Wijziging in lustrumprogramma

Het programma ter viering van het 46e lustrum is gewijzigd. Onlangs ontvingen we een bericht van verhindering van minister Dijkgraaf. Het bestuur heeft nu als alternatief een interessante lezing kunnen programmeren, passend bij het onderwerp, onder de titel “Muziek als Medicijn”. Paul Hekking, bestuurslid, en Thomas Dirven, promovendus van de gelijknamige onderzoeksgroep van het Erasmus Medisch Centrum in Rotterdam zullen de noodzaak van wetenschappelijk onderzoek bij de toepassing van muziek in de gezondheidszorg toelichten.
De andere programma-onderdelen zijn ongewijzigd. Voor het volledige programma en voor het reserveren van een zaalplaats wordt u verwezen naar de Lustrumpagina.