Diligentia en VWO scholieren. Het bestuur acht het van groot belang om scholieren van het Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs [VWO] bij de doelstelling van de Maatschappij te betrekken, in de verwachting dat hierdoor hun belangstelling voor de exacte wetenschappen wordt gestimuleerd. Als middel hiertoe is het bijwonen van haar lezingen vergemakkelijkt door het instellen van een speciaal lidmaatschap voor scholieren en leraren.

Diligentiaprijs voor scholieren. Het bestuur van Diligentia heeft besloten middelen beschikbaar te stellen voor het toekennen van een prijs aan de VWO leerling, die in het eindexamenjaar een uitmuntende prestatie in één van de bètavakken heeft geleverd. De Diligentiaprijs voor Scholieren bestaat uit een boek met een certificaat en het recht om vijf jaar de lezingen bij te wonen. De selectie van de kandidaat  wordt uitgevoerd door de desbetreffende school. Op de bijeenkomst waar de eindexamenuitslagen worden bekend gemaakt, wordt de laudatio voor de prijswinnende scholier uitgesproken door de leraar van het desbetreffende vakgebied en wordt de prijs uitgereikt (zo mogelijk door een bestuurslid van Diligentia). In 2005 heeft de uitreiking voor het eerst plaatsgevonden.

De Jong Diligentia Lezing. Om de lezingen van Diligentia onder de aandacht te brengen van scholieren wordt één keer in het jaar, begin oktober, een speciale lezing gehouden voor scholieren. Hiervoor worden op alle Haagse VWO-scholen uitnodigingen verspreid. De eerste Jong Diligentia lezing werd gehouden in 2007.

Diligentia en Studenten. De Maatschappij heeft in het verlengde van bovenstaande activiteiten ook contact opgenomen met een aantal HBO-instellingen en Universiteiten in de regio, om het bezoek van studenten aan de lezingen verder te entameren.

.