Lezing 15 maart 2021

15 maart: De rol van duurzame chemie in een CO2 neutrale infrastructuur in 2050

Prof. dr. ir. M.C.M. (Richard) van de Sanden
Dutch Institute for Fundamental Energy Research (DIFFER), Technische Universiteit Eindhoven.

De klimaatakkoorden streven naar een volledig CO2 neutrale circulaire maatschappij in 2050. Chemische conversie door gebruik te maken van hernieuwbare energie uit wind en zon zal daarbij een grote rol spelen. Een voorbeeld hiervan is de splitsing van water in waterstof en zuurstof door middel van elektrolyse met behulp van groene elektriciteit. De ontwikkelingen gaan snel maar nog steeds zijn de uitdagingen groot, vooral voor het opschalen van het elektrolyse proces en om het geheel economisch rendabel te maken.
De vervolgchemie van waterstof, vaak gebaseerd op de thermo-katalyse, is goed bekend. Echter, dit dient ook verdergaand geëlektrificeerd te worden om echt CO2 neutraal te worden. Daarom is er naast de route van waterstof ook een sterke belangstelling voor het direct omzetten van kooldioxide en water naar chemicaliën en synthetische brandstoffen. Als de gebruikte kooldioxide groen van oorsprong is (bijvoorbeeld door het af te vangen uit de lucht) zijn de daarmee geproduceerde koolwaterstoffen CO2 neutraal.
Vandaar dat de nadruk bij het fundamentele onderzoek ligt op nieuwe chemische conversieprocessen voor brandstoffen en chemicaliën, gedreven door hernieuwbare energie. Deze processen zijn van groot belang bij o.a. de opslag van hernieuwbare elektriciteit om seizoensvariaties op te vangen, bij de chemische industrie en het lange afstands- en vliegtransport.

Voor meer informatie kijk bij DIFFER.