Lezing 3 april 2023

3 april: HET DILIGENTIA DEBAT

Een wetenschappelijke discussie over een actueel onderwerp:

De gezondheidsrisico’s van ‘nieuwe’ virussen

Dr. C.M. (Lia) van der Hoek
Medische Microbiologie, Amsterdam UMC
Prof. dr. F.R. (Frits) Rosendaal
Klinische Epidemiologie, Leids Universitair Medisch Centrum

Infectieziekten zijn terug van (nooit) weggeweest. Door de coronapandemie is het duidelijk geworden dat onze kennis op het gebied van virusziekten nog onvoldoende is. Wat is het totale spectrum van virussen in de natuur en in het menselijk lichaam? Spelen nu nog onontdekte virussen een rol bij bestaande ziekten met onbekende oorzaak? Met moderne laboratoriumtechnieken kunnen ‘nieuwe’ virussen geïdentificeerd worden. Hoe ver moeten we gaan bij het zoeken naar zulke ‘nieuwe’ virussen?
Bij het inschatten van de gezondheidsrisico’s van virussen gaat het al snel om keuzes. Hoe wegen we acute ziekte en sterfte af tegen langdurige en indirecte maatschappelijke effecten van virusziekten? Beïnvloeden ‘nieuwe’ virussen bestaande gezondheidsproblemen? Kunnen we meer doen op het gebied van preventie en hoe kunnen vaccins tijdens een pandemie nog op ethische wijze getest worden? En ten slotte, hoe voorkómen we dat dit soort beleidskeuzes bijdragen aan ongelijkheid in de samenleving?

Meer informatie over de sprekers Lia van der Hoek en Frits Rosendaal.

Het ‘Diligentia Debat’ bestaat uit twee inleidingen en een uitgebreide discussie met sprekers en publiek.