Lezing 14 december 2020

14 december: De geschiedenis van kennis

Prof. dr. L.W.M. (Rens) Bod
Computational and Digital Humanities
Universiteit van Amsterdam

Het idee dat de wereld kan worden begrepen in termen van patronen en onderliggende principes is één van de belangrijkste inzichten van de mens. De zoektocht naar patronen en principes begon 40.000 jaar geleden met het krassen van streepjespatronen op mammoetbotten en heeft geleid tot de wetenschappen van vandaag. Welke route heeft menselijke kennis doorlopen om van dit bescheiden begin via vele omwegen uit te groeien tot onze huidige inzichten over natuur en cultuur?
Tijdens deze lezing wordt een antwoord gegeven op deze vraag vanuit een lange-termijn perspectief. Aan bod komt hoe wereldwijd naar patronen en principes werd gezocht om de werkelijkheid om ons heen te begrijpen. En hoe inzichten uit China, India en het Midden-Oosten vergeten werden in het Westen.

Voor meer informatie kijk hier.