Technisch probleem bij lezing 29 maart

Tot onze spijt kon de lezing van 29 maart niet doorgaan omdat bij aanvang ervan technische problemen optraden die niet ter plekke opgelost konden worden: één van de laptops die voor de livestream gebruikt worden, heeft de geest gegeven. De lezing wordt ingehaald op maandag 10 mei.
Het bestuur is ondertussen begonnen met het oplossen van het probleem. Er zijn geen consequenties voor de eerstvolgende lezing die al op 12 april plaatsvindt, de Nobelprijs Verklaard lezing. Normaliter is dat de laatste lezing van het seizoen, maar nu volgt 4 weken later dus de herkansing voor het Diligentia Debat.
Onze verwachtingen van deze debatavond (een Diligentia primeur) waren hooggespannen, ook de sprekers keken er zeer naar uit. Daarom hopen we dat u ondanks de late datum in het seizoen toch in groten getale het debat zult volgen.