Lezing 12 april 2021

12 april: Feilloos Veilen – de 2020 Nobelprijs voor Economie verklaard

Prof. dr. P.J.J. (Jean-Jacques) Herings, School of Business and Economics, Universiteit Maastricht.

De Nobelprijs voor Economie is in 2020 uitgereikt aan Paul Milgrom en Robert W. Wilson voor verbeteringen in de veilingtheorie en het uitvinden van nieuwe vormen van veilingen. Deze lezing gaat in op hoe veilingen het beste ontworpen kunnen worden, afhankelijk van doelstellingen als het maximaliseren van de welvaart enerzijds en de veilingopbrengst anderzijds. Ook wordt besproken hoe deelnemers aan een veiling zo optimaal mogelijk kunnen bieden en hoe dit afhangt van het veilingtype. Tenslotte zal kort worden ingegaan op andere, gerelateerde bijdragen aan de economische wetenschap van professoren Milgrom en Wilson en in het bijzonder aan de speltheorie, de theorie die aan de veilingtheorie ten grondslag ligt.

Voor meer informatie kijk hier.