Datums lezingavonden seizoen 2023-2024

Dit zijn de datums voor de lezingavonden in het volgende seizoen, zoals gebruikelijk maandagavonden met een aanvangstijd van 20:00 uur:

2023
11 sept (extra avond voor het lustrum),
25 sept,
  9 okt,
23 okt,
  6 nov,
20 nov,
  4 dec,
18 dec,

2024
15 jan,
29 jan,
12 feb,
26 feb,
11 mrt,
25 mrt,
  8 apr,
22 apr.