Algemene Ledenvergadering 29 november

Omstreeks 5 november ontvangt u de stukken voor de Algemene ledenvergadering, die wordt gehouden op 29 november 2021, direct na afloop van de lezing door prof. Van Maarseveen. Het bestuur hoopt dat u de lezing en de vergadering in groten getale zult bijwonen. Er zal geen livestream van de ALV zijn, zoals vorig jaar, omdat de zaal weer volledig toegankelijk is. De vergaderdocumenten worden per email verstuurd. Leden waarvan wij geen email adres hebben, krijgen een papieren versie per post. Omwille van kostenbesparing verzoeken wij leden die geen emailadres hebben opgegeven, om dat alsnog te doen via het contactformulier.
De stukken voor de ALV zullen vanaf 5 november ook op de website zijn in te zien op de pagina ALV, alleen voor leden (dus inloggen met uw emailadres en lidnummer noodzakelijk).