Bestuurswissel bij Steunstichting

Dorine Schenk is per 1 maart 2022 Anton Kalff opgevolgd als secretaris en penningmeester van onze Steunstichting (formele naam: Stichting tot Steun aan Koninklijke Maatschappij voor Natuurkunde Diligentia). Anton heeft die functie vanaf de oprichting vervuld.
De Stichting is op 20-12-2006 opgericht, met als doel:
Het beheren van het vermogen dat ontstaan was uit de verkoop van twee globes en een aantal boeken en het aanwenden van de rente uit dit vermogen voor bijzondere activiteiten van de Vereniging. O.a. de Jong Diligentiaprijzen, posters en flyers zijn door de Stichting betaald.