Lezing 16 november 2020

16 november: Met satellieten op 20.000 km hoogte je positie tot op de millimeter bepalen

Prof. dr. ir. P.J.G. (Peter) Teunissen
Civiele Techniek en Geowetenschappen
Technische Universiteit Delft

Landmeetkunde (geodesie) is lang gedomineerd door kerktorens. Met behulp van dit soort karakteristieke landschapskenmerken konden landmeters het land inmeten en netjes in kaart brengen. Met de komst van satellietnavigatiesystemen (GPS, GLONASS, Galileo, BeiDou, NavIC, QZSS) is daar drastisch verandering in gekomen en zijn de kerktorens ‘vervangen‘ door satellieten.
Deze satellietnavigatiesystemen bestaan uit constellaties van ieder zo’n dertig satellieten die, verdeeld over verschillende baanvlakken, op een hoogte van ongeveer 20.000 kilometer hun baantjes om de aarde trekken. Door met behulp van speciale ontvangers op aarde de satellietsignalen van een voldoende aantal satellieten waar te nemen, kan de plaats van de ontvanger in een aard-gebonden coördinatenstelsel bepaald worden.
Tijdens deze lezing zal worden toegelicht hoe door middel van fractionele fase-metingen van de door de satellieten uitgezonden signalen, wereldwijde positiebepaling met millimeter precisie mogelijk is geworden. Daarbij wordt ingegaan op de achterliggende fysische modellen, de benodigde gegevensverwerkingstheorie en de vele aardwetenschappelijke toepassingen die door deze hoge precisie van metingen mogelijk zijn geworden.

Voor meer informatie kijk hier.