Enquete lezingenseizoen

De enquete over het lezingenseizoen waarvoor de leden zijn uitgenodigd is op 15 mei afgesloten. De ingediende formulieren worden nu verwerkt, binnenkort zullen de resultaten gepresenteerd worden op de website. Daarna zal ook de trekking worden verricht voor de verloting onder de deelnemers van 10 exemplaren van het Cahier Biowetenschappen en Maatschappij: ‘Miniorganen op chips’.