Virgo excursie mogelijk later

Omstreeks deze tijd hadden we gehoopt u een datum en meer informatie over de excursie naar de Virgo zwaartekrachtsgolven detector nabij Pisa in Italië te kunnen geven, maar helaas gaat dat nog niet. Inmiddels is duidelijk geworden dat de geplande onderhoudsperiode voor Virgo ook opschuift. Het is steeds de bedoeling geweest om het bezoek in de onderhoudsperiode te laten plaats vinden, zodat wij de opstelling ook van binnen kunnen bekijken. Het onderhoud loopt vermoedelijk uit tot eind 2021. Dit betekent dus nog een ruime mogelijkheid voor het bezoek. In september 2020, bij aanvang van het nieuwe lezingenseizoen, gaan we opnieuw kijken of een bezoek later dit jaar mogelijk is, zo niet dan schuiven we het op naar voorjaar of eventueel najaar 2021.