Groen van Prinsterer

In het licht van de huidige aandacht voor rassendiscriminatie kwam een interessant weetje naar boven:
In november 1841 organiseerde Groen van Prinsterer in Diligentia een eerste overleg om tot opheffing van de slavernij te komen. 22 jaar later, in 1863 werd het een feit. Het is ons niet bekend of de Koninklijke Maatschappij daarbij een inhoudelijke rol heeft gespeeld, naast het ter beschikking stellen van de zaal. Maar tenminste één van de bestuursleden, dhr. Delprat, was aanwezig bij de bijeenkomst, zo blijkt uit een citaat van Betsy Groen van Prinsterer. Wellicht waren er meer bestuursleden bij. En het is een mooie gedachte dat in ons theater deze belangrijke stap is voorbereid.