof.dr. L.1906-1907Een en ander betreffende onze kennis van den oorspronkelijken menschB
Bolk, prof.dr. L.1908-1909Over bijzondere verschijnselen in den bouw van het menschelijk lichaam, die alleen uit zijn dierlijke afstamming kunnen verklaard wordenM
Bolk, prof.dr. L.1910-1911De oorzaken die bij de ontwikkeling van het individu het geslacht bepalenB
Bolk, prof.dr. L.1912-1913Verdient het aanbeveling onze kinderen te dwingen de linkerhand te gebruiken?M
Bolk, prof.dr. L.1914-1915Vanaf de eicel tot aan de geboorteM
Bolk, prof.dr. L.1924-1925Nieuwe gezichtspunten over het ontstaan van den menschelijken lichaamsvormB
Bom, dr.ir. N. & Lancée, ir. C.T.1975-1977EchocardiografieM/T
Bonn, prof.dr. D. (Daniël)2016-2017Drijfzand en het bouwen van de piramidesvideoN
Bonting, prof.dr. S.L.1977-1978Chemische en fysische aspecten van oog en oorB
Booij, dr. H.L.1954-1955De structuur van het protoplasmaB
Booij, prof.dr. Joh.1959-1960Over de samenhang van psychische verschijnselen en neurobiochemische processenM
Boom, dr. J.H. van1982-1983Structuur, functie en voorkomen van Z-DNAB
Boom, prof.dr. R.2008-2009IJzer: meester der metalen?T
Bootsma, prof.dr. D.1974-1975Nieuwe wegen in het genetisch onderzoek van de mensB/M
Borgesius, dr. A.H.1904-1905Electrische trillingen en ethergolven (I en II)N
Borgesius, dr. A.H.1906-1907Over kleurenfotografieN
Borgesius, dr. A.H.1909-1910Over het telegraferen van schrift en beelden (telautografie en telefotografie)N
Borgesius, dr. A.H.1911-1912Optische verschijnselen in den dampkringA/N
Borgesius, dr. A.H.1913-1914Samenstelling, hoogte en bouw van den dampkringA
Borgesius, dr. A.H.1915-1916De toepassing der fotografie in wetenschap en techniekN
Borgesius, dr. A.H.1917-1918Buiging en interferentie van lichtN
Borgesius, dr. A.H.1918-1919CURSUS over electromagnetische golven en hare toepassingenN
Bosch, dr. J. van den1973-1974Methoden ter herkenning van latente overdragers van recessieve allelenB/M
Bosch, dr. J.C. van den1954-1955Optische proeven met cm-golvenN
Boschma, prof.dr. H.1935-1936KoralenB
Bosscha jr., dr. J.1886-1887Over vulkanenG
Bosscha Jzn, dr. J.1885-1886Over kometen, meteoren en vallende sterrenS
Bosscha, prof.dr. J.1877-1878Over de telephoon van Graham BellN/T
Böttcher, prof.dr. C.J.F.1960-1961Chemische aspecten van artherosclerose en coronairtrombose mede ivm voedingsvettenM
Böttcher, prof.dr. C.J.F.1980-1981De Gaia-hypotheseG
Bottema, prof.dr. O.1954-1955KansrekeningW
Bouman, prof.dr. K.H.1922-1923Over de psychologie der primitieve beeldende kunstM/X
Bouman, prof.dr. K.H.1937-1938Over de Australische inboorlingenX
Bouman, prof.dr. L.1930-1931Theoretische en practische intelligentieM/X
Bourgeois, dr. Q.P.J. (Quentin)2018-2019Archeologie, genetica en linguïstiek – Sleutels tot de Europese prehistorie van 5.000 jaar geledenvideoG
Bouwmeester, prof.dr. D.2008-2009Quantumsuperpositie en quantumteleportatieN
Bouwmeester, prof.dr. H.J. (Harro)2016-2017Stille communicatie van planten met vriend en vijandvideoB
Bovenberg, mr.dr. J.A.2009-2010Eigendom van DNAX
Boxma, ir. IJ.1958-1959Wat is en doet een vertaalmachine?W/T
Braak, prof.dr. J.W.G. ter1963-1964Ultrageluid als hulpmiddel in de medische diagnostiekM/N
Braakman, mw.prof.dr. L.J.2014-2015De chaperones van eiwitten: zonder hen geen levenvideoC
Braams, prof.dr. C.M.1973-1974Hoe staat het met de thermonucleaire energie?N
Brabander, mw.dr. E.E.M. de2001-2002Gecontroleerde vertakking in macromoleculenC
Brakefield, prof.dr. P.M.2005-2006Evolutie van ontwikkelingspatronenB
Brakman, prof.dr. P.1992-1993Atherosclerose: verharding van de slagaders met ophoping van vetachtige stoffen en bindweefselM
Brand, prof.dr. J.F.J van den2013-2014Gravitatiegolven, de dynamica van ruimtetijdN
Brandsma, prof.dr.ir. W.F.1941-1942Vermoeidheid van metalenT
Bree, dr. P.J.H. van1985-1986Over soortvorming bij walvisachtigen (Cetacea)B
Breimer, prof.dr. B.B.1981-1982Lotgevallen van chemicaliën in het lichaam van mens en dierM
Brender à Brandis, prof.ir. G.A.1931-1932De beteekenis der steenkool in de moderne samenlevingG/T
Brester Jzn, dr. A.1876-1877Over de FotografieN
Brester Jzn, dr. A.1887-1888De ZonS
Brester Jzn, dr. A.1890-1891Scheikundige verschijnselen in den sterrenhemelS
Brester, dr. A.1872-1873Over het bierO
Brester, dr. A.1873-1874Over het ijzerT
Brester, dr. A.1875-1876Over het glasC/T
Brester, dr. A.1877-1878Over de Voeding van de Mensch (I,II,III en IV)B/M
Brester, dr. A.1878-1879Over de kunstmatige vorming van natuurproductenC/T
Brester, dr. A.1879-1880Over ontploffingenC/T
Brester, dr. A.1895-1896Over de physischen toestand der vaste sterrenS
Brester, dr. A.1897-1898Over de jongste totale zonsverduisteringS
Brester, dr. A.1902-1903Over den physischen toestand der hemellichamenS
Brester, dr. A.1905-1906Over de rust van de zon en de periodiciteit van hare vlekkenS
Brink, prof.dr. G. van den1978-1979Visuele waarneming van de fysische wereldB/N
Brinkman, prof.dr. H.1959-1960KernfusieN/T
Brinkman, prof.dr. R.1948-1949Erfelijkheid en chemieB
Broek, prof.dr. A.J.P. van den1920-1921Biologische proefnemingen, o.a. die van SteinbachB
Broek, prof.dr. A.J.P. van den1924-1925Het natuuronderzoek van Leonardo da VinciX
Broek, prof.dr. A.J.P. van den1928-1929Over de lengte en de toeneming in lengte in NederlandM
Broek, prof.dr. A.J.P. van den1935-1936Over nieuwe vondsten van menschelijke fossielen en hunne beteekenisB
Broeze, prof.ir. J.J.1951-1952Energievoorziening in de toekomstT
Brondgeest, dr. P.Q.1873-1874De ontdekking van de zuurstof, uit een physiologisch oogpunt beschouwdC
Brondgeest, dr. P.Q.1875-1876Over de Physiologische Registreermethoden, toegepast op de verschijnselen van den bloedsomloopM
Brondgeest, dr. P.Q.1876-1877Over den invloed van de luchtdrukking op het leven van de menschB/N
Brondgeest, dr. P.Q.1878-1879De woning uit het oogpunt der gezondheidsleer beschouwdM/X
Brongers, dr. J.A.1986-1987Het natuurwetenschappelijk onderzoek van archeologisch keramiekX
Brongers, drs. J.A.1966-1967Archeologie en natuurwetenschapG
Brongersma, dr. L.D.1953-1954Een zoölogische verzamelreis in Nieuw-GuineaB
Brouwer, ir. W.1972-1973TraagheidsnavigatieT
Brouwer, prof.dr. A.1963-1964De geschiedenis van de NoordzeeG
Brouwer, prof.dr. A.1992-1993Thera en het einde van de Minoïsche beschaving op KretaG
Brouwer, prof.dr. B.1931-1932De beteekenis van de hersenen voor de stofwisseling van den menschB/M
Brouwer, prof.dr. H.A.1926-1927Vulkanisme en aardbevingen in de Oost-Aziatische eilandenreeksenG
Brouwer, prof.dr. H.A.1929-1930Geologische exploratietochten op het eiland CelebesG
Brugmans, dr. H.J.F.W.1925-1926Toegepaste psychologieM/X
Bruijne, dr. J.H.J. (Jos) de2018-2019Gaia: de 3D kaart van één miljard sterrenvideoS
Bruinsma, prof.dr. J.1981-1982Plantenregulatoren en hun toepassingenB
Brunekreef, prof.dr.ir. B.2007-2008Fijn stofX
Brussaard, mw.prof.dr. C.D.P.2014-2015Mariene virale ecologie in relatie tot klimaatveranderingvideoB
Bruyn, prof.dr. A.G. de2004-2005De ultieme zoektocht naar neutrale waterstof in het heelal: LOFAR en de epoche van reïonisatieS
Buchem, prof.dr. M.A. van2009-2010Het brein in beeld: neuroradiologieM
Bueren, prof.dr. H.G. van1978-1979Energetische processen in kernen van melkwegstelselsS
Buhrman, prof.dr. H.M.2004-2005Quantum computingT/W
Buijtendijk, prof.dr. F.J.J.1925-1926De samenhang der lichaamsfuncties tijdens arbeidM
Bunnik, dr.ir. N.J.J.1984-1985Gewasclassificatie en -discriminatie uit de luchtN
Burg, Kapt. P. van der1874-1875Over de seininrigtingen op onze spoorwegen in gebruikT
Burg, Kapt. P. van der1876-1877Over staalbronsT
Burg, Kapt. P. van der1877-1878Over de mechanische inrigting van de Naaimachines tot huisselijk gebruikT
Burg, Kapt.P. van der1879-1880De Geschiedenis en het vervaardigen van het Chinees, Japans en Europeesch porceleinT/X
Burg, P. van der1872-1873Over de inrigting van mitrailleurs en van Nederland's achterlaad-kanon van 24 cm ter verdediging der kustenT
Burg, prof.dr. P. van der1892-1893Over het tegenwoordig standpunt van het maken en keuren van papierT/X
Burg, prof.dr. P. van der1896-1897De nieuwere snelpersen voor courantendruk en de zetmachine "Linotype"T
Burg, prof.dr. P. van der1899-1900Het wevenT
Burg, prof.dr. P. van der1899-1900Over het spinnenT
Burger, prof.dr. H.C.1929-1930De grenzen onzer waarnemingN
Burgers, prof.dr. J.M.1920-1921Het verband tusschen wervelbeweging en vloeistofweerstandN
Burgers, prof.dr. J.M.1944-1945Het entropiebegrip en de rol daarvan bij levensfunctiesB/N
Burgersdijk, C.1872-1873Over de melksappen der plantenB
Burgersdijk, prof.dr. L.A.J.1872-1873Over koraaldieren en koraalriffenB
Burgersdijk, prof.dr. L.A.J.1873-1874Over GletschersG
Burgersdijk, prof.dr. L.A.J.1875-1876Over merkwaardige zeedierenB
Burkom, dr. J.H. van1920-1921CURSUS over erfelijkheidsleerB
Busnel, R.G.1954-1955A l' écoute des sons et des ultrasons des sauterellesB
C
Calcar, prof.dr. R.P. van1934-1935Enkele bladzijden uit het boek der natuurB
Campert, dr. J.1883-1884Over consonanten en dissonantenM/N
Campert, dr. J.1884-1885Over de voortplantingssnelheid van het geluidN
Cannegieter, dr. H.G.1915-1916Natuurkunde van de atmosfeerA
Casimir, dr. H.B.G.1937-1938Stof en stralingN
Casimir, prof.dr. H.B.G.1942-1944Electrische en magnetische eigenschappen van atoomkernenN
Casimir, prof.dr. H.B.G.1957-1958Omkeerbaarheid van optische verschijnselenN
Casimir, prof.dr. H.B.G.1972-1973De hedendaagse natuurkunde in historisch perspectiefN/X
Casimir, prof.dr. H.B.G.1985-1986De geschiedenis van de quantummechanicaN
Clay, dr. J.1916-1917Nieuwere onderzoekingen over de structuur van het atoomN
Clay, dr. J.1918-1919Magnetisme en magnetische hystereseN
Clay, prof.dr. J.1927-1928De doordringende (ultragamma)stralingN
Clay, prof.dr. J.1930-1931Een nieuwe methode om de intensiteit van Röntgen-, gamma- en lichtstralen te metenN/T
Clay, prof.dr. J.1942-1944De elementaire deeltjes der materieN
Clay, prof.dr. J.1948-1949Mesonen in de kosmische stralingN
Clay, prof.dr. J.1950-1951Mesonenproductie in de hoge atmosfeerN
Clevers, prof.dr. H.C.2012-2013Stamcellen: Dr. Jekyll or Mr.Hyde?M
Cloetingh, prof.dr. S.A.P.L.2005-2006Plaattektoniek en aardse risico’sG
Coert, dr. J.H.1927-1928Grepen uit de tropische natuurA/G
Cohen, dr. A.1965-1966Eigenschappen van de spreektaalM/N
Cohen, prof.dr. A.1987-1988De relatie tussen het foneem en het fysisch signaalN
Cohen, prof.dr. Ernst1902-1903De fotografie en hare toepassingen in de wetenschapN
Cohen, prof.dr. Ernst1916-1917De chemie bij hoogen drukC
Cohen, prof.dr. Ernst1921-1922Dingen en menschen uit het land van Benjamin FranklinO/T
Cohen, prof.dr. H.F. (Floris)2017-2018Voor Newton en voor Einstein geen wetenschap zonder religie. Maar wat voor religie dan?videoX
Cohen, prof.dr. J.A.1961-1962Medische aspecten van het gebruik van kernenergieM/N
Cohen Stuart, prof.dr. M.A2009-2010Zachte materialen en het sociaal gedrag van moleculenC
Colenbrander, prof.dr. M.C1961-1962De fysische en fysiologische grondslagen van het kleurenzienM/N
Collette, dr. B.J.1975-1977Het ontstaan van de mid-oceanische bergruggenG
Collette, ir. A.E.R.1923-1924Telefonie over groote afstandenT
Compaan, H.1983-1984De geschiedenis en de gevolgen van het lozen en verbranden van chemisch afval op zeeC
Corput, prof.dr. J.G. van der1945-1947Betekenis der wiskunde heden ten dage voor andere wetenschappenW/X
Corver, J.1921-1922Draadloze telefonieN
Coster, dr. D.1923-1924De leer der atomen voorheen en thansN
Coster, prof.dr. D.1926-1927Röntgenstralen en kristallenN
Coster, prof.dr. D.1931-1932RadioactiviteitN
Coutinho, dr. R.A.1985-1986De epidemiologie van AIDSM
Craats, prof.dr. J. van de1991-1992De Fis van Euler, over de natuurwetenschappelijke achtergronden van de muziekW
Creutzberg, P.H.1950-1951Over gedragingen van de zilvermeeuwB
D
Daan, dr. S.1993-1994Slapen en waken, regeling en functieB
Daan, prof.dr. S.2003-2004Dawn and Dusk - circadian acceleration and deceleration by light?B
Daems, dr. W.Th.1966-1967Cytologisch onderzoek mbv. de electrononmicroscoopB
Dalen, prof.dr. D. van1992-1993Brouwer en het intuïtionisme in de wiskundeW
Dalmijn, ir. W.L.1981-1982Mechanische scheidingsmethoden voor de verwerking van autowrakkenT
Dalmijn, ir. W.L.1982-1983Rcycling van metalen uit autowrakkenT
Dam, J. van1883-1884Over het Oor en het HoorenM
Damhuis, ing. M.H.1998-1999Spraaktechnologie in een telecommunicatieomgevingN
Davidse, prof.dr.ir. J.1973-1974Televisietechnische methoden ten dienste van de medische diagnostiekT
Debye, P.1931-1932Mikroskopie van vrije moleculenN
Decowski, prof.dr. M.P. (Patrick) 2017-2018Donkere materie: het heelal gevuld met onzichtbare deeltjesvideoS
Deijl, ing.T.J. van1982-1983Windenergie in NederlandG/T
Dekker, W.A.L.1942-1944Over coacervaten en hun beteekenis voor de biologieB
Delprat, gen. F.A.T.1879-1880Over Thermo-ElectriciteitN
Delprat, gen.-maj. F.A.T.1873-1874Over den Magneto-electrischen toestel van GrammeN
Delprat, gen.-maj. F.A.T.1875-1876Over normale stemming en klankfiguren met proevenN/O
Dicke, prof.dr. M.2004-2005Ecologie van de schreeuw om hulp: hoe en waarom planten lijfwachten recruteren B
Dieks, prof.dr. D.G.B.J.1997-1998Bohr en BellN
Diemer, dr. G.1955-1956ElektroluminescentieN
Diephuis, C.H.1939-1940Een modern theebedrijf op JavaB/T
Diggelen, dr. J. van1968-1969Het oppervlak van de maanS
Dijk, H. van1939-1940BloedgroepenB
Dijk, ir. A.1986-1987Informatie - natuurlijke taal - kunstmatige intelligentieW
Dijkgraaf, prof.dr. R.H.2000-2001Einsteins droom en de wiskundige werkelijkheidN
Dijkgraaf, prof.dr. R.H.2004-2005Tweehonderd jaar denken over ruimte en tijdN
Dijkgraaf, prof.dr. S.1955-1956Merkwaardige oriëntatievermogens bij dierenB
Dijksterhuis, dr. E.J.1933-1934Descartes als wis- en natuurkundigeW/X
Dijksterhuis, dr. M.E.J.1942-1944Simon StevinX
Dijksterhuis, prof.dr. E.J.1953-1954Toen Diligentia werd opgericht (160-jarig bestaan van Diligentia)X
Dijkstra, prof.dr. G.1962-1963Moderne fysische methoden bij het chemisch speurwerkN
Dijkstra, prof.dr. G.1977-1978Instrumentele methoden, nieuwe zintuigen voor de chemicusC/X
Dik, prof.dr. J. 2011-2012X-ray Fluorescence Imaging of Old Master PaintingsC/T
Dirksen, prof.dr.ir. H.J.1968-1969Waarneming in het donker met behulp van warmtebeeldenN
Dishoeck, mw.prof.dr. E.F. van1995-1996Interstellaire moleculen en de vorming van sterrenS
Dishoeck, mw.prof.dr. E.F. van2012-2013Water in spaceS
Docters van Leeuwen, prof.dr. W.M.1933-1934Planten en dieren op de hoogste bergtoppen van JavaB
Doeglas, prof.dr. D.J.1955-1956Het ontstaan van sedimentgesteentenG
Doeksen, dr.ir. J.1968-1969Regenwormen, hun gedrag en betekenisB
Doesschate, prof.dr. J. ten1963-1964Aanpassing van het menselijk gezichtsorgaan aan veranderingen in de verlichtingssterkte in de buitenwereldM
Dogterom, mw.prof.dr. A.M.2002-2003Bio-assembly: force generation by microtubulesN
Dogterom, prof.dr. M. (Marileen)2016-2017Cellen nabouwenvideoB
Doijer Jzn, dr. J.W.1900-1901Over Aluminium als middel ter verkrijging van hooge temperaturenC/N
Dokkum, prof.dr. P. van 2011-2012De ontstaansgeschiedenis van sterrenstelselsS
Döller, dr. C.F.A.2015-2016De TomTom in ons breinvideoM
Donk, prof.dr. E. (Ellen) van2017-2018Medicijnresten en zoetwaterecologievideoB
Donkersloot, dr. N.B.1881-1882Oorzaken en beteekenis der mimiek (I en II)X
Dooremaal, dr. J.C. van1875-1876Over het oogM
Dooremaal, dr. J.C. van1876-1877Over het dierlijk MagnetismeB/N
Dooremaal, dr. J.C. van1878-1879ClairvoyanceM/X
Doorman, prof.dr. S.J.1985-1986Wetenschapsfilosofie: het laatste kwartaalX
Dorgelo, prof.dr. H.B.1928-1929Licht en andere verschijnselen, opgewekt door onderlinge botsingen van electronen, atomen, lichtquanten en aangeslagen atomenN
Dorgelo, prof.dr. H.B.1930-1931Verschillende gasontladingsvormen, thyratrons en hun toepassingenN/T
Dorgelo, prof.dr. H.B.1933-1934Demonstratie van verschillende bijzondere gasontladingsvormenN
Dorgelo, prof.dr. H.B.1937-1938Splitsing van atomen en moleculen door lichtquantenN
Dorgelo, prof.dr. H.B.1938-1939Fluorescentie en phosphorescentieN
Dorgelo, prof.dr. H.B.1939-1940ElectronenmicroscopieN
Dorgelo, prof.dr. H.B.1941-1942Eenige proeven en beschouwingen over stabilisatie en destabilisatie van electrische ontladingen door gassenN
Dorland, dr. R. van2012-2013De menselijke factor bij klimaatveranderingA
Douwen, prof.ir. A.A. van1984-1985Instorten van stalen bruggenT
Drent, prof. R.H.1991-1992Energie-balans bij trekvogelsB
Drent, prof.dr. E.1999-2000Avonturen in katalyse op een industrieel laboratoriumC
Drenth, prof.dr. J.1988-1989De verrassende werking van eiwittenB
Driel, prof.dr. R. van 2011-2012Systeembiologie: kunnen we levende organismen begrijpen?B
Driesch, prof.dr. Hans1930-1931Das organische LebenB
Drogendijk, prof.dr. A.C.1979-1980De reageerbuisbabyM
Droogleever Fortuyn, prof.dr. J.1955-1956Electro-encefalografieM/N
Du Bois, prof.dr. H.E.J.G.1903-1904Electrische bliksemtreinenN/T
Dubois, prof.dr. Eug.1910-1911De plaats van de pithecantropus in het zoölogisch systeemB
Duijn, mw.prof. dr. C.M. van2003-2004De jacht op ziektegenenM
Duinen, dr. R.J. van1975-1977Sterrenkunde vanuit de ruimteS
Dukes, dr. M.N.G.1971-1972GeneesmiddelenresearchM
Dullemeijer, dr. P.1965-1966Architectuur in het dierenrijkB
Dunning, prof.dr. A.J.1984-1985Geneeskunde en gezond verstandM
Dupont, dr. F.J.1876-1877Over het ruggemergM
Dupont, dr. F.J.1880-1881Een en ander over besmettelijke ziekten, inzonderheid over pokkenM
Dupont, dr. F.J.1882-1883De levensgeschiedenis der Trichinen (Trichina spiralis)B/M
Dupont, dr. F.J.1882-1883De Trichinenziekte en de middelen om haar te bestrijdenB/M
Duyff, prof.dr. J.W.1947-1948Over de plaats van het levende in de natuurX
Duyster, prof.dr.ir. H.C.1973-1974Moderne ontwikkelingen verwezenlijkt in bijzondere betonconstructiesT
E
Easton, dr. C.1908-1909In het rijk der sterrenS
Easton, dr. C.1923-1924Het wereldstelsel naar de nieuwste onderzoekingenS
Eb, prof.dr. A.J. van der1983-1984Kankerverwekkende genenM
Eb, prof.dr. A.J. van der1995-1996GentherapieM
Ebert, mw.prof.dr. U.M.2005-2006Vonken en opwaartse bliksem: hoe geleidende structuren groeien en vertakkenN
Eckhardt, prof.drs. D.1981-1982AardverkenningG
Edelman, prof.dr.ir. C.H.1948-1949Bodemkartering, in het bijzonder van het WestlandG
Edelman, prof.dr.ir. C.H.1956-1957De inhoud van de bodemkundige wetenschapG
Eekelen, dr. M. van1953-1954VoedingsproblemenM
Eggink, ir. H.J.1953-1954Onkruiden en de moderne methoden van bestrijdingB
Ehrenfest, prof.dr. P.1917-1918De theorie der energiequantaN
Ehrenfest, prof.dr. P.1919-1920De bouw der atomenN
Ehrenfest, prof.dr. P.1921-1922Wereldaether of krachtveld?N
Ehrenfest, prof.dr. P.1923-1924Theorie der quanta en atoombouwN
Ehrenfest, prof.dr. P.1925-1926Micro- en macrophysicaN
Ehrenfest, prof.dr. P.1927-1928Electronen, protonen, photonenN
Ehrenfest, prof.dr. P.1929-1930Waarschijnlijkheidsgolven als bestuurders van photonen, electronen en protonenN
Eiben, prof.dr. A.E.1999-2000Evolutionary computingT
Eijkman, prof.dr. C.1907-1908BacteriënB
Einthoven, prof.dr. W.1895-1896Over de werking van electrische stromen op het levend organismeB
Einthoven, prof.dr. W.1900-1901Over eenige hoogere hersenverrichtingenM
Einthoven, prof.dr. W.1906-1907Over het kleuren zienM
Einthoven, prof.dr. W.1908-1909Over netvliesstroomenM/N
Einthoven, prof.dr. W.1918-1919Over de verrichtingen van ons oor en de geluidswaarnemingM/N
Eisma, dr. D.1985-1986Geologie van de NoordzeeG
Elenbaas, dr. W.1966-1967LichtbronnenN
Elias, jhr.dr. G.J.1915-1916Röntgenstralen en kristalstructuurN
Elias, prof.dr.jhr. G.J1922-1923De voortplanting van electromagnetische golven langs het aardoppervlakN
Elias, prof.dr.jhr. G.J1931-1932Radio-onderzoek en eigenschappen van de hoogere atmospheerA
Elias, prof.dr.jhr. G.J.1934-1935Reflectie van radiogolvenA/N
Endt, prof.dr. P.M.1955-1956Moderne detectiemethoden in de kernfysicaN
Engelen, prof.dr. J.J.2001-2002Antares: een detector voor kosmische neutrino’sN
Enklaar, dr. C.J.1910-1911De chemische verklaring van eenige belangrijke levensprocessenB
Enklaar, dr. J.E.1902-1903Over verschillende toestanden der stofN
Enklaar, dr. J.E.1903-1904Colloïdale oplossingen als anorganische fermentenC/N
Enklaar, dr. J.E.1903-1904Echte en colloïdale oplossingen en geleienC/N
Enklaar, dr. J.E.1904-1905Mengsel en scheikundige verbinding volgens oude en nieuwe begrippenC/N
Enklaar, dr. J.E.1907-1908Materie en electriciteitN
Erkelens, prof.dr. D.W.1996-1997Van Vetten en VatenM
Escher, prof.dr. B.G.1922-1923AardgassenG
Escher, prof.dr. B.G.1934-1935Het vulkanisme in Ned.-Indië en zijn oorzaakG
Escher, prof.dr. B.G.1939-1940De morfologie van de maanS
Etienne, prof.dr. R.S. (Rampal)2017-2018Wat vertelt het DNA uit het heden over biodiversiteit in het verleden?videoB
Euwe, prof.dr. Max1967-1968De evolutie van de computerT
Everdingen, prof.dr. E. van1920-1921Nieuwe hulpmiddelen voor de weersvoorspellingA
Evers, prof.dr. L.G.2015-2016Meting van aardbevingen met seismiek en infrageluid: over noord Groningen en de KrakatauvideoG
Everts, jhr.dr. E.J.G.1876-1877Over het leven in de eenvoudigste vormenB
Everts, jhr.dr. E.J.G.1877-1878Over Metamorphose en GeneratiewisselingB
F
Faber, prof.dr.ir. F.J.1957-1958Nieuwe inzichten over het ontstaan en de accumulatie van aardolieG
Falcke, prof.dr. H.2010-2011LOFAR: op zoek naar de snelste deeltjes in het heelal vanaf Drentse terpenS
Falkenburg, prof.dr. J.H.F.2004-2005Immunotherapie van bloedziekten: van laboratorium naar kliniek M
Fast, prof. J.D.1956-1957Het entropiebegripN/W
Fautrez, prof.dr. J.1963-1964Technieken en methodes in de moderne celbiologieB
Fehr, dr. S.2010-2011Quantum information-theory and cryptographyW
Feiter, dr. L.D.1969-1970De magnetosfeer van de aardeG/S
Feringa, prof.dr. B.L.2007-2008Moleculaire nanotechnologie: moleculaire motorenC
Ferrari, dr. M.D.1991-1992Migraine en cluster hoofdpijnM
Ferrari, prof.dr. M.D.2010-2011Familial Hemiplegic MigraineM
Fibbe, prof.dr. W.E.2006-2007Stamcelbehandeling: feiten en beloftenM
Figdor, prof.dr. C.G.2015-2016Immunotherapie bij kankervideoM
Flu, prof.dr. P.C.1927-1928Over onzichtbare ziekteverwekkers, zgn. "filtreerbaar" of ultravirusB
Flu, prof.dr. P.C.1937-1938De actieve immuniseering als hulpmiddel bij den strijd tegen infectieziektenM
Fodde, prof.dr. R.2002-2003De moleculaire basis van darmkanker: van gen tot genezingM
Fokker, prof.dr. A.D.1922-1923Grepen uit de relativiteitstheorieN
Fokker, prof.dr. A.D.1924-1925Het binnenste der vaste stofN
Fokker, prof.dr. A.D.1930-1931De akoestische schakel tusschen redenaar en toehoorderN
Fokker, prof.dr. A.D.1933-1934Over de atoomkernenN
Fokker, prof.dr. A.D.1936-1937Over de atoomkernenN
Fokker, prof.dr. A.D.1941-1942Tollen en hoepelsN
Fokker, prof.dr. A.D.1944-1945Splitsing van atoomkernenN
Fokker, prof.dr. A.D.1947-1948Het aanblazen van orgelpijpenN
Forbes, prof.dr. R.J.1960-1961Van sijpelplaats tot boringG
Forbes, prof.ir. R.J.1949-1950The Cornish engineT
Fouchier, prof.dr. R.A.M.2012-2013Onderzoek aan airborne H5N1 vogelgriep virusM
Franchimont, prof.dr. A.P.N.1880-1881Over het diamant en zijn kunstmatige bereidingN/T
Francken, dr.ir. J.C.1958-1959KleurentelevisieN/T
Franco, prof. I.1911-1912De locomotief en de monorailgyrowagenT
Frankena, prof.dr.ir. H.J.1998-1999Optische interferometrieN
Franx, prof.dr. M.1999-2000De toekomst van de SterrenkundeS
Frenkel, prof.dr. D.2003-2004Eerste fasen van kristalvormingN
Frenken, prof.dr. J.W.M.1999-2000Oppervlakken in bewegingN
Frenken, prof. dr. J.W.M. (Joost)2017-2018Van grensvlak fysica naar nanolithografievideoN
Frens, prof.dr. G.1987-1988Grensvlakscheikunde: tussen chemie en industrieC
Freudenthal, prof.dr. H.1950-1951De opkomst der statistische denkwijze in de moderne wetenschapW
Friele, drs. L.F.C.1974-1975Kleurmeting en kleurreceptberekeningN
Frijns, prof.dr.ir. J.H.M. 2011-2012Cochleaire Implantaten: klinisch probleem, technische oplossing en sociale impactM
Fritzlin, ir. M.C.1938-1939De bouw van de Maastunnel te RotterdamT
Froe, prof.dr. A. de1979-1980De functie van het zenuwstelselB
Froentjes, dr. W.1952-1953Natuurwetenschappelijk onderzoek ten dienste van de justitieX
Frowein, dr. P.C.F.1886-1887SpectraalanalyseN
Funke, prof.dr. G.L.1939-1940De invloed van minimale hoeveelheden van plantaardige uitscheiding op de ontwikkeling van andere plantenB
Funke, prof.dr. G.L.1942-1944PhotoperiodiciteitN
G
Gaillard, prof.dr. P.J.1950-1951WeefselkweekB
Gaillard, prof.dr. P.J.1966-1967De dynamiek van cellen en weefselsB
Gallé, P.H.1913-1914Meteorologische omstandigheden in den Oost-Indichen Archipel en weersverwachtingen op langen termijnA
Geer, mw.prof.dr. S.A. van de2003-2004Zeker toevalW
Geerts, prof.dr. J.M.1938-1939Moderne opvattingen over voeding en bemesting der plantenB
Geerts, prof.dr. S.J.1966-1967Erfelijkheid van gaven en gebrekenM
Geluk, prof.dr.ir. J.J.1972-1973Grenzen in de omroeptechniek (geen artikel)T
Gemert, dr.ir. M.J.C. van1989-1990Lasers in de ziekenhuizen: klinische toepassingenM
Gen, dr. A. van der1978-1979Synthetische chemie en de kwaliteit van het bestaanC
Gen, prof.dr. A. van der1996-1997De relatie tussen voeding en kankerM
Gerbrands, prof.dr. A.A.1980-1981De symboliek in het houtsnijwerk van de AsmatX
Gerritsma, dr. C.J.1974-1975Vloeibare kristallenN
Gispen, prof.dr. R.1975-1977Eradicatie van pokken, werkelijkheid of fantasieB
Gittenberger, prof.dr. E.2007-2008De windingsrichting van slakkenhuisjes in breder perspectiefB
Gloor, prof.dr. H.J.1964-1965Genetische aspecten van de evolutieB
Goedkoop, prof.dr. J.A.1975-1977Fossiele kernsplijtingsreactorenG/N
Goldbohm, prof.ir. E.1981-1982RadarT
Gorkom, dr. H.J. van1981-1982FotosyntheseB
Gorter, prof.dr. C.J.1961-1962Spectroscopie met radiogolvenN
Goslings, dr. J.1949-1950RheumaM
Gottenbos, drs. J.J.1969-1970Voedingsvetten, essentiële vetzuren en prostaglandinesB/C
Goudsmit, dr. B.C.1883-1884Over de MaanS
Goulmy, mw.prof.dr. E.A.J.M.2005-2006Van transplantatieproblemen naar therapie voor kankerM
Graaf, prof.dr. W.C. de1922-1923Inlandsche geneeskruiden en geneeskruidenteeltB/M
Greenberg, prof.dr. J.M.1992-1993De kosmische betekenis van de laboratorium astrophysicaS
Greep, dr. J.M.1968-1969Orgaantransplantatie, moeilijkheden en mogelijkhedenM
Grevers, J.E.1913-1914TandbederfM
Griekspoor, drs. W.1980-1981De oceaan als zonnecelN/T
Griessen, prof.dr. R.P.1988-1989Supergeleiding bij kamertemperatuur binnen bereik?N
Griessen, prof.dr. R.P.2010-2011Schakelbare spiegels: samenspel van licht en waterstof in metalenN
Griffioen, dr. J.1995-1996Verspreiding van verontreinigingen in het grondwaterG
Grijns, dr. G.1903-1904Over middelen van het lichaam tot verweer tegen infectiesM
Grind, prof.dr.ir. W.A. van de1990-1991Natuurlijke en artificiële intelligentieX
Grinten, dr. L. van der1937-1938ReproductiemethodenT
Grinten, dr. L. van der1955-1956Fotografische transferprocedésN
Grinten, prof.dr.ir. P.M.E.M. van der1972-1973Toekomstdiscussies gebaseerd op wereldmodellenW/X
Gritters, ir. H.C.J.1900-1901Electrische trekkrachtT
Groen, dr. J.1952-1953De betekenis van biologische en sociale factoren voor het ontstaan van psychosomatische ziektebeeldenM
Groen, drs. J.J.1961-1962BewegingsziektenM
Groen, J.J.1960-1961Drempelverschijnselen bij de gehoororganen en hun onderlinge samenwerkingM
Groen, mw.dr. K.1997-1998Natuurwetenschappelijk onderzoek voor het Rembrandt Research ProjectX
Groen, prof.dr. P.1952-1953Zeestromingen en zeegolvenG
Groen, prof.dr. P.1970-1971Functie en kringloop van het water op onze planeetA/X
Groeneveld, dr. A.1977-1978Tandbederf en zijn bestrijdingM
Groeneveld, prof.dr. E.R.1987-1988Criminalistiek, meer kunst dan kunde?N
Groenman, dr. E.H.1881-1882Pogingen van verschillende natuurkundigen tot oplossing van het raadsel der zwaartekrachtN
Groenman, dr. E.H.1885-1886Over de Dynamo-machineN
Groenman, dr. E.H.1893-1894Over Galileï en het stelsel van CopernicusS
Groenman, dr. E.H.1895-1896Over de Röntgen'sche stralenN
Groneman, dr. F.G.1883-1884Ons oordeel bij het zienM
Groneman, dr. F.G.1888-1889Een en ander over de theorie van Kant-Laplace (betrekkelijk de wording van ons zonnestelsel) naar de nieuwere beschouwingS
Groneman, dr. F.G.1891-1892Over geluidsvorming en geluidswaarnemingM/N
Groneman, dr. F.G.1902-1903Tegenwoordige studie en kennis van de oppervlakte van de MaanS
Groot, dr. A.J. de1969-1970Geochemisch onderzoek in de deltagebiedenC/G
Groot, dr. G.J. de1918-1919Fabre en zijn onderzoekingen over het leven der insectenB
Groot, dr. G.J. de1919-1920CURSUS over biologie: de zintuigen in het dierenrijkB
Groot, dr. W. de1940-1941Nieuwe lichtbronnenN
Groot, prof.dr. H.J.M. de2002-2003Biofysische organische chemieC
Groot, prof.dr. H.J.M. de 2011-2012Hoe fotosynthese inspireert tot schone brandstofC
Groot, prof.dr. P.2015-2016Zwaartekrachtgolven: bronnen en detectievideoS
Groot, prof.dr. S.R. de1963-1964Nieuwe "elementaire deeltjes" in de natuurkundeN
Grootendorst, prof.dr. A.W.1998-1999De laatste stelling van Fermat; de geschiedenis van een probleemW
Grootenhuis, dr. P.D.J.1996-1997Moleculen modelleren met computersC
Grothe, prof.dr. D.1874-1875Over de WolindustrieT
Grothe, prof.dr. D.1876-1877Over de MaanS
Grothe, prof.dr. D.1878-1879Over slotenT
Grünwald, prof.dr. P.D. 2011-2012Over kansen gesproken: van Willem Ruis tot Lucia de B.W
Grünwald, prof.dr. P.D. (Peter)2018-2019Paranormale statistiek: over de vele problemen met p-waarden, en een redelijk alternatiefvideoW
Grutterink, prof.ir. J.A.1925-1926Bloedverwantschap bij stollingsgesteentenG
Gulik, dr. D. van1907-1908Onweders en onweersverschijnselenA
Gulik, dr. D. van1916-1917De WichelroedeX
Gulik, prof.dr. D. van1918-1919Electrische verschijnselen in de dampkringA/N
Gulik, prof.dr. D. van1920-1921De beteekenis van de zonnestraling voor de menschN/T
Gunning, prof.dr. J.W.1878-1879Over bacterieënB
Gurck, ir. A.J.1955-1956Het Lek-Duinplan van 's-GravenhageG
H
Haaijman, dr. P.W.1954-1955Zwarte keramiekC/N
Haan, prof.dr. J. de1940-1941WeefselcultuurB
Haan, prof.dr.ir. F.A.M. de1996-1997Gevaren van bodemverontreinigingG
Haas, dr. M. de1900-1901Over de grenzen tussen de aggregatietoestandenN
Haas, dr. M. de1901-1902De sprekende lichtboogN
Haas, dr. M. de1902-1903Over hooge temperaturenN
Haas, prof.dr. M. de1905-1906Over het vermogen van het mikroscoopN
Haas, prof.dr. M. de1908-1909Over energie en entropieN
Haas, prof.dr. M. de1910-1911De realiteit der molekulenN
Haas, prof.dr. M. de1912-1913KwartsN
Haas, prof.dr. M. de1914-1915De drukking van het lichtN
Haas, prof.dr. M. de1917-1918RelativiteitstheorieN
Haas, prof.dr. M. de1926-1927KleurproblemenM/N
Haas, prof.dr. W.J. de1921-1922CURSUS over den bouw van het atoomN
Haas, prof.dr. W.J. de1928-1929Onderzoek over den weerstand der metalen bij lage temperatuurN
Haas, prof.dr. W.J. de1934-1935Lage temperaturen en verschijnselen bij lage temperaturenN
Haas-Lorentz, mw.dr. G.L. de1936-1937Ultrakorte geluidgolven en hare toepassingenN
Haas-Lorentz, mw.dr. G.L. de1939-1940Temperatuur, krachten, energieN
Habing, prof.dr. H.J.1984-1985Resultaten van de satelliet IRASS
Hackman, prof.dr. J.Th.1968-1969Stof en geestM
Haersolte, J.J.W. Baron van1925-1926Het Flettner-roer en het Flettner-rotorschipT
Haga, dr. H.1881-1882De betrekking tusschen licht- en warmtestralen,toegelicht met den bolometerN
Haga, prof.dr. H.1900-1901Becquerel-stralenN
Haga, prof.dr. H.1903-1904Over enige interferentieverschijnselen bij het licht. Bepaling van de golflengteN
Haga, prof.dr. H.1905-1906Nieuwere theorieën over atmosfrische electriciteit en het ontstaan van onweerA
Haga, prof.dr. H.1907-1908Polarisatie van licht en RöntgenstralenN
Haga, prof.dr. H.1910-1911Elektronen en hun ladingN
Haga, prof.dr. H.1912-1913Internationale electrische eenhedenN
Hagoort, prof.dr. P.2008-2009Dwalen in de taaltuin. Het sprekend brein: over taal en hersenenX
Halbertsma, dr. K.T.A.1942-1944Over kleurenblindheidB
Hallo, dr. J.J.1911-1912Het ZeemanverschijnselN
Hallo, dr. J.J.1913-1914De ZonS
Hallo, dr. J.J.1915-1916Kosmische problemenS
Halsema, drs. D. van1994-1995Radar interferometrie vanuit de ruimteN/T
Ham, drs. C.J. van der1967-1968Techniek en prestaties vaan weersatellietenT
Hamburger, prof.dr. H.J.1907-1908Hoe ons lichaam zich tegen ziektekiemen verdedigtM
Hamburger, prof.dr. H.J.1909-1910Nieuwere onderzoekingen over de onderlinge samenwerking onzer organenM
Hamburger, prof.dr. H.J.1911-1912VermoeidheidM
Hamburger, prof.dr. H.J.1916-1917Het hartM
Hamburger, prof.dr. H.J.1921-1922De macht van het kleine in ons organismeB
Hamoen, dr. L.J.2014-2015Finding the corners in a cellvideoM
Hanson, prof.dr. R. (Ronald)2016-2017Van Einstein’s ‘spooky action’ naar een niet te hacken kwantum internetvideoN
Hanssen, prof.dr.ir. R.F.2009-2010Geofysica vanuit de ruimteG
Harms, dr. D.1876-1877Over de hersenenM
Hartman, drs. L.A.1971-1972HartrevalidatieM
Hasselt, dr. A. van1874-1875Over het AluminiumC/T
Hasselt, dr. A. van1875-1876Over Veenvorming en Veen-industrieG/T
Hasselt, dr. A. van1879-1880Over oudere en nieuwere meeningen omtrent de vlam en haar lichtgevend vermogenN
Hasselt, dr. A. van1883-1884Over kooloxyde en watergas (de brandstof der toekomst)C/T
Hasselt, dr. A. van1886-1887Over absorptie van gassen door vloeistoffen en vaste lichamen en haare beteekenis in de natuurN
Hasselt, dr. A. van1888-1889Over de reukzin bij mensch en dierB
Haverkorn, mw.prof.dr. M.2015-2016Het ecosysteem van onze MelkwegvideoS
Havinga, prof.dr. E.1948-1949Omzettingen van materie en energie in de levende celB/C
Havinga, prof.dr. E.1955-1956Mens en moleculeC/M
Hecke, prof.dr. M. van2014-2015Mechanische metamaterialenvideoN
Heel, prof.dr. A.C.S. van1957-1958Optische precisiemetingen met een kristalinterferometer en de toepassingen daarvanN
Heel, prof.dr. A.C.S. van1965-1966Optische controle van rechte lijnen en platte vlakken, nauwkeurig en eenvoudigN
Heel, prof.dr. M.G. (Marin) van2017-2018De elektronenmicroscoop onthult hoe biologische macromoleculen werkenvideoC
Heijnen, prof.dr.ir. J.J.2009-2010De cel als chemische fabriekC
Heijst, prof.dr. A.N.P. & Pikaar, mw. S.A.1978-1979Functioneren van het nationaal vergiftigingscentrum en de behandeling van ernstige vergiftingingenM
Heijst, prof.dr.ir. G.J.F. van2006-2007Zelforganisatie van tweedimensionale stromingenN
Heise, dr. J.1982-1983Neutronensterren en zwarte gatenS
Heise, dr. J.1993-1994Het waarnemen van zwarte gatenS
Hekkelman, dr. J.W.1971-1972Cellen en hormonenB
Helden, dr. R.P.C. van1985-1986Het ontstaan van de chemische elementenC
Helmerhorst, prof.dr. F.M.2010-2011Nobelprijs geneeskunde 2010: In vitro fertilisatieM
Hendrickx, dr. J.J.P.1990-1991Eetstoornissen, Anorexia nervosa en boulimiaM
Henkes, dr. H.E.1966-1967Electrische verschijselen, verbonden met het zienM
Henning, dr. G.J.1971-1972Reuk en smaak, de herkenning van chemische signalenM
Hermans, dr. J.J. (Joen)2018-2019Een chemische blik op veroudering van olieverfschilderijenvideoC
Hermans, dr. L.J.F.1983-1984Energie, bron van misverstandenN/T
Hermans, prof.dr. L.J.F.1996-1997Voortbewegen op eigen krachtN
Herschberg, prof.dr. I.S.1986-1987Doordringbaarheid van computersystemenT
Herschberg, prof.dr. I.S.1987-1988De doordringbare computerT
Hertog, prof.dr. H.J. den1953-1954Moderne organische chemieC
Herwerden, dr. M.A.1927-1928Erfelijkheid bij den menschM
Hess, drs. F.1971-1972Aerodynamica van boemerangsN
Hest, prof.dr.ir. J.C.M. van2010-2011Microreactortechnologie: de chemische fabriek op een chipC
Heuvel, prof.dr. E.P.J. van den1970-1971De ijstijden en hun mogelijke oorzakenA/G
Heuvel, prof.dr. E.P.J. van den2005-2006Gammaflitsen, kijken naar de verste sterrenS
Heyn, prof.dr.ir. F.A.1949-1950Neutronen; hun eigenschappen en gebruikN
Heyn, prof.dr.ir. F.A.1957-1958Machines voor het versnellen van protonen en electronenN/T
Hiemstra, prof.dr. P.S. (Pieter)2016-2017Autofagie: hoe cellen rommel opruimen, en hoe dit proces bijdraagt aan chronische ziekten
videoM
Hijmans van den Bergh, prof.dr. A.A.1926-1927Stroomingen in de geneeskundeM
Hildering, drs. R.1981-1982Chemie en papierC
Hilgenkamp, prof.dr. J.W.M.2009-2010Supergeleiding, al 99 jaar (g)een koud kunstjeN
Hilgevoord, prof.dr. J.1988-1989Het vreemde van de quantummechanicaN
Hindriks, dr. K.V. (Koen)2017-2018Sociale robotsvideoT
Hoeijmakers, prof.dr. J.H.2007-2008Hoe tikt de biologische klok?M
Hoek, dr. P.P.C.1883-1884Over het dierlijk leven in de diepten van de OceaanB
Hoek, dr. P.P.C.1885-1886Over den haringB
Hoek, dr. P.P.C.1886-1887Over inktvisschen en hunne verwantenB
Hoek, dr. P.P.C.1894-1895Over zalm en zalmvisscherijenB/X
Hoek, dr. P.P.C.1910-1911TrekvisschenB
Hoeke, dr. F.1944-1945Zeep en synthetische schuimmiddelenC
Hoekman, dr.ir. D.H.1999-2000Wereldwijde bosmonitoring met satellietwaarnemingT
Hoekstra, prof.dr. P.2003-2004Kust op de korrel – Opvattingen en misvattingen over kustgedragG
Hoekstra, prof.dr. R.F.1998-1999Sex: een evolutionair raadsel?B
Hoekstra, prof.dr. R.F.2006-2007Evolutie van genetische transmissieB
Hoeve, prof.dr. J. van der1925-1926Bouw en functie van het oogM
Hof, prof.dr. M.W. van1987-1988Herstel na hersenlaesiesM
Hof, S.L.1938-1939Radiobakens voor het luchtverkeerT
Hofstraat, prof.dr. J.W2005-2006Molecular medicine: a revolution in health care enabled by medical technologyM
Hoitsema, dr. C.1895-1896Over ontploffingenC/N
Hoitsema, dr. C.1897-1898Over diffusieN
Hoitsema, dr. C.1900-1901Over MuntmetalenO/T
Hol, prof.dr. W.G.J.1990-1991Kristallografisch onderzoek naar enzymen uit de slaapziekte-parasiet als startpunt voor het ontwerpen van nieuwe medicijnenM
Hollander, prof.dr. A.I. (Anneke) den2018-2019De biologische mechanismen van blindheidvideoM
Hollander, prof.dr. A.P.2002-2003Grenzen aan het fysieke prestatievermogenX
Hollander, prof.dr. C.F.1980-1981Biologische oorzaken van ouderdomsverschijnselenM
Holleman, prof.dr. A.F.1901-1902Over het onderzoek van gassen, vroeger en thansN
Holleman, prof.dr. A.F.1907-1908Een en ander uit de eiwit-chemieC
Holleman, prof.dr. A.F.1910-1911KolloïdenN
Holleman, prof.dr. A.F.1925-1926Kunststoffen en natuurstoffenC/T
Holsboer, dr. H.B.1923-1924De chemie van het verven in de textielindustrieC
Holst, dr. G.1919-1920Enkele toepassingen van elektronenstroomingenN/T
Honert, prof.dr. T.H. van den1947-1948De opname van voedingszouten door plantenB
Honing, prof.dr. H.J.2014-2015Wat maakt ons muzikale dieren?X
Hoofdakker, dr. R.H. van den1974-1975Wie is Morpheus?M/X
Hooff, prof.dr. J.A.R.A.M. van1980-1981Dominantie, sociale invloed en allianties bij dierenB
Hooff, prof.dr. J.A.R.A.M. van2000-2001Macht: een vergelijkend-ethologische benaderingB
Hooft, prof.dr. G. ‘t1990-1991Unificatietheorieën van de natuurkrachtenN
Hooft, prof.dr. G. ‘t1993-1994De zwaartekrachtN
Hoog, dr.ir. H.1960-1961Het karakter van de chemische industrie gebaseerd op aardolie als grondstofC/T
Hoogeboom, ir. P.1991-1992Synthetische apertuur Radar: werking en toepassingenT
Hoogendoorn, prof.dr.ir. S.P.2012-2013De kracht van de massaN/X
Hoogenraad, prof.dr. C.C.2013-2014Geheugen en synaptische plasticiteitM
Hoogewerff, prof.dr. S.1908-1909Over petroleumG
Hoorweg, dr. J.L.1892-1893De voorspelling van het weerA
Horn, dr. L.J. van den1988-1989Fysica van SupernovaeS
Horzinek, prof.dr. M.C.1993-1994Aids bij de katB
Houtgast, dr. J.1955-1956De eclips-expeditie naar GotlandS
Houtman, prof.dr.ir. J.P.W.1970-1971Sporenelementen en hun functie; meting mbv activeringsanalyseN
Houtsma, prof.dr. A.J.M.1995-1996Psycho-akoestiek en zijn technische toepassingenT
Houwink, dr.ir. R.1939-1940Verklaring der wonderlijke elastische eigenschappen van rubberC/N
Houwink, dr.ir. R.1945-1947Ontwikkeling der kunststoffenC/T
Houwink, dr.ir. R.1967-1968Brede en smalle, malle getallen (geen artikel)W
Hovenier, prof.dr. J.W.1990-1991Structuur en evolutie van planeetatmosferenS
Hubenet, dr. H.1962-1963Het ontstaan der chemische elementenC
Hubrecht, dr. A.A.W.1879-1880De Zoölogische stations in en buiten EuropaB
Hubrecht, dr. A.A.W.1880-1881Over hoendersB
Hubrecht, dr. H.F.R.1874-1875Over het keuren van zilver en goudO
Hubrecht, prof.dr. A.A.W.1881-1882Over landbouwende Mieren en haar verwantenB
Hubrecht, prof.dr. A.A.W.1882-1883De tastbare bewijzen in zake de Evolutie-leerB
Hubrecht, prof.dr. A.A.W.1883-1884Over oestersB
Hubrecht, prof.dr. A.A.W.1888-1889ErfelijkheidB
Hubrecht, prof.dr. A.A.W.1892-1893Over de kleinste levenseenhedenB
Hubrecht, prof.dr. A.A.W.1894-1895Over voorhistorische dieren en hunne levende verwanten (I en II)B
Hubrecht, prof.dr. A.A.W.1896-1897Over verwantschapsbepalingen in de hoogere dierklassen (I en II)B
Hubrecht, prof.dr. A.A.W.1899-1900CURSUS De levensverrichtingen der dieren en de haar dienstbare organen in het licht der evolutie-leerB
Hubrecht, prof.dr. A.A.W.1902-1903Over Parasitisme (I en II)B
Hubrecht, prof.dr. A.A.W.1903-1904Het bloedM
Hueting, dr. R.1975-1977Groei en milieuX
Hueting, dr. R.1989-1990Het milieu als economisch goedD
Huizing, dr. E.H.1964-1965Doofstomheid, vroeger en nuM
Huizinga, dr. T.W.J.1995-1996Rheumatoid arthritis: impressive scientific progress, moderate gain for the patientsM
Huizinga, ir. T.K.1945-1947GrondmechanicaN
Hülsmann, dr. J.H.H.1872-1873Over het NoorderlichtN/S
Hülsmann, dr. J.H.H.1873-1874Over den doorgang van Venus voorbij de Zonneschijf in Dec. 1874S
Hülsmann, dr. J.H.H.1875-1876Iets over Zonnen-PhysicaS
Hülsmann, dr. J.H.H.1877-1878Over Sferen-Harmonie (I en II)S
Hülsmann, dr. J.H.H.1878-1879Over lenzen en kijkersN
Hülsmann, dr. J.H.H.1882-1883Over de koffie, haar geschiedenis, cultuur, bereiding en handelX
Hülsmann, dr. J.H.H.1884-1885Over de suiker, uit een natuurkundig, technisch en oeconomisch oogpunt beschouwdN/T
Hülsmann, dr. J.H.H.1887-1888Over Indigo (I en II)B/X
Hulst, prof.dr. H.C. van den1957-1958Radiogolven uit de wereldruimte, recente onderzoekingen in DwingelooS
Hulst, prof.dr. H.C. vd1985-1986KometenS
Hummelen, prof.dr. J.C.2012-2013De onstuitbare opmars van zonne-energieC
I
Icke, dr. V.1987-1988De kleinste deeltjes en de grootste knalS
Icke, prof.dr. V.2007-2008De toekomst van het HeelalS
Iersel, dr. J.J.A. van1961-1962Communicatie bij dierenB
Ingen Schenau, prof.dr.ir. G.J. van1991-1992Schaatsen op de computerT
Israël, dr. F.P.1998-1999Het reusachtige radiostelsel Centaurus AS
Itallie, dr. L. van1905-1906Vergiftigde pijlenX
Itallie, prof.dr. L. van1908-1909ReukstoffenB/C
Itallie, prof.dr. L. van1911-1912Het vergif in de loop der tijdenM
Itallie, prof.dr. L. van1916-1917Oude en nieuwe geneesmiddelenM
Itallie, prof.dr. L. van1919-1920De plant als voortbrenger van chemische lichamenB
Iterson jr., prof.dr. G. van1929-1930De gulden snedeW
Iterson jr., prof.dr.ir. G. van1942-1944Bouw en groei van celwandenB
Iterson, prof.dr. F.K.Th. van1915-1916De Staatsmijnen in LimburgG
Iterson, prof.dr. G. van1919-1920Over den oorsprong van het levenB
J
Jacobs, prof.dr. B.D.F. 2011-2012Waarom alle OV-chipkaarten alweer vervangen moeten wordenW/X
Jaeger, prof.dr. F.M.1909-1910Over het wordingsproces en den opbouw der kristallenN
Jaeger, prof.dr. F.M.1918-1919De stikstofnood der wereldB
Jaeger, prof.dr. F.M.1920-1921De beteekenis van chemie en physica voor het onderzoek der vulkanische verschijnselenG
Jaeger, prof.dr. F.M.1922-1923Over geologische tijdmeting en den ouderdom der aardeG
Jaeger, prof.dr. F.M.1924-1925Omvang en gebruik onzer natuurlijke hulpbronnen tot op heden en in de toekomstT/X
Jaeger, prof.dr. F.M.1930-1931Over rook en stofA
Jaeger, prof.dr. F.M.1932-1933Over het symmetriebegrip en zijn belang voor de natuurwetenschapC/W
Jager, prof.dr. C. de1960-1961Zon en aarde in het geofysisch jaarS
James, prof.dr. J.1979-1980Enige aspecten van de geschiedenis der microscopieN/X
Jansen, dr. F.A. (Fred)2016-2017Rosetta: het escorteren van – en landen op – een komeetvideoS
Jansen, dr. J.D.1927-1928Fluorescentie en hare toepassing in de praktijkN
Jansen, ir. W.1959-1960Het seinwezen bij de Nederlandse SpoorwegenT
Jansen, prof.dr. B.C.P.1929-1930Over de noodzakelijke bestanddeelen van onze voedingB
Jansen, prof.dr. F.W.2013-2014Minimaal invasieve chirurgieM
Jansen, prof.dr. J.A.2004-2005Biomaterialen en tissue engineeringM
Jansen, prof.ir. P.Ph.1951-1952Wat Walcheren het volk van dijkenbouwers leerdeG/X
Janssen, ir. H.J.T.1998-1999DNA-onderzoek in het gerechtelijk laboratoriumX
Janssen, ir. W.P.S.1998-1999De Øresund vaste oeververbinding: tunnel onder de DrogdenT
Janssen, prof.dr.ir. R.A. (René)2016-2017Organische en hybride zonnecellenvideoN
Janssen, prof.dr. T.W.J.2011-2012QuasikristallenC
Jaspars, dr. E.M.J.1975-1977Infectieuze moleculenB
Jellinek, prof.dr. F.1963-1964Organische verbindingen van ijzer en andere overgangsmetalenC
Jeswiet, prof.dr. J.1929-1930Landbouw bij de Papoea's van Nieuw-GuineaX
Jetten, prof.dr.ir. M.S.M. 2011-2012Ontdekking van 'onmogelijke' microben in de koolstof- en stikstofcyclusB
Jeuken, prof.dr. M.1969-1970Ethische implicaties van de ontwikkelingen in de biologieB/X
Jeuken, prof.dr. M.1981-1982Teleologisch denken in de biologieB
Jochemsen, dr. R.1996-1997Koude kermis: De wereld van de lage-temperaturen fysicaN
Jong, dr. J.D. de1961-1962Geologie en hydrologie van het DeltagebiedG
Jong, prof.dr. D.A. de1913-1914Insecten en andere lagere dieren als overbrengers van ziekteoorzakenB
Jong, prof.dr. M. de2015-2016Neutrino's vissen in het donkervideoS
Jong, prof.dr. M.D. de2014-2015Plotselinge wereldwijde epidemieën: hoe gaan we ons wapenen?M
Jong, prof.dr. S.M. de2015-2016Aardobservatie voor het monitoren van ecosystemenvideoG
Jong, prof.dr. T. de2003-2004Babylon: Bakermat van de Sterrenkunde S
Jongbloed, prof.dr. J1950-1951Het mechanische hart-longsysteemM
Jongbloed, prof.dr. J.1947-1948Snelheids- en versnellingsinvloeden op den mensch bij het vliegenM
Jongh, mw.dr. P.E. de2012-2013Duurzame energievoorziening: een centrale rol voor waterstofC
Jongh, prof.dr. L.J. de1993-1994Fysische en chemische nanostructurenN
Jongh, prof.dr. S.E. de1936-1937HormonenM
Jongh, prof.dr. S.E. de1951-1952Bijdrage tot de endocrinologie van de groeiB
Jongh, prof.dr. S.E. de1956-1957Over het werkingsmechanisme van pijnstillende antipyreticaM
Jonker, prof.dr. H.G.1913-1914Het ontstaan van steenkoolG
Jonker, prof.dr. H.G.1916-1917De geologie der diepzeeG
Jonker, prof.dr. H.J.J.2015-2016Wolkenfysica en de rol van wolken bij weer en klimaatvideoA
Jonker, prof.dr. P.P.2009-2010Humanoïde robots: de mens begrijpen door hem te bouwenT
Jonkman, dr. H.F.1885-1886Over vrucht en zaad der plantenB
Jonxis, prof.dr. J.H.P.1972-1973Moleculaire ziektenM
Joosse, prof.dr. J.1975-1977Slakken als proefdieren voor hersen- en hormoononderzoekB
Joosse-van Damme, mw.prof.dr. E.N.G.1987-1988Oecotoxicologische effecten van zware metalen in bodemlevensgemeenschappenB
Jordan, prof.dr. H.J.1921-1922Het zieleleven van de lagere dierenB
Josselin de Jong, dr. R. de1913-1914Het gestel van den MenschM
Josselin de Jong, dr. R. de1915-1916Over "oud-worden"B
Josselin de Jong, prof.dr. R. de1919-1920Een natuuronderzoeker, die tevens een sociaal hervormer wasO
Josselin de Jong, prof.dr. R. de1932-1933Krop in Nederland. Hare verbreiding, vormen, beteekenis en bestrijdingM
Julius, prof.dr. H.W.1945-1947Nieuwere methodes bij de behandeling van infectieziekten; chemotherapieM
Julius, prof.dr. W.H.1900-1901Eenige beschouwingen over den physischen toestand van de zonS
Julius, prof.dr. W.H.1906-1907Over het verband tusschen weersgesteldheid en zonneverschijnselenA
Julius, prof.dr. W.H.1914-1915Het zonnevlekkenprobleemS
K
Kamminga, ir. C.1989-1990Omtrent sonar bij dolfijnachtigenB
Kamp, prof.dr. P. van de1958-1959Onzichtbare sterrenS
Kampen, prof.dr. N.G. van1974-1975IrreversibiliteitN/X
Kapteijn, dr. N.P.1889-1890Over de Phonograaf van EdisonN
Kapteyn, ir. Alb.Ph.1909-1910Over vogelvlucht en vliegtoestellen zwaarder dan luchtN
Kapteyn, ir. Alb.Ph.1918-1919Over vliegmachines, bestuurbare luchtschepen en het luchtverkeerT
Kapteyn, prof.dr. J.C.1898-1899Over vallende sterrenS
Kapteyn, prof.dr. J.C.1901-1902Over het principe van DopplerN
Kapteyn, prof.dr. J.C.1902-1903Over de afstandsbepaling van de hemellichamenS
Kapteyn, prof.dr. J.C.1906-1907De beweging van het zonnestelsel in de ruimte en sterstroomingenS
Karstens, prof.dr. W.K.H.1958-1959Plantaardige weefselkweekB
Katan, prof.dr. M.B.1997-1998De cholesterol-verhogende factor uit koffiebonenM
Kate, dr.ir. I.L. (Inge Loes) ten2017-2018Organisch materiaal in ons zonnestelsel en een mogelijke rol in het ontstaan van levenvideoS
Kattenberg, dr. A.1992-1993De rol van de oceanen in het klimaatA
Kayen, dr. A.H.M.1999-2000Recycling van kunststoffenC
Keizer, dr. P.L.J. (Peter) de2018-2019Het terugdringen van veroudering op cellulair niveauvideoM
Keller, dr. K.J.1970-1971De koelwatervoorziening van de Nederlandse elektrische centrales in de toekomstT
Kelting, F.A.1906-1907De bijenteelt, voorheen, thans en in de toekomstB
Kerk, prof.dr. G.J.M. van der1968-1969SchimmelbestrijdingB
Kerling, mw.prof.dr. L.C.P.1957-1958Schimmels als plantenparasietenB
Kessener, ir. H.1928-1929Zuivering van afvalwaterT
Kijne, prof.dr. J.W.1999-2000Symbiotische stikstofbinding: honger maakt rauwe bonen zoetB
Kistemaker, dr. J.1948-1949Massa-spectrometer en zijn toepassingen in chemie en biochemieT
Klaauw, prof.dr. C.J. van der1944-1945Bouw en levenswijze der dierenB
Kleibrink, H.1958-1959In Hollands duin (film)B
Kleingeld, dr. J.C.1998-1999Toepassingen van massaspectrometrie in de geochemieC
Kleiweg de Zwaan, dr. J.P.1909-1910Een en ander over de geneeskunde van de inlanders in onzen Indischen ArchipelM
Kleiweg de Zwaan, dr. J.P.1912-1913Prae- en protohistorische geneeskundeM
Kleiweg de Zwaan, dr. J.P.1917-1918De geestesaanleg en karaktereigenschappen der natuurvolkenB/O
Klerk, prof.dr. L.F.W. de1982-1983Begripsvorming: een cognitieve zienswijzeX
Kley, prof.ir. P.D.C.1907-1908Over metallographieN
Kley, prof.ir. P.D.C.1910-1911Het werken met kleine hoeveelhedenN
Kley, prof.ir. P.D.C.1914-1915De physische chemie in het staalbedrijf en de daaruit ontstane moeilijkheden voor de techniekC/T
Kley, prof.ir. P.D.C.1925-1926Eigenschappen en microstructuren van hooggelegeerde stalenT
Kleynhens, kapt.ir. P.1886-1887Over electrisch lichtN/T
Klijn, dr. F.2007-2008Ontwikkeling van overstromingsrisico’s in Nederland in een veranderende omgeving: kansen, gevolgen en mogelijke maatregelenG
Klis, prof.dr. M.B.M. van der2014-2015Neutronensterren en zwarte gaten: effecten van sterke zwaartekrachtvideoS
Kloet, prof.dr. E.R. de2000-2001Stress in de hersenenM
Klous, prof.dr. S.2015-2016Wij zijn ‘big data’videoT
Kluyver, prof.dr. A.J.1934-1935De scheikunde van het levenB/C
Kluyver, prof.dr. A.J.1938-1939Over ultramicrobiologieB
Kluyver, prof.dr. J.C.1961-1962Experimenten met het CERN protonsynchrotronN
Knijff, dr. P. de2001-2002Wie zijn onze voorouders: Een toepassing van DNA-onderzoekM
Knijff, prof.dr. P. de2009-2010DNA-onderzoek bij misdrijvenM
Knook, prof.dr. D.L.1989-1990Wat leert ons veroudering?M
Knoppert, prof.ir. P.L.1975-1977Recente ontwikkelingen in de drinkwatervoorziening van West-NederlandT
Koenigswald, prof.dr. G.H.R. von1953-1954De oudste geschiedenis van de mens; nieuwe vondsten van Java en Zuid-AfrikaG
Koeze, dr.ir. P.1987-1988Techniek en vormgeving van de nieuwste Nederlandse bankbiljettenT
Kögl, prof.dr. F.1936-1937Plantaardige groeihormonenB
Kögl, prof.dr. F.1942-1944KankeronderzoekM
Köhler, dr. J.W.L.1961-1962De koudgaskoelmachine en haar toepassingenN/T
Kok, prof.dr. J.1958-1959Biochemische aspecten van het geneesmiddelB/C
Kokkedee, prof.dr.ir. J.J.J.1971-1972Het quarkmodel van de elementaire deeltjesN
Konijn, dr. Th.M.1972-1973Acrasieae : Modelorganismen voor morfogenetisch onderzoekB
Konijn, prof.dr. Th.M.1983-1984Eencelligen als model voor signaaloverdracht bij meercelligenB
Koning, prof.dr. E.J.P. (Eelco) de2018-2019Diabetes opgelost door transplantatie van insulineproducerende cellen?videoM
Koning, dr. F.2003-2004De moleculaire basis voor coeliakie/gluten-allergieM
Koningsberger, dr. V.V.1958-1959De biosynthese van eiwittenB/C
Koningsberger, prof.dr. V.J.1941-1942De algemeen-biologische beteekenis van vitaminen en hormonenB
Koningsberger, prof.dr. V.J.1944-1945Bio-electrische verschijnselenB/C
Koningsberger, prof.dr.ir. D.C.1990-1991Structuuropheldering met EXAFSC
Kooi, dr. J.1956-1957De zuivering van kernbrandstoffen door middel van extractieN
Kooij, prof.dr.ir. H. van der2013-2014Mens en robot in bewegingT/M
Kooijman, prof.dr. S.A.L.M.1990-1991Verdwijnende tropische regenwoudenB
Koomans, dr.ir. N.1922-1923De sprekende litografische steenN
Koomans, dr.ir. N.1932-1933Vervorming bij radio-omroepN/T
Koomans, prof.dr.ir. N.1936-1937Verbetering in den radio-omroep door een nieuwe modulatie-methodeN/T
Koop, dr.ir. H.1996-1997Oerwouden van EuropaB
Koopman, ir. J.F.H.1927-1928VentilatieT
Koopman, J.F.H.1911-1912De koeltechniek en eenige harer toepassingenN
Koopmans, mw.dr. A.1958-1959Normaal en abnormaal verloop der kerndeling in plantencellen (toelichting bij film)B
Kooter, dr. J.M.2008-2009Epigenetica, het dynamische deel van erfelijkheidB
Korringa, prof.dr. P.1963-1964Nieuwe onderzoekingen over de biologie van de tongB
Korteweg, dr. R.1949-1950KankerM
Kosten, prof.dr.ir. C.W.1955-1956Opwekking en praktische toepassingen van ultrasonore trillingenN
Köster, prof.dr. E.P.1978-1979Onderzoek van de geurwaarnemingB
Kouwenhoven, prof.dr.ir. L.P.2001-2002De science en fiction van nanotechnologieT
Kouwenhoven, prof.dr.ir. L.P.2013-2014Quantummechanica en Majorana-deeltjesN
Kowalchuk, prof.dr. G.A.2007-2008Moleculaire ontdekkingsreis naar micro-organismen in de bodemB
Kox, dr. A.J.1979-1980De betekenis van Christiaan Huygens voor de natuurwetenschappenN/X
Kraak, mw.dr. S.B.M.2003-2004Hoe mannetjes en vrouwtjes worden gemaaktB
Kramers, prof.dr. H.A.1928-1929De causaliteitswet in de moderne natuurkundeN
Kramers, prof.dr. H.A.1938-1939Relativiteitstheorie en atoomtheorieN
Kramers, prof.dr. H.A.1949-1950Wat gebeurt er eigenlijk in de natuur?N
Kramers, prof.ir. H.1962-1963Menging in chemische reactorenC/T
Krans, dr. H.M.J.1975-1977Hormonale beïnvloeding van de stofwisselingB
Krediet, prof.dr. G.1930-1931Normale en abnormale ontwikkelingB
Kretschmar van Veen, jhr.ir. C.L.C. van1953-1954De baggerwerktuigen, hun technische ontwikkeling en toepassing bij de uitvoering van openbare werkenT
Krevelen, dr. D.W. van1951-1952De chemie van de steenkolen en het inkolingsprocesC/G
Krevelen, prof.dr. D.W. van1960-1961Grepen uit de ontwikkeling van synthetische textielvezelsT
Krevelen, prof.dr. D.W. van1965-1966Garens en vezels uit glasN/T
Krevelen, prof.dr. D.W. van1979-1980Grondstoffen, materialen en recyclingT
Krijn, ir. A.C.1965-1966Ontwerp en uitvoering van de OosterscheldebrugT
Kroes, prof.dr. G.J.2013-2014Moleculaire dynamica op basis van quantumchemieC
Kroon, mw.prof.dr.ir. M.2013-2014Moderne scheidingstechnologie voor een duurzame toekomstC
Kroonenberg, prof.mr.dr. S.B.2000-2001De Kaspische Zee, een natuurlijk laboratorium voor zeespiegelstijgingG
Kruijt, prof.dr. J.P.1991-1992Het samenspel van ‘nature’ en ‘nurture’ tijdens de individuele ontwikkeling bij dierenB
Kruit, prof.dr. P.C. van der1996-1997De nieuwe kijk op melkwegstelselsS
Krul, W.F.J.M.1938-1939Drinkwatervoorziening in NederlandG/T
Kruyt, prof.dr. H.R.1920-1921De Kolloïdchemie in hare moderne ontwikkelingC/N
Kruyt, prof.dr. H.R.1921-1922Het zich richten van de moleculenC/N
Kruyt, prof.dr. H.R.1923-1924Chemie en stralingC/N
Kuenen, dr. Ph.H.1936-1937Geologische experimenten ivm. de zwaartekrachtsonderzoekingen van Vening MeineszG
Kuenen, prof.dr. D.J.1956-1957Bevolkingsdichtheid bij dierenB
Kuenen, prof.dr. D.J.1967-1968De waterhuishouding van insectenB
Kuenen, prof.dr. D.J.1968-1969Het recht van de mens op leefruimteX
Kuenen, prof.dr. J.G.2000-2001Over leven en technologieB
Kuenen, prof.dr. J.P.1907-1908Bereiding en eigenschappen van vloeibare lucht en waterstofN
Kuenen, prof.dr. J.P.1909-1910Radioactieve verschijnselenN
Kuenen, prof.dr. J.P.1911-1912De mechanische beginselen die te pas komen bij de beweging van de lucht en van lichamen door de luchtN
Kuenen, prof.dr. J.P.1914-1915Licht en electriciteit (photo-electriciteit)N
Kuenen, prof.dr. J.P.1916-1917Het ontstaan van kleuren in het spectrumN
Kuenen, prof.dr. J.P.1917-1918Ionen en electronenN
Kuenen, prof.dr. J.P.1919-1920De natuurkundige op en bij het waterN
Kuenen, prof.dr. J.P.1921-1922Proeven met wisselstromenN
Kuenen, prof.dr. Ph.H.1952-1953Troebelingsstroming, een belangrijk geologisch verschijnselG
Kuenen, prof.dr. Ph.H.1962-1963Experimenten in dienst van de geologieG
Kuijken, prof.dr. H.K.2001-2002Zwaartekrachtlenzen en de ontdekking van een baby-melkwegstelselS
Kuijpers, prof.dr. J.M.E.2006-2007GravitatiegolvenS
Kuijpers, prof.ir. F.A.1975-1977Eenmasker-bubbelgeheugen met draaiveldbesturingN/T
Kuiper, L.1975-1977Enkele facetten van de restauratie van schilderijenX
Kuipers, dr. J.A. & Kuenen, prof.dr. D.J.1954-1955De verstoring van het biologisch evenwicht door het toepassen van fytofarmaceutische hulpmiddelenB
Kuipers, prof.dr. H1993-1994Lichamelijke activiteit, grenzeloos gezond?M
Kuipers, prof.dr. L.2014-2015Nanofotonica: een schijnbaar onmogelijk lichtspelvideoN
Kuipers, prof.dr.ir. J.A.M.2010-2011Multi-scale modellering van gasstromen beladen met deeltjesC
Kuis, prof.dr. W.1999-2000Autologous hemopoietic stem cell transplantation in 12 cases with refractory juvenile idiopathic arthritisM
Kuppeveld, prof.dr. F.J. van2013-2014Ontwikkeling van nieuwe antivirale middelen tegen enterovirussenM
L
Laane, prof.dr. R.W.P.M.2001-2002Een zee van verbindingenB
Laarman, dr. J.J.1964-1965Het gedrag van malaria overbrengende muggenB
Laat, prof.dr. S.W. de1992-1993Moleculaire ontwikkelingsbiologie (van Hubrecht tot heden)B
Laat, prof.dr. W. de2014-2015The complex transcription regulatory landscape of our genomevideoB
Lam, dr. A.1901-1902Over de voedingswaarde van eenige voedingsmiddelenB
Lam, dr. A.1905-1906Over melk-enzymenC
Lam, dr. A.1908-1909Over het gebruik van een paar optische instrumenten bij het onderzoek van levensmiddelenN
Lam, dr. A.1912-1913Het ontledingsproces bij voedingsmiddelenB/C
Lam, dr. A.1915-1916Wijn, samenstelling en beoordelingC/X
Lam, prof.dr. H.J.1939-1940Een botanische studiereis naar MadagascarB
Lam, prof.dr. H.J.1949-1950Land,volk en wetenschap in de Stille OceaanB/G
Lambrecht, prof.dr. B.2012-2013Dendritische cellen: regisseurs van afweer bij allergieM
Lamers, prof.dr. H.J.G.L.M.1994-1995Ontstaan, leven en dood van sterrenS
Lamers, prof.dr. H.J.G.L.M.2008-2009Het nieuwe heelal: ontdekkingen van de Hubble Ruimte TelescoopS
Lamme, dr. N.1982-1983Vervoer van gevaarlijke stoffenX
Lamme, prof.dr. V.A.F.2014-2015Controle, vrije wil en andere kletskoekM
Lammeren, prof.dr.ir. W.P.A. van1959-1960Fysische grondslagen van het onderzoek van scheepsmodellen in een sleeptankN/T
Lammertink, prof.dr.ir. R.G.H. (Rob) 2017-2018Water aan het grensvlakvideoN
Lammerts van Bueren, dr. W.M.1985-1986Samenhang tussen kwalitatieve variabelenW
Langen, prof.dr. C.D. de1932-1933De invloed van de atmospherische electriciteit op den gezonden en zieken menschA/B
Langen, prof.dr. C.D. de1962-1963De invloed van ziekten op de ontwikkeling van oude culturenX
Lanjouw, prof.dr. J.1952-1953De flora van SurinameB
Lansberg, dr. M.P.1970-1971Adaptatieproblemen van de mens in de ruimtevaartM/T
Le Roy, dr. J.J.1882-1883Over het instinct bij InsectenB
Ledden Hulsebosch, C.J. van1924-1925Het hedendaagsch documentenonderzoekX
Leenhouts, ir. A.J.1967-1968Micro-electronicaT
Leersum, prof.dr. E.C. van1908-1909De invloed van het bergklimaat op den menschM
Leersum, prof.dr. E.C. van1928-1929Enkele van onze voornaamste voedingsmiddelenB/X
Leeuw, dr. F.A. de1990-1991De veranderende samenstelling van de atmosfeerA
Leeuw, dr. G. de1998-1999Atmosferische effecten op waarnemingen over zeeA
Leeuw, dr. M.W.2003-2004Biologische en chemische wapens: een oude dreiging in een nieuw jasjeX
Leeuwen, dr. F.W. van1998-1999De Ziekte van Alzheimer – een oprukkende volksziekteM
Lemstra, prof. P.J.1991-1992Supersterke kunstvezels en composietenC
Lens, dr.ir. P.N.L.2002-2003Technological applications of biological sulphur cycle bioprocessesC
Lenstra, prof.dr. H.W.2003-2004Escher en het Droste-effectW
Lenstra, prof.dr. J.K.1996-1997Hamiltoncircuits en handelsreizigersW
Levelt, prof.dr. P.F. (Pieternel)2018-2019Luchtkwaliteit vanuit de ruimte: indicator van menselijk handelenvideoA
Libbenga, prof.dr. K.R.1978-1979Morfogenese bij plantenB
Lignac, dr. W.P.J.1948-1949De geschiedenis van de groei der opvattingen over het atoom (film)N
Lignac, dr. W.P.J.1970-1971AlaskaX
Lignac-Grutterink, mw.drs. L.H.1971-1972Religieuze ontwikkelingen in IndiaX
Linde, prof.dr. F.L.2007-2008Elementaire deeltjesfysica: de Large Hadron ColliderN
Lindner, dr. L.1974-1975Kortlevende radioactieve isotopen voor biomedische toepassingenM/N
Lodewijks, ir. J.1972-1973Het centraal laboratorium voor onderzoek van voorwerpen van kunst en wetenschapX
Loghem jr., dr. J.J. van1955-1956De ontwikkeling van de immuno-hematologieM
Loghem, dr. J.J. van1914-1915Over het weezen en de verbreiding van eenige besmettelijke ziekten in de tropenM
Lohse, prof.dr. D.2004-2005Bubble puzzlesN
Lohuizen, dr. T. van1916-1917KleurenmengingN
Lohuizen, dr. T. van1920-1921ProtuberansenS
Lohuizen, dr. T. van1924-1925De beteekenis van het Dopplereffect voor de astronomieS
Lohuizen, dr. T. van1934-1935Problemen en resultaten van het Internationale pooljaar 1932-1933A
Looijen, prof.dr.ir. M.1994-1995John Napier en Wilhelm Schickard, rekenen en mechaniseren, rekenmethoden en rekenmachinesW
Lopes Cardozo, prof.dr. N.J.2002-2003Kernfusie: fysica en andere aspectenN
Lopes da Silva, prof.dr. F.H.1989-1990Cellulaire effecten van de enkefalinesM
Lorentz, prof.dr. H.A.1881-1882Over de theorie der voortplanting van het geluidN
Lorentz, prof.dr. H.A.1884-1885Over de grens voor het onderscheidingsvermogen van het microscoopN
Lorentz, prof.dr. H.A.1889-1890De electrische stroom als bewegingsverschijnsel (I en II)N
Lorentz, prof.dr. H.A.1891-1892Schetsen uit de wereld der moleculen I en II)N
Lorentz, prof.dr. H.A.1892-1893Licht en aether (I en II)N
Lorentz, prof.dr. H.A.1896-1897Over electrisch geladen atomen (I en II)N
Lorentz, prof.dr. H.A.1899-1900De lichtverschijnselen als hulpmiddel bij het onderzoek naar den aard der stof (I en II)N
Lorentz, prof.dr. H.A.1901-1902De voortplanting der warmte door geleiding en door stralingN
Lorentz, prof.dr. H.A.1904-1905Nieuwe denkbeelden over electriciteit (I en II)N
Lorenz, dr. K.1937-1938Ueber das Mitteilungsvermogen der TiereB
Lotsy, dr. J.P.1916-1917Een en ander over EvolutieB
Louwe Kooijmans, prof.dr. L.P.2002-2003Jagers in de wetlands tussen Rijn en Maas, 7500 jaar geledenX
Lub, dr. J.1995-1996Veranderlijke sterrenS
Lugtenburg, prof.dr. J.1992-1993Zien, licht in ons levenB
Luyendijk-Elshout, mw.prof.dr. A.M.1987-1988De zieke vrouw in de 18de eeuwM
Lyklema, prof.dr. J.1979-1980Wetenschappelijk spel met zeepvliezenN
M
Maan, prof.dr.ir. J.C.2008-2009Zeer hoge magneetvelden: hoe en waarom?N
Maas Geesteranus, dr. R.A.1950-1951Beelden uit KenyaG
Maat, dr. G.J.R.1997-1998De voorouders van Willem van OranjeX
Maat, prof.dr. G.J.R.2013-2014Scheurbuik. Sterven in de koude wereld van SpitsbergenM
Magnus, prof.dr. R.1926-1927Goethe als natuuronderzoekerB
Makinwa, prof.dr. K.A.A.2012-2013Slimme sensoren: gevoel voor de toekomstT
Manen van, prof.dr.ir. J.D.1978-1979Het onderzoek van cavitatie bij de scheepsvoortstuwing in de "lage-druk"-sleeptank van het Nederlands Scheepsbouwkundig Proefstation te Ede-WageningenN/T
Martin, prof.dr. K.1885-1886De erratische gesteenten van NederlandG
Martin, prof.dr. K.1890-1891VulkanenG
Martin, prof.dr. K.1893-1894Over zijne reizen in de Molukken (I en II; met 4 zinko-photogr.afb)X
Martin, prof.dr. K.1898-1899Over het ontstaan van het relief der aardoppervlakteG
Martin, prof.dr. K.1899-1900Over gesteenten vormende organismenB
Martin, prof.dr. K.1901-1902Over versteeningenG
Martin, prof.dr. K.1914-1915Geologische zwerftochten op Java G
Mazure, ir. P.C.1983-1984De veiligheid van waterkeringenT
Mehlkopf, prof.dr.ir. A.F.1988-1989Nieuwe diagnostische technieken: MRI en MRSN
Meijden, prof.dr. E. van der1995-1996Chemische interacties tussen planten, planteneters en hun vijandenB
Meijer, mw.dr. A.H.2008-2009Zebravissen bij het ontrafelen van het immuunsysteemB
Meijer, prof.dr. E.W. 2011-2012Polymeren in actie: functie en architectuurC
Meijer, prof.dr. G.J.M.1993-1994Moleculaire voetballen; een nieuwe vorm van koolstofN
Meijer, prof.dr. G.J.M.2000-2001Koude MoleculenN
Mekel, drs. J.F.M.1965-1966Geologische aspecten van petroleum- en aardgasvondsten in NederlandG
Melief, prof.dr. C.J.1994-1995Immunotherapie van kankerM
Menalda v.Schouwenburg, J.1887-1888IJs en GletschersG
Menalda van Schouwenburg, J.1885-1886WestinghouseT
Merckx, dr. P.L.J.R.1963-1964Chromogene ontwikkeling en masking in de kleurenfotografieC/N
Meuzelaar, dr. H.L.C.1973-1974Pyrolyse-massaspectrometrie; een nieuw hulpmiddel bij de herkenning van bacteriënB/T
Meyer Drees, Ir. J.1952-1953HefschroefvliegtuigenT
Meyer, prof.dr. G.1954-1955Enkele problemen, verband houdende met de winning van tin uit tinertsC/T
Michon, prof.dr. J.A.1975-1977Waarnemen en informatie in het verkeerM/X
Migliori, prof. G.B.2014-2015Multi-resistent tuberculosis: a threat to the modern worldvideoM
Minnaert, dr. M.1927-1928Het onderzoek van de buitenste lagen der zonS
Minnaert, dr. M.1933-1934ZonnevlekkenS
Minnaert, prof.dr. M.1938-1939De natuurkunde der planetenS
Minnaert, prof.dr. M.1940-1941De straling der sterrenS
Minnaert, prof.dr. M.1948-1949Natuurkunde der kometenS
Minnaert, prof.dr. M.G.J.1950-1951Radiogolven uit de wereldruimteS
Missel, ir. J.C.B.1959-1960Piëzo-elektrische kristallenN
Möhring, ir. F.1968-1969Communicatie satellietenT
Molengraaff, prof.dr. G.A.F.1909-1910De diamantvelden in Zuid-Afrika en de geschiedenis hunner ontginningG
Molengraaff, prof.dr. G.A.F.1912-1913Het eiland TimorG
Molengraaff, prof.dr. G.A.F.1915-1916Tijdsbepaling in de geologische geschiedenisG
Molengraaff, prof.dr. G.A.F.1916-1917RotsvastG
Molengraaff, prof.dr. G.A.F.1918-1919De gelaatstrekken van Moeder AardeG
Molengraaff, prof.dr. G.A.F.1921-1922Wegener's theorie omtrent het ontstaan der continenten en oceanenG
Molengraaff, prof.dr. G.A.F.1924-1925Geologisch evenwicht op aardeG
Moll, dr. J.W.1886-1887De plant in haar ontstaan en hare ontwikkeling beschouwdB
Moll, dr. J.W.1887-1888Het bevriezen der plantenB
Moll, dr. J.W.1888-1889Vriendschap en vijandschap tussen planten en dierenB
Mom, prof.dr.ir. C.P.1951-1952Over de zuivering van afvalwaterT
Mooij, prof.dr.ir. J.E.2005-2006Hoe maak je een quantumcomputer?N
Mook, prof.dr. W.G.1987-1988Stabiele isotopen en hun natuurlijk gedragG
Moorman, prof.dr. A.F.M.2010-2011Ontwikkeling van het bouwplan van het hartM
Mouthaan, dr.ir. K.1979-1980Optische telecommunicatiesystemen met glasvezelsT
Mouton, dr. J.Th.1872-1873Iets over het verband tusschen verschillende diervormenB
Mouton, dr. J.Th.1872-1873Iets over het verband tusschen verschillende diervormen en de afstamming van den menschB
Mouton, dr. J.Th.1878-1879Over melk en melkinrichtingenB
Mouton, dr. J.Th.1879-1880Over de acoustiek in het Gebouw voor Kunsten en Wetenschappen te 'sGravenhageN
Mouton, dr. J.Th.1882-1883Punten van overeenkomst tusschen mensch en dierB
Mouton, dr. J.Th.1884-1885De voortbrenging van koude ten behoeve der groot-industrieT
Mühlbock, prof.dr. O.1959-1960De experimentele verwekking van kankerM
Mulder, dr. E.1873-1874Over Stikstofoxydule, Aether, Chloroform, Chloralhydraat, Morphine en hunne toepassingen als bedwelmende middelenM
Mulder, prof.dr. F.M.2010-2011Elektriciteitsopslag voor automobiliteit: fysica en toekomst-perspectiefT/N
Mulder, prof.dr. F.M. (Fokko)2018-2019Grootschalige energie opslag en conversie: de rol van waterstofvideoC
Mulder, prof.dr. J.1954-1955InfluenzaM
Mulder, prof.dr. L.1877-1878De Cirkelgang der stof op AardeG
Mulder, prof.dr. L.1878-1879Over vervalschingen van eet- en drinkwarenX
Mulder, prof.dr. M.E.1918-1919Over meteoorstenen en den meteoorkrater van Canyon Diablo in ArizonaG
Mulder, prof.dr.ir. J.A.2007-2008Bio-geïnspireerde micro- en nano-vliegtuigjesT
Muller, prof.ir. C.A.1962-1963Technische aspecten van de radiosterrenkundeS/T
Murk, prof.dr. A.J. (Tinka)2018-2019De toekomst van de Noordzee van onze grootoudersvideoB
N
Nagtglas Versteeg, C.D.1895-1896Over electrische tramsT
Netea, prof.dr. M.G. (Mihai)2017-2018Vaccins: trainen van de afweervideoM
Nibbering, prof.dr. N.M.M.1984-1985MassaspectrometrieC
Nibbering, prof.ir. J.J.W.1983-1984StaalN/T
Nicolai, dr.ir. R. (Roel)2016-2017Geodetische en historische analyse van middeleeuwse portolaankaartenvideoG
Nienhuis, prof.dr. G.1991-1992Natuurkunde en de sluier van de werkelijkheidN
Nieuwenburg, prof.dr. C.J. van1931-1932De historische ontwikkeling van de glastechniekT/X
Nieuwenburg, prof.dr.ir. C.J. van1959-1960AlchemieX
Nieuwenhuyzen Kruseman, dr. J.1884-1885Over het spectrumN/S
Nieuwland, dr. D.A.2002-2003Analoog modelleren van gebergtevormingG
Nijland, prof.dr. A.A.1898-1899Over den bouw en de afmetingen van het zichtbare heelalS
Nijland, prof.dr. A.A.1900-1901De waarneming der totale zoneclips van Mei 1900 in AmerikaS
Nijland, prof.dr. A.A.1901-1902Voor zes minuten naar IndiëS
Nijland, prof.dr. A.A.1904-1905Het behoud der zonnestralingN/S
Nijland, prof.dr. A.A.1905-1906De eclipsfeesten te BurgosS
Nijland, prof.dr. A.A.1907-1908De grootte der sterrenS
Nijland, prof.dr. A.A.1909-1910De komeet van HalleyS
Nijland, prof.dr. A.A.1911-1912Heeft Peary de Noordpool bereikt?G/X
Nijland, prof.dr. A.A.1912-1913Het licht van den DierenriemS
Nijland, prof.dr. A.A.1914-1915Hoe meet men den tijd?N
Nijland, prof.dr. A.A.1919-1920Bolvormige sterrenhopenS
Nijland, prof.dr. A.A.1921-1922Hoe groot zijn de sterren?S
Nijland, prof.dr. A.A.1923-1924Een groot Haagsch astronoomS/X
Nijland, prof.dr. A.A.1928-1929De verwonderlijke ster in de WalvischS
Nijland, prof.dr. A.A.1932-1933De merkwaardigste ster des hemelsS
Ninck Blok, dr. C.J.J.1886-1887De eigen beweging van de vaste sterrenS
Noach, prof.dr. E.L.1983-1984Alternatieve geneeswijzenM
Nollen, prof.dr.ir. E.A.A. (Ellen)2017-2018De biologische link tussen veroudering en dementievideoM
Nort, dr. H.1922-1923De nieuwste methoden voor het bepalen van de afstanden der sterrenS
Noyons, prof.dr.1928-1929Over de ontwikkeling onzer kennis der hartphysiologieM
Nyland, dr. A.A.1895-1896Over de botsing van de aarde met een komeetS
O
Oberman, prof.dr.ir. R.M.M.1969-1970Van groot naar klein, van eenvoudig naar complexT
Oldeman, J.1953-1954Toepassing van de seismologie in de meteorologieA
Ommen, dr.ir. B. van2005-2006Voedsel van topkwaliteitX
Ommen, prof.dr. G.J.B. van1998-1999Genoom en geneeskundeM
Onnen, M.1883-1884Over KustverlichtingN/T
Oordt, dr. G.J. van1937-1938Geslachtsbepaling en geslachtsverandering bij dierenB
Oordt, dr. G.J. van1939-1940Het oriëntatievermogen van den trekvogelB
Oordt, prof.dr. P.G.J.W van1969-1970De hormonale regulatie van de metamorfose bij kikkersB
Oordt, prof.dr. P.G.J.W van1980-1981De voortplanting van vissenB
Oort, dr. A.J.P.1948-1949Schimmels, die aaltjes vangenB
Oort, prof.dr. F.1996-1997Grote getallenW
Oort, prof.dr. J.H.1935-1936De rotatie van het melkwegsysteemS
Oort, prof.dr. J.H.1951-1952Oorsprong en ontwikkeling van kometenS
Oosterkamp, prof.dr.ir. T.H.2014-2015De blinde microscoop: van MRI op nanoschaal tot academische vormingN
Oosterom, prof.dr.ir. P.J.M. van2004-2005Van kaarten naar geografische informatiesystemenX
Oosting, dr. H.J.1905-1906Trillingen van draden en stavenN
Oosting, dr. H.J.1908-1909Iets over het onderzoek van een veranderlijk magnetisch veld door middel van kathodestralenN
Oosting, dr. H.J.1910-1911ZeepbellenN
Oosting, dr. H.J.1912-1913Oude en nieuwe proeven over trillingenN
Oosting, dr. H.J.1913-1914Draadloze telegrafie (I en II)N
Oosting, dr. H.J.1925-1926Proeven met lichtbeelden en photographieën daarvanN
Oostrom, dr. A. van1969-1970Het veldionenmicroscoopN
Orrit, prof.dr. M.A.G.J. (Michel)2018-2019Enkele moleculen in de schijnwerpersvideoN
Os, prof.dr. Chr.H. van1942-1944Het causaliteitsbeginsel in de moderne natuurwetenschapN/W
Osterhaus, dr. A.D.1986-1987Monoclonale antistoffenB
Osterhaus, prof.dr. A.D.M.E.2008-2009Influenza: een bedreiging uit de dierenwereldM
Otte, prof.dr. A.F. (Sander)2016-2017Atomaire assemblagevideoN
Otten, prof.dr. L.1945-1947Pestbestrijding op Java.Woningverbetering en vaccinatieM/X
Otto, prof.dr. S.2015-2016Kunnen we leven maken in het lab?videoB
Oudemans, prof.dr. J.A.C.1879-1880Over de planeten Mars, Jupiter en Saturnus (I en II)S
Oudemans, prof.dr. J.A.C.1880-1881Over de kometenS
Oudemans, prof.dr. J.A.C.1881-1882De overgang van Venus voorbij de Zon, den 6den December 1882S
Oudemans, prof.dr. J.A.C.1894-1895Over dubbelsterrenS
Overkleeft, prof.dr. H.S.2005-2006Uitdagingen in de bio-organische chemieC
Oye, prof.dr. P. van1930-1931Uit het leven van den pijlwormB
Oye, prof.dr. P. van1937-1938Over biogene kalkformatiesG
Oye, prof.dr. P. van1950-1951De grote wetten der hydrobiologieB
P
Pair, dr. C. le1997-1998TechnorotX
Palmgren, prof.dr. Pontus1944-1945Einige Probleme der Ökologie der VögelB
Pannekoek, dr. A.1920-1921De MelkwegS
Pannekoek, dr. A.1922-1923ReuzensterrenS
Pannekoek, prof.dr. A.1923-1924De ontwikkeling van ons sterrekundig wereldbeeldS
Pannekoek, prof.dr. A.1929-1930De nevelvlekkenS
Pannekoek, prof.dr. A.1934-1935De MelkwegS
Pannekoek, prof.dr. A.1939-1940De Babylonische sterrekundeS/X
Pannekoek, prof.dr. A.J.1954-1955Bodemdaling en -rijzing in de geologische geschiedenis van NedrlandG
Pannekoek, prof.dr. A.J.1966-1967De voetvlakten der gebergtenG
Pareau, dr. A.H.1884-1885Over het schoeiselX/M
Pater, mw.prof.dr. I. de2007-2008Stoffige ringen in ons zonnestelselS
Patijn, dr. R.J.H.1964-1965De vorming van aardgas ten gevolge van naïnkoling (geen artikel)G
Pegtel, dr. D.M. (Michiel)2016-2017Genetische twitter: kleine blaasjes als nieuwe vorm van cel-cel communicatie
videoM
Pekelharing, prof.dr. C.A.1905-1906De betekenis en de herkomst van het vet in het dierlijk lichaamB
Perdeck, dr. A.C.1964-1965Hoe vindt de trekvogel zijn weg?B
Perdok, prof.dr. W.G.1974-1975De wetenschap der kristallen en de kunst van M.C.EscherN/W
Peski, drs. A.C.H. van1978-1979Nieuwe ontwikkelingen in de kleurenfotografieC/N
Peterman, prof.dr.ir. E.J.G.2015-2016Een frisse blik op biologische processen door fluorescentie aan individuele moleculenvideoB
Peters, dr. R.C.1994-1995De zintuigwereld van ‘elektrische’ vissenB
Peters, prof.dr. P.J.2012-2013Subcellulair verkeer in de bio-nanowereldM
Peutz, ir. V.M.A.1986-1987De akoestiek van concertzalenT
Piersma, dr. T.2001-2002Het geheim van de kanoet: waarom veel toendravogels aan zee overwinteren en veel wadvogels op de toendra broedenB
Pijl, prof.dr. H.2007-2008Obesitas: evolutie van een welvaartsfenomeenM
Pijl, prof.dr. L. van der1959-1960De bloem van oertijd tot heden, beschouwd in haar functieB
Piket, ir. J.1950-1951Photo-electriciteit; recente ontwikkelingenN
Ploeg, prof.dr. M. van der1980-1981Scheikunde van de individuele celB/C
Ploem, prof.dr. J.S.1985-1986Recente ontwikkelingen in de cytometrieN
Plokker, prof.dr. J.H.1967-1968HersenspoelingM
Plomp, prof.dr.ir. R.1979-1980Het verstaan van spraak bij bejaardenM
Poel, prof.dr.ir. W.L. van der1972-1973Tekenrijverwerking op computersT/W
Pol, dr. Balth van der1923-1924Eenige problemen uit de moderne draadloze telegrafie en telefonieT
Pol, dr. Balth van der1929-1930Periodische verschijnselen in de natuurW
Pol, dr. Balth van der1933-1934Voortplanting van de omroepgolven over NederlandN/T
Pol, dr. Balth. van der1936-1937TelevisieT
Pol, prof.dr. Balth van der1944-1945Merkwaardige eigenschappen van geheele getallenW
Polak Daniels, prof.dr. L.1933-1934Iets over gezonde en zieke nierenM
Polak, prof.mr.dr. Leo1932-1933De onwerkelikheid der natuurX
Polman, prof.dr. A.2009-2010Nobelprijs Natuurkunde 2009: glasvezelcommunicatie en het Charge Coupled Device (CCD)N
Pons, prof.dr.ir. L.J.1967-1968De bodemkunde als zelfstandige natuurwetenschapG
Poole, ir. J.B. le1945-1947Electronenmicroscopie en toepassingenN
Poole, prof.dr.ir. J.B. le1970-1971Het elektronenmicroscoopN
Poorter, drs. R.P.E.1973-1974De geologische en chemische ontwikkeling van de maanS
Portegies Zwart, prof.dr. S.F.2009-2010Het tumultueuze leven van sterrenstelselsS
Postma, mw.prof.dr. D.S.2009-2010Op zoek naar de genen voor astma en COPDM
Postma, prof.dr. H.1968-1969Hydrologische problemen in estuariumgebiedenG
Postma, prof.dr. H.1981-1982Natuurkunde bij extreem lage temperaturenN
Priem, prof.dr. H.N.A.1993-1994Buitenaards geweldG
Prins, prof.dr. H.H.T. (Herbert) 2017-2018Beschermen van wildlife via ‘crowds’videoB
Prins, prof.dr. J.A.1941-1942De electrische bouw van de materieN
Prins, prof.dr. J.A.1942-1944Proeven over lichtverstrooiing, moleculaire rangschikking en eigenschappen van vloeistoffenN
Prins, prof.dr. J.A.1970-1971Natuurkundige paradoxen bij alledaagse verschijnselen: ballen, fietsen, schrijvenN
Prinssen, ir. W.C.J.M.2005-2006De akoestiek in de gerenoveerde zaal van DiligentiaX/T
Putten, prof.dr.ir. W.H. van der2006-2007Klimaatverandering en biologische invasiesB
Q
Quispel, prof.dr. A.1986-1987Symbiotische stikstofverbindingB
R
Radelaar, prof.dr.ir. S.1978-1979Omzetting van zonne-energie in elektrische energieN
Raignier, prof.dr. Alb.1961-1962De Afrikaanse trekmierenB
Raimond jr., dr. J.J.1937-1938Een vijftal theorieën omtrent het ontstaan van het zonnestelsel critisch beschouwdS
Raimond jr., dr. J.J.1940-1941De theorie van het uitdijende heelalS
Raimond jr., dr. J.J.1942-1944De energiebron van de zonS
Raimond jr., dr. J.J.1945-1947Radar en V2 in dienst van de sterrenkundeS/T
Raimond jr., dr. J.J.1947-1948ProtuberantiesS
Raimond jr., dr. J.J.1954-1955Jonge sterrenS
Rasing, prof.dr. T.H.M.2010-2011Magneten schakelen met de snelheid van het lichtN
Rathenau, prof.dr. G.W.1957-1958Natuurkunde der onvolmaaktheden van de vaste stofN
Raven, prof.dr. Chr.P.1947-1948Het polaire gradiëntveld in het ei van de poelslakB
Ree, prof.dr. J.M. van1992-1993Verslaving en lichaamseigen opiatenM
Rees, prof.dr. G.P. van1982-1983Geslachtshomonen en hun besturingM
Rees, prof.dr. J. van1888-1889Hoe leren wij den fijneren bouw van ons lichaam kennen?M
Rees, prof.dr. J. van1892-1893Over de beteekenis der witte bloedlichaampjes voor het levenM
Reeser, dr. H.E.1928-1929Enkele serologische reactiesB
Reijnhart, A.F.A.1936-1937Industrieele stikstofbindingC/T
Reimers, H.C.1915-1916De biologische beteekenis der nieuwere inzichten in de spijsvertering bij mensch en dierB
Reinders, prof.dr. W.1910-1911De bereiding van salpeter uit luchtC
Reinders, prof.dr. W.1913-1914De chemische werking van het lichtC/N
Reinders, prof.dr. W.1915-1916De electrische gloeilampN
Reinders, prof.dr. W.1917-1918Moderne physische scheidingsmethodenT
Reinders, prof.dr. W.1919-1920Dunne metaal- en vloeistoflaagjesN
Reinders, prof.dr. W.1921-1922CURSUS over KolloidchemieC/N
Reinders, prof.dr. W.1924-1925Adsorptie en haar toepassing in de techniekC/T
Reinders, prof.dr. W.1927-1928Onze voorstellingen omtrent het mechanisme der chemische reactiesC
Reinders, prof.dr. W.1934-1935Het latente beeldN
Reinders, prof.dr. W.1939-1940Kleurenfotografie en -cinematografieC/T
Reinders-Gouwentak, mw.dr. C.A.1954-1955Kunstlicht in de tomatencultuurB
Reinhoudt, prof.dr.ir. D.N.1991-1992Van moleculaire herkenning naar moleculaire technologieC
Rekker, prof.dr. R.F.1975-1977Verbanden tussen structuur en werking; een keerpunt op de weg naar de ontwikkeling van nieuwe geneesmiddelen?B/C
Repping, prof.dr. S.2013-2014Het gevecht van de voortplantingsgeneeskunde tegen de evolutieM
Rietema, prof.dr. K.1966-1967FluïdisatieN
Rietjens, dr. L.H.Th.1963-1964Fundamentele aspecten uit de plasmafysicaN
Rijssel, E.C. van1929-1930Over plotselingen doodM
Rijssel, prof.dr. Th.G. van1970-1971Onderzoekingen over het ontstaan van kankerM
Rink, dr. H.J.1875-1876Over het optisch bedrogM/N
Rink, prof.dr. H.J.1878-1879Over het electrisch lichtN
Rink, prof.dr. H.J.1880-1881Over ijsbereidingN/T
Rink, prof.dr. H.J.1881-1882Over weêrvoorspellingenA
Ritsema, dr. A.R.1986-1987Aardbevingen als bedreiging voor de mens en zijn bouwwerkenG
Ritsema, drs. I.L.1997-1998Geo-informaticaG
Ritter, dr. F.J. & Persoons, dr. ir. C.J.1977-1978Feromonen en andere signaalstoffen bij zoogdieren en insectenB
Rochat, prof.dr. G.F.1926-1927Wat weten wij van het zien der dieren?B
Roebroeks, dr. W.1990-1991Hoe 'Modern' was de Neandertaler?X
Roebroeks, prof.dr. J.W.M. (Wil)2016-2017Vuurgebruik en evolutie van de mensvideoG
Roels, prof.ir. J.A.1983-1984BiotechnologieB/T
Roijen, dr. A.E. van1873-1874Over de scheikunde, beschouwd ivm. den landbouw en den toestand onzer maatschappijB/C
Roijen, dr. A.E. van1875-1876Over Phosphorus,zijne physische en chemische eigenschappen en zijn gebruikC/N
Rombouts, prof.dr. S.A.R.B.2014-2015Hersenscans van (spontane) hersenactiviteit bij gezondheid en dementievideoM
Romburgh, prof.dr. P. van1904-1905Gutta-PerchaT
Romburgh, prof.dr. P. van1906-1907De chemie en de Indische culturesC
Romburgh, prof.dr. P. van1910-1911RubberC
Ronda, prof.dr. C.R. 2011-2012De LED-lamp: licht emitterende diodes, techniek en toepassingN/T
Ronnen, prof.dr. J.R. von1962-1963RöntgencinematografieN
Rood, prof.dr. J.J. van1977-1978BeenmergtransplantatieM
Rood, prof.dr. J.J. van1986-1987De moleculaire basis van herkenningM
Roos, prof.dr. A.M. de2002-2003Individualisering in de ecologieB
Rörsch, prof.dr.ir. A.1972-1973Moleculaire biologieB
Rots, mw.prof.dr. M.G.2015-2016Het in- en uitschakelen van genen: ‘de maakbare mens’?videoM
Roy, dr. J.J. le1903-1904Zien en gezichtsbedrogM
Royen, dr. A.E. van1874-1875Over het water en zijne eigenschappen, door proeven toegelichtC/N
Rudolph, prof.dr. E.1907-1908De uitbarsting van den Vesuvius, April 1906G
Ruigt, dr. G.S.F.1994-1995Het herkennen van geneesmiddelen tegen depressies door EEG-onderzoek bij de ratM
Ruitenberg, prof.dr. E.J.1984-1985Celbiologische en -biochemische aspecten van tumor- en parasietgastheer-relaties, alsmede de therapeutische behandeling daarvanB
Ruiter, prof.dr. L. de1960-1961Oorzaken der evolutie in de levende natuurB
Ruiter, prof.dr. L. de1967-1968Honger en verzadiging bij zoogdieren en mensenB
Russchenberg, dr.ir. H.W.J.1995-1996Radaronderzoek van de atmosfeerA
Rutgers, prof.dr. A.J.1958-1959Ultrasonore vibratiepotentialenN
Rutjes, prof.dr. F.P.J.T.2003-2004Combinatoriële chemieC
Rutten, drs. R.J.1973-1974PulsarsS
Rutten, prof.dr. H.1923-1924Gebergtevorming en denudatieG
Rutten, prof.dr. L.1935-1936Grepen uit de geologische geschiedenis van West Indië en Centraal Amerika in het tertiair en het quartairG
Rutten, prof.dr. M.G.1951-1952Tektoniek van het Limburgse carboonG
Ruys, A.H.1956-1957ParfumsC/M
S
Saarloos, prof.dr.ir. W. van2005-2006Spontane patroonvorming in niet-evenwichtssystemenN
Sabelis, prof.dr. M.W.2009-2010Interacties tussen planten en de predatoren van herbivorenB
Salemink, prof.dr. H.W.M.2002-2003Fotonische kristalstructurenN
Sangster, prof.dr. B.1990-1991Milieu, milieuverontreiniging en gezondheidM
Santen, prof.dr. R.A. van1991-1992Heterogene katalyseC
Savenije, prof.dr.ir. H.H.G.2006-2007Het meeste valt ernaast (hydrologie)A
Schaap, dr. G.J.P.1980-1981Antivirale therapieM
Schaar, dr. J.P. van der2015-2016Het vroege heelal en de status van kosmologische inflatievideoS
Schadé, dr. J.P.1971-1972Over het functioneren van onze hersenenM
Schaik, dr. W.C.L. van1886-1887De gyroscoopN
Schaik, dr. W.C.L. van1890-1891Het onstaan van tonen in orgelpijpen (I en II)N
Schaik, dr. W.C.L. van1894-1895Over phosphorescentie en fluorescentieN
Schaik, dr. W.C.L. van1897-1898Over het licht als een golvingsverschijnselN
Schaik, dr. W.C.L. van1897-1898Over voortplanting en samenwerking van golvenN
Schaik, dr. W.C.L. van1898-1899Over het slingeruurwerkN
Schalm, prof.dr. S.W.1995-1996Chronische virale hepatitis: nieuwe inzichten in het beloopM
Schenk, prof.dr. H.2001-2002Kristallografie van cacaoboter, op weg naar de kristalstructuur van chocoladeC
Schep, C.1966-1967Het gedrag van een met water verzadigde bodem bij dynamische belastingenG
Scheutjens, dr.ir. J.M.H.1986-1987De structuur van ketenmoleculen in grensvlakken, van laag tot laagN
Schierbeek, dr. A.1919-1920Uitgestorven reptielenB
Schierbeek, dr. A.1927-1928Het Meijendel onderzoekB/X
Schierbeek, dr. A.1932-1933Nieuwere onderzoekingen over de bestuiving der bloemenB
Schierbeek, dr. A.1935-1936Autostasie: evenwichtstoestanden in levende en levenloze natuurB/C
Schierbeek, dr. A.1942-1944Grepen uit de geschiedenis van de Natuurkundige Maatschappij Diligentia 1793-1943X
Schierbeek, dr. A.1942-1944Over de factoren die het geslacht bepalenB
Schierbeek, dr. A.1951-1952Enkele problemen uit de moderne evolutieleerB
Schilperoort, prof.dr. R.A.1983-1984Genetische manipulatie in de natuur: mogelijkheden tot gebruik door de mensB
Schilperoort, prof.dr. R.A.1991-1992Gentechnologie en het programmeren van levensprocessen, de nieuwe biotechnologieB
Schliekelman, ir. R.J.1984-1985Hechting bij structurele lijmverbindingenT
Schmidt, dr. F.H.1962-1963De meteorologische aspecten van luchtverontreinigingA
Schmidt, dr.med. P.1929-1930Praktische methoden zur VerjüngungM
Schmidt, prof.dr. F.H.1965-1966OnwedersA
Scholte, P.J.L.1965-1966De behandeling van kwaadaardige aandoeningen dmv ioniserende straling (radiotherapie)M
Scholte, prof.dr. J.G.J.1961-1962Het inwendige der aardeG
Schönfeld, dr.ir.1962-1963De getijrekenmachine DeltarG/T
Schönhuth, R.1950-1951Haarlem, de bakermat der Nederlandse azijnindustrieC/T
Schoon, mw.dr. G.A.A.1999-2000Het opsporen en identificeren van geuren door speurhonden van de politieX
Schooneveld, dr. H.1983-1984Wegen naar een hormonale bestrijding van insectenplagenB
Schoonman, prof.dr. J.1992-1993De vaste oxide brandcelC
Schoonman, prof.dr. J.2000-2001Nano-structured materials for energy conversion and storageC
Schoute, dr. C.1912-1913Waarnemingen in de bovenlucht ten dienste van weerkunde en luchtscheepvaartA
Schoute, dr. P.H.1874-1875Over graphische voorstellingenW
Schoute, prof.dr. P.H.1883-1884Over het cijferschrift der oude volkenX
Schoute, prof.dr. P.H.1887-1888Over kleurenN
Schoute, prof.dr. P.H.1888-1889Over accumulatorenN
Schouten, dr. S.L.1933-1934Bacteriologische techniekB
Schouten, prof.dr. J.F.1969-1970Technologische en maatschappelijke evolutieX
Schreinemakers, prof.dr. F.A.H.1906-1907Over het verloop van reactiesC
Schreinemakers, prof.dr. F.A.H.1909-1910PhotochemieN
Schreinemakers, prof.dr. F.A.H.1912-1913Colloïdale stoffenC/N
Schrijver, prof.dr. A.2007-2008Optimaal combineren: van wiskunde naar spoorwegen en terugW
Schröter, prof.dr. C.1927-1928Ueber Naturschutz in der Schweiz und den Schweizerischen NationalparkB/X
Schuh, ir. F.J.1947-1948Recente uitvindingen op vliegtuigkundig gebiedN/T
Schuh, prof.dr. Fred.1942-1944Wiskundige puzzles en spelenW
Schuijff, prof.dr. A.1987-1988Prigogine en de evolutie: een speculatie over het ontstaan van het levenB
Schuiling, prof.dr. R.D.1997-1998Het broeikaseffect: voorkomen of genezen?A
Schuurmans, prof.dr. C.J.E.1981-1982Invloed van zonneactiviteit op weer en klimaatA
Selenka, prof.dr. E.1872-1873Over Mimiek en PhysiognomieM
Senden, dr. K.G. van1967-1968Moderne wasmiddelenC
Sevenster, dr. P.1973-1974Erfelijkheid en ervaringB
Sevenster, prof.dr. P.1998-1999Gedragsonderzoek aan paardenB
Siersma, dr. D.1978-1979Katastrofe-theorieW
Sijbesma, prof.dr. R.P.2006-2007Bouwen met polymerenC
Sinke, prof.dr. W.C.2001-2002Fysica, technologie en toepassing van fotovoltaïsche zonne-energieN
Sinninghe Damsté, prof.dr.ir. J.S.2008-2009Moleculaire paleontologie: moleculen uit een ver verledenG
Sirks, dr. J.1872-1873Over Magnetische werkingN
Sirks, dr. M.J.1920-1921Erfelijkheid en geslachtB
Sirks, prof.dr. M.J.1941-1942Ontwikkelingsfactoren en letale genenB
Sirks, prof.dr. M.J.1944-1945Het biologisch aspect der bevolkingB/X
Sirks, prof.dr. M.J.1957-1958Problemen van bevolkingsgroei in de menselijke samenlevingX
Sissingh, prof.dr. R.1924-1925Electronen, electronentrillingen en electronenstroomemN
Sissingh, prof.dr. R.1926-1927Over de voorwaarden voor eene optisch juiste afbeelding, zoowel door lenzen als een microscoop en de reden waarom aan het onderscheidingsvermogen van een microscoop grenzen zijn gesteldN
Sixma, mw.prof.dr. T.2008-2009Eiwitten: structuur een functie gevenM
Sizoo, prof.dr. G.J.1947-1948Economische perspectieven der atoomenergieT
Slagboom, mw.dr. P.E.1994-1995Veroudering, biologisch bekekenB
Slagboom, mw.prof.dr. P.E.2010-2011Genetica- en genoom onderzoek naar verouderingM
Slijper, prof.dr. E.J.1960-1961Grepen uit het leven van walvissen en dolfijnenB
Slogteren, prof.dr. E. van1945-1947Het wetenschappelijk onderzoek ten bate van de cultuur en export van de Hollandse bloembollenB/T
Slooff, dr.ir. A.1958-1959Verband tussen elektrochemie en corrosie van metalenC
Sluis, prof.ir. L. (Lou) van der2016-2017De wereld achter het stopcontactvideoT
Smit, dr. J.1996-1997Uitsterven door een meteorietinslagG
Smit, prof.dr. B.2000-2001Computersimulaties in de chemieC
Smit, prof.dr. J.1941-1942Nuttige bacteriënB
Smits, prof.dr. A.1926-1927Intensieve drogingC
Smolders, prof.dr. C.A.1989-1990MembraantechnologieC
Smorenburg, ir. C.1992-1993Toepassing van de geometrische optica bij moderne instrumentele ontwikkelingenN
Snelleman, Joh.F.1880-1881Het plantenkleed van Midden-SumatraB
Snellen, prof.dr. I.A.G.2012-2013Exoplaneten en de zoektocht naar buitenaards levenS
Snijders CJzn, J.A.1873-1874Over de natuurkundige oorzaken van het harmonisch verband der toonenM/N
Snijders CJzn, J.A.1875-1876Over het KompasN
Snijders CJzn, prof.dr. J.A.1879-1880Over watermetersT
Snijders CJzn, prof.dr. J.A.1884-1885Het verdichten van gassen, nieuwste uitkomsten op dat gebied verkregenN
Snijders CJzn, prof.dr. J.A.1885-1886De wet van het behoud van arbeidsvermogen (I en II)N
Snijders CJzn, prof.dr. J.A.1889-1890De electrische stroom, honderd jaar na zijne ontdekking (I en II)N
Snijders CJzn., prof.dr. J.A.1883-1884Over den electrischen toestand van den dampkring (I en II)A
Snijders, dr. A.J.C.1883-1884Over de gasvlam en de gasbrandersN
Snijders, dr. A.J.C.1884-1885Over den wijnX
Snijders, dr. A.J.C.1888-1889De gasvormige verontreinigingen der luchtA
Snijders, dr. A.J.C.1891-1892Over de steenkool en hare plaatsvervangers in de industrieG/T
Snijders, dr. A.J.C.1895-1896Over de beteekenis van onmeetbaar kleine hoeveelheden bij natuurprocessenN
Snijders, dr. A.J.C.1899-1900Het vuur en de lucifersC/O
Snik, dr.ir. F. (Frans)2017-2018Exoplaneten in zichtvideoS
Soest, prof.dr.ir. J.L. van1970-1971De paardebloemB
Soest, prof.ir. J.L. van1951-1952InformatietheorieW
Soest, prof.ir. J.L. van1956-1957Homeostasie en een technisch model homeostaatN
Sommerdijk, prof.dr. N.A.J.M.2014-2015Biomineralisatie als inspiratie voor materiaal chemievideoC
Sorge, A. van1952-1953Phenomenologie van de oorlogT/X
Spaink, prof.dr. H.P.2002-2003Nieuwe mogelijkheden voor analyse van levensprocessen in cellenB
Spek, prof.dr. P.J. van der2010-2011Bioinformatica: van gegevens naar kennisM
Spierdijk, prof.dr. J.1978-1979PijnbestrijdingM
Spijkerboer, dr. J.1920-1921De invloed van de aardsche atmosfeer bij zonnewaarnemingenA/N
Spronck, prof.dr. C.H.H.1907-1908Over de serumtherapieM
Spronck, prof.dr. C.H.H.1910-1911SuikerziekteM
Spronck, prof.dr. C.H.H.1911-1912Het kankervraagstukM
Stadt, dr. H. van de1880-1881Over sneeuw, ijs en gletschersA
Stadt, dr. H. van de1882-1883Over het overbrengen van beweegkracht op groote afstand door middel van electriciteitN
Stadt, dr. H. van de1884-1885Over het zout, wat het is, waartoe het dient en hoe men het verkrijgtG
Stadt, dr. H. van de1886-1887Over bijgeloof op meteorologisch gebiedA
Stadt, dr. H. van de1890-1891Natuurkundige proeven zonder instrumentenN
Stadt, dr. H. van de1891-1892Over de nieuwste toepassingen van het overbrengen van beweegkracht door middel van elektriciteitN
Stadt, dr. H. van de1892-1893Over petroleumG
Stadt, dr. H. van de1893-1894De moment-photographie en hare toepassingenN
Stadt, dr. H. van de1898-1899Over de koolstofC
Stamkart, prof.F.J.1872-1873Over de Europesche graadmetingG/N
Stap, ir. M.1953-1954Nieuwe soorten gietijzerT
Staring, ir.dr. A.J.1931-1932De bouw der sterren volgens verschillende theorieën van den laatsten tijdS
Stavenga, dr. D.G.1986-1987Facet-ogen: ordelijk en kleurrijkB
Steen, prof.dr. A.F.W. van der 2011-2012Uw aderverkalking: ongemakkelijk of dodelijkM
Steen, prof.dr. W.J. van der1989-1990Waar houdt wetenschap op?X
Steensma, dr. F.A.1919-1920Enkele punten uit de erfelijkheidsleer ivm. Algemeene en maatschappelijke vraagstukkenM
Steensma, dr. F.A.1925-1926De tegenwoordige stand van het vitaminenvraagstukM
Stein Callenfels, ir. G.W. van1965-1966Moderne ontwikkelingen in de ijzer- en staalindustrieT
Stein S.J., dr. J.1925-1926De veranderlijke sterrenS
Steinmetz, prof.mr. S.R.1909-1910De toekomst van ons rasM/X
Stevels, prof.dr. J.M.1972-1973Glas, een oud materiaal met nieuwe mogelijkhedenT
Steveninck, dr. J. van1977-1978Onderzoek van biomembranenB
Stiekema, prof.dr. W.J.2001-2002Het genoom van de modelplant Arabidopsis ThalianaB
Stieltjes, ir. F.H.1954-1955Transistors, de nieuwe electrische versterkersN
Stigter, ir. C.1975-1977De ontwikkeling van een kunstmatig aan te leggen industrie-eiland voor de Nederlandse kustX
Stoel, dr. G.1951-1952Pijn en pijnbestrijdingM
Stokvis, prof.dr. B.J.1891-1892De invloed der tropische warmte op de mensch ivm de kolonisatieM
Stokvis, prof.dr. B.J.1893-1894Vergiften en tegengiftenM
Stokvis, prof.dr. B.J.1895-1896Over vermoeienisM
Stokvis, prof.dr. B.J.1897-1898Over gewoonte en gewenningO
Stomps, prof.dr. Th.J.1912-1913Reis naar de SaharaG
Stomps, prof.dr. Th.J.1916-1917De flora van KaukasiëB
Stomps, prof.dr. Th.J.1932-1933De woestijn van ArizonaG
Stomps, prof.dr. Theo J.1924-1925Een botanische excursie naar het Zwitsersche hooggebergteB
Stortenbeker, dr. W.1899-1900Over galvanische polarisatieN
Stortenbeker, dr. W.1903-1904De bouw der kristallenN
Stortenbeker, dr. W.1906-1907Nieuwere onderzoekingen over de vlamN
Stortenbeker, dr. W.1909-1910Absorptieverschijnselen op chemisch gebied en hun toepassingenC
Stortenbeker, dr. W.1914-1915EdelgesteentenG
Stouthamer, dr.ir. R.1997-1998Bacteriële sexmanipulatie; mannendoders, transsexuelen en maagdelijke geboortenB
Straalen, prof.dr. N.M. van2009-2010De boom van het leven in de eeuw van de biologieB
Straaten, prof.dr. L.M.J.U1982-1983Meteorieten en inslagkratersG/S
Stralen, dr. S.J.D. van1964-1965Warmteoverdracht en groeisnelheid in kokende binaire vloeistofmengselsN
Straub, dr. M.1892-1893Leven zonder zuurstofB
Straub, dr. M.1893-1894Over de oorzaken van bijziendheidM
Straub, M.1890-1891Over de methoden der BacteriologieB
Straub, M.1891-1892Over bloedvergiftigingM
Straub, prof.dr. M.1905-1906Het zien en het netvliesbeeldM
Straub, prof.dr. M.1911-1912De physiologie van het lezenM
Suringar, E.F.1906-1907Inrichting en bedrijf der Haagsche Tramweg-MijT
Sussenbach, prof.dr. J.S.1988-1989Structuur en expressie van humane groeifactor genenM
Suurmond, prof.dr. D.1988-1989Schadelijke effecten van zonlicht op de huid, met name huidkankerM
Swaab, prof.dr. D.F.1988-1989De klok in onze hersenenM
Swaab, prof.dr. D.F.2009-2010De evolutie van onze hersenenM
Swart, dr. H.E. de1989-1990Hoe voorspelbaar is het weer?A
Swellengrebel, prof.dr. N.H.1949-1950Het doel en daarna; gezondheidszorg in Indonesië onder Nederlands beheer en nuM
T
Taconis, dr. K.W.1953-1954De invloed van het heliumisotoop met massa 3 op de eigenschappen van vloeibaar heliumN
Tager, prof.dr. J.1979-1980Lysosomale stapelingsziektenM
Tasman, dr. A.1951-1952Het probleem van het ontstaan van het levenB
Tausk, dr. M.1947-1948Hormonen en psycheM
Tausk, dr. M.1950-1951Over het vitamine B12B/C
Tels, prof.dr. M.1978-1979Regeling en verwerking van afvalstoffenT
Tennekes, prof.dr.ir. H.1979-1980Schaalregels in de vliegkunstN/T
Terlouw, Dr. J.C.2013-2014De politieke verantwoordelijkheid van wetenschappersX
Terpstra, P.1931-1932Vloeibare kristallenN
Tesch, dr.ir. P.1932-1933De laatste hoofdstukken uit de historische geologie van Noordwest-EuropaG
Tex, prof.dr. E. den1979-1980Continenten en oceaanbodems, hun plaats en gedaanteverwisseling in de loop van de aardgeschiedenisG
Thalhammer, ir. T.1975-1977Energieverbruik en de industrieT
Theyse, ir. F.H.1977-1978De mogelijkheden van vliegwielen bij de beperking van het gebruik van primaire energieT
Thijsse, ir. J.Th.1928-1929De ZuiderzeewerkenT
Thijsse, ir. J.Th.1935-1936Waterloopkundige proeven in het laboratorium te DelftN/T
Thijsse, prof.ir. J.Th.1949-1950Heden en toekomst van onze rivierenG
Thoenes jr., dr.ir. D.1964-1965De bereiding van kunststoffen uit gasvormige kraakprodukten van steenkool en aardolieC
Tichelaar, ir. P.J.1988-1989Vervaardiging van Makkumer aardewerkX
Tieleman, mw.prof.dr. B.I.2013-2014Vogels en hun omgeving: gezond en fit in een wereld van veranderingB
Tijssen, J.1939-1940Oogheelkundig werk in de dorpen van Ned.-Indië van 1831-1939M
Timman, prof.dr. R.1973-1974Wiskundige maatschappijmodellenW
Tinbergen, dr. J.1997-1998Polarisatie van straling in en uit het heelalS
Tinbergen, dr. N.1944-1945De "Taal" der dierenB
Tinbergen, N.1938-1939Over de oriëntatie der dierenB
Tinbergen, prof.dr. J.1970-1971Ontwikkelingshulp en chemieX
Tinbergen, prof.dr. N.1952-1953Over frustratie en drangconflicten bij dierenB
Tinbergen, prof.dr. N.1958-1959Nieuwe experimenten over de functie en de evolutie van kleurpatronen bij dierenB
Tutein Nolthenius, P.M.1940-1941Grepen uit den modernen boschbouwB/T
Tweel, prof.dr. L.H. van der1967-1968Electrisch patroon en functieM
U
Ubachs, prof.dr. W.M.G.2013-2014Zijn natuurconstanten constant?N
Ubbink, dr. J.B.1960-1961Causaliteit en complementariteitW
Umbgrove, prof.dr. J.H.F.1940-1941Oorzaken van ijstijdenA/G
Umbgrove, prof.dr. J.H.F.1944-1945Structureele en staatkundige grenzen van NederlandG
Umbgrove, prof.dr. J.H.F.1947-1948Het ontstaan der AlpenG
Unk, prof.ir. J.M.1960-1961Automatisering van administratieve en rekenkundige processenT
Uytenbogaart, prof.dr.ir. J.W.H.1958-1959Het conserveren en restaureren van waardevolle (kunst)historische textiliaX
V
Vaart, prof.dr. A.W. (Aad) van der2017-2018Hoogdimensionale statistiekW
Vahrmeijer, dr. A. (Alex)2016-2017Beeldgeleide oncologische chirurgie: tumoren beter zichtbaar tijdens de operatie
videoM
Vandersypen, prof.dr.ir. L.M.K.2009-2010Grafeen: basis voor nieuwe elektronicaN
Vas Nunes, dr. A.1924-1925Trillingen van torenklokkenN
Veefkind, dr. A.1990-1991Onderzoek aan magneto-hydrodynamische opwekking van elektriciteitT
Veen, drs. K. van der & Wisse, ir. J.A.1967-1968De Belgisch-Nederlandse antarctische expeditiesG
Veer, mw.dr. L.J. van ‘t2005-2006Genexpressieprofielen bij voorspelling ziektebeloop van borstkankerM
Velders, prof.dr.ir. G.J.M. (Guus)2018-2019Eén atmosfeervideoA
Veldkamp, prof.dr. J.1956-1957De oorzaak van het aardmagnetismeG
Veldkamp, prof.dr. J.1963-1964PaleomagnetismeG
Veldstra, dr. H.1944-1945Antibiotica, in het bijzonder penicillineB/C
Veldstra, dr. H.1952-1953De ontwikkeling van het onderzoek over geneesmiddelen voor tuberculoseC/M
Veldstra, prof.dr. H.1957-1958Biochemische verkenningen in de levende celB
Veldstra, prof.dr. H.1967-1968Kijk op het leven: voorstellingen over ontstaan op en buiten de aardeB
Velthorst, mw.prof.dr. N.H.2000-2001Licht in de ChemieC
Veltman, ir. B.P.Th.1964-1965Hulpmiddelen bij het rekenenT
Veltman, prof.ir. B.P.Th.1990-1991Het bewerken van beelden met rekenautomatenN
Velzeboer, prof.ir. P.Th.1980-1981Conventionele en onconventionele kolenwinningT
Vening Meinesz, prof.dr.ir. F.A.1927-1928De reis van de Hr. Ms. K. XVIII en hare wetenschschappelijke beteekenisG
Vening Meinesz, prof.dr.ir. F.A.1933-1934De ontstaansgeschiedenis van den Nederlandsch-Indischen archipel in het licht van het zwaartekrachtsonderzoek met Hr. Ms. K. XVIIIG
Verduyn Lunel, prof.dr. S.M.2006-2007Modellen, analyse en simulatie van complexe, dynamische biologische systemenW
Verhagen, prof.dr.ir. C.J.D.M.1980-1981Patroonherkennen en beeldbewerkenW
Verhoeven l.i., dr.ir. B.1953-1954Ontzilting van gronden, die met zout water overstroomd zijn geweestG
Verhoeven, prof.dr. J.W.1989-1990Elektron-overdracht onder invloed van licht, moleculaire elektronica in wording?C
Verhulst, prof.dr. F.1993-1994Chaos, een nieuwe visie op de werkelijkheidW
Verkade, prof.dr. P.E.1928-1929Gegevens over handelswaren in het boek van Marco Polo, den Venetiaanschen wereldreiziger uit het einde der 13e eeuwX
Verkade, prof.dr. P.E.1935-1936Een en ander over genotmiddelenM/X
Verlinde, prof.dr. J.D.1958-1959Preventieve geneeskunde van de infectieziektenM
Verlinde, prof.dr. J.D.1972-1973Medisch-virologisch onderzoekM
Verloove-Vanhorick, mw.prof.dr. S.P.2000-2001Jeugdgezondheidszorg: vroege preventie voor maximaal rendementM
Vermaas, dr. D.1949-1950Kunstmatige vezelstoffen als macromoleculaire systemenC
Vermeersen, dr. L.L.A. 2012-2013Dolende polenG
Vermeulen, dr. H.A.1917-1918Het centrale zenuwstelselM
Vermeulen, ir. R.1959-1960Moderne geluidstechniekT
Verpoorte, prof.dr. R. 2011-2012Geneesmiddelen en plantenB
Versluis, prof.dr. A.M. (Michel) 2017-2018Druppels en bellen op golven van geluidvideoN
Verveen, dr. A.A.1968-1969Op speurtocht naar processen, vroege geschiedenis van de CyberneticaT
Veth, dr. H.J.1887-1888Uitkomsten van het diepzee-onderzoekB
Veth, dr. H.J.1888-1889Over lagere dieren uit de diepe zeeB
Veth, H.J.1884-1885Een en ander over het maaksel en de levenswijze van de honingbijB
Vinkhuizen, dr. H.J.1873-1874Over de zonnestofjes en hunne beteekenisC/O
Visscher, dr. L.2007-2008Moleculaire virtuele werkelijkhedenC
Vleghert, ir. J.P.K.1970-1971Steeds sneller vliegenT/X
Vlieg, prof.dr. E. (Elias)2016-2017Links- of rechtsom via kristallenvideoC
Vlijm, prof.dr. L.1978-1979Aspecten van spinnen. Leven aan een draadB
Voerman, dr. G.L.1932-1933Kunstmatige vettenC
Voerman, dr. G.L.1939-1940Kunstmatige harsenC
Vogels, drs. R.J.1969-1970Enkele aspecten van de toepassing en de bereiding van industriële enzymenC/T
Vogelsang, prof.ir. L.B.2001-2002Fibre metal laminates: recent developmentsT
Vogelzang, drs. J.1994-1995Het waarnemen en karteren van de zeebodem met radarT
Voitus van Hamme, dr.ir. G.E.J.S.L1983-1984De theorie van het heienN/T
Volger, prof.dr. J.1965-1966Recente toepassingen van supergeleidersN
Voogd van der Straaten, prof.dr. W.A. de1971-1972Fusie van biologische membranen in de natuur en in het laboratoriumB
Vos van Steenwijk, dr. J.E. Baron de1924-1925Het heelal volgens J.C.KapteynS
Vos van Steenwijk, dr. J.E. Baron de1926-1927SpiraalnevelsS
Vos, dr. J.J & Meeteren, ir. A. van1968-1969Gezichtsscherpte, contrastgevoeligheid en de zenuwbedrading van het netvliesM/N
Vos, prof.dr. W.L.2006-2007Fotonische kristallenN
Vos, prof.dr. W.M. de2015-2016Microbes inside’: darmbacteriën bij gezondheid en ziektevideoM
Vosmaer, dr. G.C.J.1881-1882Over Sponzen en SponsvisscherijB/T
Vosmaer, dr. G.C.J.1900-1901Malaria-parasieten (I en II)B
Vossers, prof.dr.ir. G.1983-1984Ontwikkelingen in de stromingsleerN
Vreeswijk, drs. P.M.2000-2001Gamma-uitbarsting; de krachtigste explosies in het heelal sinds de oerknalS
Vrehen, prof.dr. Q.H.F.1995-1996Nieuw zicht op licht: niet-lineaire opticaN
Vries, dr. Hl. de1949-1950Natuurkundige problemen van evenwichtsorgaan en oorB
Vries, dr. Hugo de1872-1873Over aanstekelijke ziekten bij cultuurplantenB
Vries, dr. Hugo de1874-1875Over de bestuiving van bloemen door insectenB
Vries, ir. W.C. de1945-1947Automatische telephonieT
Vries, prof.dr. Hl. de1956-1957Ouderdomsbepaling met C14 voor archeologie en geologieG
Vries, prof.dr. Hugo de1878-1879Over het inmaken van groenten en vruchtenB/X
Vries, prof.dr. Hugo de1880-1881Over insectenetende plantenB
Vries, prof.dr. Hugo de1898-1899CURSUS over botanische onderwerpen: voortplanting en vermenigvuldiging in het plantenrijkB
Vries, prof.dr. Hugo de1899-1900CURSUS over botanische onderwerpen: voeding en groei der plantenB
Vries, prof.dr. Hugo de1901-1902CURSUS over botanische onderwerpen: bloeien met of zonder bloemenB
Vries, prof.dr. Hugo de1902-1903CURSUS over botanische onderwerpen: De gallen en de galvormende insectenB
Vries, prof.dr. Hugo de1903-1904CURSUS over botanische onderwerpen: PlantenziektenB
Vries, prof.dr. Hugo de1903-1904De natuurwetten van het levenB
Vries, prof.dr. Hugo de1904-1905CURSUS over btanische onderwerpen: Gekweekte bloemenB
Vries, prof.dr. Hugo de1906-1907CURSUS over botanische onderwerpen: toegepaste plantenkunde in AmerikaB
Vries, prof.dr. Hugo de1907-1908CURSUS over botanische onderwerpen: Botanische voordrachten uit alle werelddeelenB
Vries, prof.dr. Hugo de1908-1909CURSUS over botanische onderwerpen: het kweeken van plantenB
Vries, prof.dr. Hugo de1909-1910CURSUS over botanische onderwerpen: Bloemen en InsectenB
Vries, prof.dr. Hugo de1910-1911CURSUS over botanische onderwerpen: boomen en heestersB
Vries, prof.dr. Hugo de1911-1912CURSUS over botanische onderwerpen: plantengroepenB
Vries, prof.dr. Hugo de1912-1913CURSUS over botanische onderwrpen: verwantschappen in het plantenrijkB
Vries, prof.dr. Hugo de1913-1914CURSUS over botanische onderwerpen: verwantschappen in het plantenrijkB
Vries, prof.dr. O. de1942-1944Bodemonderzoek in NederlandG
Vroesom de Haan, dr. J.1886-1887Over de menschelijke stem en de spraakM/N
Vulpen, dr. I.B. (Ivo) van2018-2019De melodie van de natuur – zoektocht naar de bouwstenen van het heelalvideoN
W
Waals, dr. J.D. van der1874-1875De invloed van magneten op elektrische stromen en in 't bijzonder op elektrisch lichtN
Waals, prof.dr. J.D. van der1880-1881Electrische verschijnselen in ruimten bij hoogen graad van verdunning der stof, of zoogenaamde stralende stofN
Waard, prof.dr. H. de1963-1964Het Mössbauereffect, een nieuw hulpmiddel bij het onderzoek naar de structuur van de materieN
Wakker, prof.ir. K.F.1986-1987Het bepalen van aardkorstbewegingen mbv geodetische satellietenG
Wall, prof.dr. E.E. van der1999-2000Beeldvorming van het hart: inbeelding en afbeelding?M
Walle, prof.dr. R.T. van de1977-1978De verborgen quarkstructuur der materieN
Walraven, dr. J.1985-1986Kleur en kleurgewaarwordingB
Walvoort, dr. M.T.C. (Marthe)2018-2019Moderne glycobiologievideoB
Wassink, prof.dr. E.C.1947-1948Photobiologische processenB
Water, dr. W. van de1995-1996Chaos en TurbulentieW
Waterman, prof.dr. H.I.1940-1941Synthetische benzineC
Waterman, prof.dr. H.I.1950-1951SiliconenC
Waters, prof.dr. L.B.F.M.2002-2003SterrenstofS
Waterschoot van der Gracht, mr.W.A.J.M. van1914-1915De groote ijstijdG
Weber, prof.dr. Max1912-1913Kleuren der dierenB
Weckhuysen, prof.dr.ir. B.M.2006-2007Katalyse op moderne wijze onderzochtC
Weduwen, ir. A.J. der1937-1938Enkele grepen uit de bescherming tegen chemische strijdmiddelenC/X
Weelden, ir. A. van1937-1938Nieuwere methoden bij het bodemonderoekG
Weelden, ir. A. van1949-1950Geofysisch onderzoek in NederlandG
Weert, prof.dr. C.M.M. de1993-1994De rol van kleur in patroonherkenningsprocessenX
Weevers, prof.dr. Th.1936-1937Assimilatie en synthese in de hogere plantB
Wefers Bettink, prof.dr. H.1883-1884Over vergiftenM
Wefers Bettink, prof.dr. H.1885-1886Spiritus, bereiding, gebruik en misbruikC/T
Wefers Bettink, prof.dr. H.1887-1888Over de KinaB
Wefers Bettink, prof.dr. H.1894-1895Over reuk en reukstoffenB
Wefers Bettink, prof.dr. H.1895-1896Over vervalsching van voedingsmiddelen enz, en opsporing daarvanX
Wegener Sleeswyk, prof.dr.ir. A.1988-1989Archimedisch: de mijlenteller en de waterklokX
Weiler, prof.ir.jhr. J.L.W.C. von1948-1949Voortplanting van ultra-korte golven door de atmosfeer en door geleidersN/T
Weiss, dr. K.1974-1975Koelen naar extreem lage temperaturenN
Wendelaar Bonga, prof.dr. S.E.1993-1994De evolutie van de calciumregulatie bij de gewervelde dierenB
Went, dr. F.A.F.C.1889-1890Over de verspreidingsmiddelen van zaden en vruchtenB
Went, dr. J.J.1955-1956Het ontwikkelen van kernreactoren voor energieproductieN/T
Went, prof.dr. F.A.F.C1931-1932Groeistoffen bij plantenB
Went, prof.dr. F.A.F.C.1902-1903Botanische tochten op de Surinaamsche rivierenB
Went, prof.dr. F.W.1952-1953De woestijnvegetaties in Zuid-CaliforniëB
Went, prof.dr. J.J.1971-1972Vooruitzichten van de kernenergie voor de toekomstige energievoorziening van de wereldT
Werff ten Bosch, prof.dr. J.J. van der1969-1970Verschijnselen van groei bij de mensM
Werkhoven, prof.dr. P.J.2008-2009Serieuze game-technologieX
Wertheim, dr. A.H.1984-1985De wondere waarneming van bewegingM
Westbroek, dr. P.1987-1988De geologische invloed van de biosfeerG
Westendorp, prof.dr. R.G.J.2001-2002Waardoor worden wij oud?M
Wester, dr. D.H.1917-1918Kina en onze koloniale kinacultuurM
Wester, prof.dr. D.H.1928-1929Bescherming der burgerbevolking tegen giftgassenC/X
Wester, prof.dr. D.H.1930-1931Kunstzijde en andere celstof-productenC/T
Wester, prof.dr. D.H.1933-1934De macht van het kleineB/C
Wester, prof.dr. D.H.1935-1936Het heelal door het oog van den scheikundigeS
Wester, prof.dr. D.H.1938-1939Kunstproducten uit koemelk (ihb kunsthoorn en kunstwol)C/T
Wester, prof.dr. D.H.1942-1944Zegeningen der scheikunde voor mensch en samenlevingC
Wester, prof.dr. D.H.1948-1949Oorzaken en bestrijding van voedselbederfB
Westerdijk, mw.prof.dr. Johanna1917-1918Plantenziekten en misoogstenB
Westerdijk, mw.prof.dr. Johanna1920-1921De rol van de schimmels in de huishouding der natuurB
Westhoff, prof.dr. V.1966-1967Bodemerosie als bedreiging van de menselijke samenlevingG
Westhoff, prof.dr. V.1973-1974Natuurbehoud en natuurbeheerB/X
Westrenen, prof.dr. W. van2013-2014Reis naar het middelpunt der aardeG
Wibaut, prof.dr. J.P.1940-1941Katalyse in de anorganische en in de organische natuurC
Wiebes, prof.dr. J.T.1984-1985De biologie van vijgen en vijgewespenB
Wied, prof.dr. D. de1974-1975Hypofyse en gedragM
Wied, prof.dr. D. de1989-1990Neuropeptiden en gedragM
Wiel, prof.dr. M.J. vd1984-1985Lasertoepassingen bij de vervaardiging van micro-elektronicaN
Wiel, prof.dr.ir. W.G. van der2013-2014Tussen nanotechnologie en natuur: de elektronica van de toekomstT
Wijers, prof.dr. R.A.M.J.2010-2011Gammaflitsen: extreem nieuws uit de oertijdS
Wijk, dr. H.J. van1913-1914OntploffingsstoffenC/N
Wijk, dr. H.J. van1915-1916GlasN/T
Wijk, dr. H.J. van1918-1919Uit de theorie en praktijk van de katalyseC/T
Wijnberg, prof.dr. H.1985-1986Asymmetrie in de organische chemieC
Wijngaarden, dr.ir. A. van1950-1951Electronische rekenmachinesT/W
Wijs, prof.ir. H.J. de1953-1954De evolutie in de voorziening met delfstoffenG
Wijsman, prof.dr. H.P.1900-1901CURSUS over botanische onderwerpen: De plant en hare omgevingB
Wild, dr.ir. A.M. de1940-1941Realiteit en fantasie bij het onderzoek van schilderijenX
Wilde, prof.dr. J. de1962-1963Hormoononderzoek bij insectenB
Wilde, prof.dr. J. de1974-1975Hormonale aspecten van de entomologieB
Wind, dr. C.H.1897-1898Over het beginsel der resonnantie in de natuurkunde en toegepast op de Multiplex-telegrafieN
Wind, dr. C.H.1897-1898Over telegraferen zonder draadN
Wind, dr. C.H.1898-1899Licht en X-stralenN
Wind, prof.dr. C.H.1904-1905Verborgen energieN
Wind, prof.dr. C.H.1908-1909De studie van aardbevingenG
Winkler, prof.dr. C1896-1897Over den bouw der zenuwcel en de elementaire verrichtingen in het zenuwstelselM
Winkler, prof.dr. C.1898-1899Over intellectuele inspanningM
Winkler, prof.dr. C.1921-1922Het vraagstuk van de localisatie der psychische functiesM
Winkler, prof.dr. C.1923-1924Vijftig jaren geneeskundeM
Winkler, prof.dr. K.C.1954-1955Bacteriophagen en virussenB/M
Wirtz, dr. A.W.H.1882-1883Over hondsdolheidB
Wirtz, dr. A.W.H.1885-1886Over blaas- en lintwormen, mede uit ziektekundig oogpuntM
Wirtz, dr. A.W.H.1888-1889Over de phyloxeraziekte van den wijnstok (de druifluisziekte)B
Wirtz, dr. A.W.H.1890-1891Over voorbehoedende inentingen tegen ziektenM
Wirtz, dr. A.W.H.1893-1894Over het leven der horzels of bremvliegen (Oestriden)B
Wismans, prof.dr.ir. J.S.H.M.1997-1998LetselbiomechanicaM
Wisse, dr. P.N.J.1997-1998Modern onderzoek aan het zonnestelselS
Witte, dr. A.H.1961-1962Het onderzoek naar vervalsingen in documentenN
Witte, H.1876-1877Over varensB
Witte, H.1877-1878Over Bloemen en InsectenB
Witte, H.1878-1879Over het bladB
Witte, H.1879-1880Het blad als orgaan der plantB
Witte, H.1881-1882Natuurlijke familiën in het Plantenrijk.II De PalmenB
Witte, H.1881-1882Natuurlijke familiën in het Plantenrijk.III De OrchideënB
Witte, H.1881-1882Natuurlijke familiën uit het Plantenrijk.I. De GrassenB
Witte, H.1882-1883Over den CellenstaatB
Wittenberg, prof.ir. H.1966-1967Satellieten en hun toepassingenT
Woerdeman, prof.dr. M.W.1930-1931Over eenige methodes en resultaten der proefondervindelijke embryologieB
Woerdeman, prof.dr. M.W.1938-1939Nieuwe onderzoekingen over de factoren, welke een rol spelen bij de embryonale ontwikkelingB
Woerdeman, prof.dr. M.W.1940-1941Samenwerking van spieren bij gewilde bewegingenB
Woerden, H.C. van1889-1890De Photographie van den sterrenhemelS
Woldendorp, dr. J.W.1980-1981Populatie-biologisch onderzoek aan de koolmeesB/C
Wolff, dr.ir. E.B.1935-1936De ontwikkeling van de wetenschappelijke grondslagen waarop het vliegen berustN
Wortel, prof.dr. M.J.R.1994-1995De dynamica van de lithosfeer in het Middellandse zeegebiedG
Wortel, prof.dr. M.J.R.2010-2011Nieuwe ontwikkelingen in de plaattektoniek en de geodynamische ontwikkeling van het Middellandse- ZeegebiedG
Wouthuysen, dr. S.A.1951-1952De schilstructuur der atoomkernenN
Wuis, mw.dr. E.W.1994-1995Het belang van chiraliteit in biologisch actieve stoffenB
Wuite, prof.dr. G.J.L.2012-2013Natuurkunde van het genoomN
Wulfften Palthe, prof.dr. P.M. van1957-1958De mens op grote hoogteM
Wyder, prof.dr. P.R.1982-1983Research in hoge magneetveldenN
Y
Yazdanbakhsh, mw.prof.dr. M.2008-2009Immunologie van de hygiëne-hypotheseM
Ylstra, ir. J.1951-1952De grondslagen van de chromatografie, haar ontwikkeling en algemene werkwijzenC
Z
Zaaijer, dr. Johanna J.P.1972-1973Geslachtsdifferentiatie bij de mensB
Zaanen, prof.dr. J.2010-2011Het universum in een korreltje roest, ofwel het haar van het zwarte gat en het wezen van hoge temperatuur supergeleidingN
Zagwijn, dr. W.H.1968-1969Geologie en vegetatiegeschiedenis van de Nederlandse kustduinenG
Zande, prof.dr. W.J. van der2015-2016Interactie tussen licht en materie: nieuwe lichtbronnen en wat we leren van de wereld om ons heenvideoN
Zanen, dr. H.C.1969-1970Enkele mogelijkheden der moderne immunologieB
Zeeuw, prof.dr. C.I. de2006-2007De rol van het olivocerebellaire systeem bij het aanleren van de timing van bewegingenM
Zeeuw, prof.dr. P.T. de1991-1992Structuur van melkwegstelselsS
Zernike, prof.dr. F.1948-1949Moderne inzichten in de beeldvorming door een microscoopN
Zernike, prof.dr. J.1965-1966Reukzintuig en reukstoffenM
Ziedses des Plantes, prof.dr. B.G.1956-1957Arteriografie der hersenenM
Ziehen, prof.dr. Th.1901-1902De speciale werkzaamheid van de groote hersenenM
Zuur l.i., dr. A.J.1945-1947Het in cultuur brengen der ZuiderzeegrondenB/G
Zwaan, dr. P.C.1959-1960Moderne methoden van onderzoek van edelstenenG/N
Zwaan, prof.dr. B.J.2012-2013Oude genen in een nieuwe omgevingB
Zwaan, prof.dr. C.1989-1990Magnetische activiteit in zon en sterrenS
Zwaan, prof.dr. P.C.1984-1985Recente ontwikkelingen in de gemmologieG
Zwaardemaker, prof.dr. H.1905-1906Het toon- en spraakgehoor der menschenM
Zwaardemaker, prof.dr. H.1910-1911Acoustiek in gebouwenN
Zwaardemaker, prof.dr. H.1929-1930BioradioactiviteitB
Zwaveling, prof.dr. A.1975-1977Algemene principes in de kankerchirurgieM
Zwikker, prof.dr. C.1938-1939GeluidmetingenN
Zwikker, prof.dr. C.1942-1944SeignettezoutC/N
Zwikker, prof.dr. C.1956-1957De geluidsbarrièreN