Lezing 30 november 2020

30 november: Biologische oorzaken van psychiatrische aandoeningen

Prof. dr. S.A. (Steven) Kushner
Neurobiologisch Laboratorium
Erasmus MC, Rotterdam

Psychiatrische aandoeningen drukken een zware stempel op de wereldwijde ziektelast. Helaas zijn er nog onvoldoende biologische verklaringen voor de onderliggende mechanismen. Dit komt door de buitengewone complexiteit van de hersenen en de inherente beperkingen bij het bestuderen van de neurofysiologie bij de mens. Onze onderzoeksgroep heeft nieuwe methoden ontwikkeld voor het bestuderen van fysiologisch actieve, drie-dimensionele neurale netwerken van geïnduceerde stamcellen afkomstig van patiënten. Dit levert de unieke mogelijkheid op om de moleculaire en cellulaire pathofysiologie te onderzoeken die een rol speelt bij het ontstaan en de progressie van psychiatrische ziekten.
Tijdens deze lezing zal de toepassing van deze onderzoeksmethode worden bespreken, gebruik makend van de electrofysiologische eigenschappen van de opgebouwde neurale netwerken. Daarnaast komt ook de onderliggende gen-functie bij belangrijke psychiatrische aandoeningen aan bod. Een en ander zal worden geïllustreerd aan de hand van familiaal onderzoek bij de ontrafeling van de neurobiologie van schizofrenie.

Voor meer informatie kijk hier.

Deze lezing zal in het Engels worden gehouden. Vragen kunnen in het Nederlands worden gesteld.

Na afloop van deze lezing zal de jaarlijkse Algemene Leden Vergadering plaats vinden, het bestuur stelt het op prijs als u hieraan kunt deelnemen. Zie voor verdere informatie de pagina ALV (alleen voor leden toegankelijk).