Diligentia en VWO scholieren. Diligentia wil ook leerlingen van het VWO bereiken en biedt daarom scholen een collectief lidmaatschap aan. Met zo’n schoollidmaatschap kunnen alle leerlingen uit de hoogste klassen en de docenten van de betreffende school de lezingen bijwonen. Op die manier kunnen scholieren die enthousiast zijn over de bètavakken alvast snuffelen aan echt natuurwetenschappelijk onderzoek. Er doen acht Haagse scholen mee: het Vrijzinnig Christelijk Lyceum, het Gymnasium Sorghvliet, het Maerlant Lyceum, het Segbroek College, het Gymnasium Haganum, het St. Maartenscollege, het Haags Montessori Lyceum en het Edith Stein College.

Diligentiaprijs voor scholieren. Aan het schoollidmaatschap is ook een prijs verbonden: de Diligentiaprijs voor scholieren. Bètadocenten van elk van de deelnemende scholen kennen deze prijs toe aan één van hun VWO-leerlingen die een uitmuntende prestatie in één of meer bètavakken heeft geleverd. De prijs wordt tijdens de diploma-uitreiking overhandigd en bestaat uit het boek "Nobel Werk", een ander boek over natuurkunde, een oorkonde en het recht om vijf jaar lang de lezingen bij te wonen. Meer informatie vindt u hier.

De Jong Diligentia Lezing. Sinds 2007 organiseert Diligentia elk najaar een lezing voor scholieren. Alle Haagse VWO-scholieren uit de hoogste klassen worden hiervoor uitgenodigd. Een overzicht van deze Jong Diligentia Lezingen is hier te vinden, met een link naar video opnames vanaf 2015.

 

.