Lezing 6 februari 2023

6 februari: Genetische modificatie van planten in de natuur en in het lab

Prof. dr. P.J.J. (Paul) Hooykaas
Instituut Biologie, Universiteit Leiden

De teelt van genetisch gemodificeerde gewassen heeft een grote vlucht genomen. Voor de genetische modificatie van planten wordt veelal gebruik gemaakt van een natuurlijke DNA-vector, de bacterie Agrobacterium tumefaciens. Deze bacterie gebruikt het proces van genetische modificatie om planten in de natuur zogenaamde wortelhalsknobbels (“crown galls”) te laten maken, waarin stoffen, genaamd opinen, worden gevormd die door de bacterie gebruikt kunnen worden als voedingsbron.
Tijdens de lezing zal worden ingegaan op de biologie die ten grondslag ligt aan dit natuurlijke proces van DNA-overdracht van bacterie naar plant, dat afgeleid bleek van een onder bacteriën algemeen voorkomende manier om genetische informatie met elkaar uit te wisselen (conjugatie). Daarnaast zal worden besproken hoe kennis van DNA-recombinatieprocessen in de plant gebruikt wordt om genetische modificatie en ‘genome editing’ bij planten te optimaliseren.

Voor meer informatie over de spreker kijk hier.