Excursie gaat dit seizoen niet door

Er is helaas te weinig belangstelling onder de leden voor een dagexcursie naar het DIFFER instituut in Eindhoven. Het bestuur vermoedt dat dit gebrek aan belangstelling niet met het programma te maken heeft maar met de nog steeds niet geweken zorgen over corona besmettingen. Immers een paar uur met een groep van 40 – 50 personen in een autobus maakt onvermijdelijk deel uit van zo’n dagexcursie.
In de periode 20 oktober tot 1 december 2022 is een interessepeiling gehouden via de website. Op 3 lezingavonden, de algemene ledenvergadering en in de herinneringsmails is deze interessepeiling aangekondigd, zodat het bestuur er vanuit gaat, dat iedereen die mogelijk belangstelling heeft, is bereikt en geruime tijd in de gelegenheid is geweest om te reageren.