Wijziging in datumschema seizoen 2022-2023

Op verzoek van het theater Diligentia wordt in verband met een ander event onze lezing van maandag 10 oktober 2022 verplaatst naar 17 oktober. Dit betekent dat we eenmalig een tussenpoze van 1 week hebben tussen twee lezingen, want de eerstvolgende lezing is 24 oktober. Het programma wordt in de loop van de zomer bekend gemaakt. Alle data van het nieuwe lezingenschem kunt u vinden in het nieuwsbericht van 1 november 2021.