Lezing 23 januari 2023

23 januari: Ondergrondse schimmelnetwerken

Prof. dr. T. (Toby) Kiers
Ecological Science
Vrije Universiteit Amsterdam

De schimmel Mycorrhizal fungi vormt onder de grond complexe netwerken van hele fijne schimmeldraden die wortels van planten verbinden. De schimmel mobiliseert fosfor en stikstof, die – als een waar handeltje – met de plant worden uitgeruild tegen koolstof. Ofschoon de alomtegenwoordigheid en het belang van ondergrondse schimmelnetwerken al lang bekend is, tasten we nog in het duister over hoe een schimmel deze ‘handelsomgeving’ verkent en aftast.
Schimmels moeten hiervoor een complexe reeks van chemische, fysische en biologische stimuli uit de omgeving integreren. Het is nog onbekend hoe schimmels dit voor elkaar krijgen. In het laboratorium wordt met ecologische manipulaties geprobeerd om kwantitatieve voorspellingen te doen over deze ‘schimmelhandel’, door gebruik te maken van moderne beeldvormende technieken, het monitoren van nanoprobes en het in kaart brengen van schimmels en plantenwortels met neurale netwerken. Hiermee hopen we grip te krijgen op deze wederzijdse samenwerking, die essentieel is voor natuurlijke ecosystemen en de landbouw.

Deze lezing zal in het Engels worden gehouden. Vragen kunnen in het Nederlands worden gesteld.

Voor meer informatie over de spreker kijk hier.