Virgo excursie (Pisa) schuift naar later stadium

De geplande excursie naar de Virgo meetopstelling voor gravitatiegolven nabij Pisa, Italië is voor langere tijd uitgesteld door het bestuur, gelet op alle onzekerheden met betrekking tot reis en verblijf in de steeds wisselende coronaomstandigheden. Na de aanpassingen die nu uitgevoerd worden aan de meetopstelling, zal deze ca. een jaar in bedrijf zijn, waarna een nieuwe periode wordt verwacht waarin de metingen stil liggen en de opstelling door ons bezocht kan worden. Dat zal niet eerder dan in 2023 zijn. Om die reden is de informatie over de excursie voor nu verwijderd van de website. Te zijner tijd zal het bestuur opnieuw bekijken of een excursie haalbaar is en de belangstelling onder de leden opnieuw inventariseren.