Lezing 19 oktober 2020

19 oktober: Lezing ter nagedachtenis van Dr. Marie-José Blankwater:
Medicijngedrag in de hersenen

Prof. dr. E.C.M. (Liesbeth) de Lange,
Leiden Academic Centre of Drug Research
Universiteit Leiden

De werking van medicijnen in de hersenen wordt bepaald door het concentratieverloop van medicijnen op de plaats van werking in de hersenen. Bij mensen kunnen we het concentratieverloop van een medicijn niet (goed) meten. Er wordt gedacht dat het meten van een medicijnconcentratie in de cerebrospinaalvloeistof (CSF) verkregen uit een ruggenprik een goede inschatting geeft, of dat zelfs bloedconcentraties daarvoor te gebruiken zijn. Echter, er kunnen heel grote verschillen bestaan tussen hersenconcentraties enerzijds en CSF- of plasmaconcentraties anderzijds.
Tijdens deze lezing wordt op aanschouwelijke wijze het recentelijk ontwikkelde wiskundig model van de hersendistributie van medicijnen gepresenteerd. Hiermee kunnen we het concentratieverloop van hersenmedicijnen bij mensen voorspellen. Bepalend voor het model zijn de eigenschappen van het medicijn en de menselijke hersenfysiologie, waarvan voorbeelden zullen worden besproken.

Voor meer informatie kijk hier.