Resultaten ledenenquete

De binnengekomen antwoorden van de onlangs gehouden ledenenquete zijn geinventariseerd.
Het bestuur is tevreden over de resultaten, de algemene teneur is zeer positief:

  • Er waren 36 respondenten, weliswaar een klein percentage van ons totale ledenbestand, maar wel een flink deel van de leden die afgelopen seizoen alle lezingen hebben gevolgd.
  • Streaming werd gewaardeerd, en de meeste respondenten bevelen aan om er mee door te gaan. Dit is nauwelijks extra werk en faciliteert leden op afstand. We verwachten hierdoor geen grote terugloop van zaalbezoek.
  • De af en toe genoemde geluidsproblemen zijn na de eerste lezingen opgelost. Het geluid is nu aan de uitzendkant optimaal. Als er individueel toch nog problemen zijn, zitten die waarschijnlijk bij de apparatuur van de betreffende toehoorders zelf.
  • De didactiek is volgens de respondenten niet altijd optimaal. Het bestuur zal proberen daar nog verdere verbetering in te brengen door meer vooroverleg met de sprekers.