Lezing 26 februari 2024

26 feruari: Ischemische hartziekten bij vrouwen: focus op vaatspasme

Em. prof. dr. A.H.E.M. (Angela) Maas
Afdeling Cardiologie
Radboud UMC, Nijmegen

Cardiovasculaire gebeurtenissen ontstaan gemiddeld 7-10 jaar later bij vrouwen dan bij mannen omdat zij relatief ‘beschermd’ zijn door hun oestrogene hormonen in de vruchtbare levensfase. Vrouwen maken echter een inhaalslag op middelbare leeftijd. In de jaren na de menopauze wordt het cardiovasculaire risicoprofiel ongunstiger met een stijging van de bloeddruk en de cholesterolwaarden.
Het patroon van aderverkalking laat belangrijke verschillen zien tussen mannen en vrouwen, waarbij vrouwen minder vaak en pas op oudere leeftijd vernauwingen hebben. Op middelbare leeftijd domineren klachten die horen bij vaatspasme. Dit wordt minder snel herkend, is lastiger vast te stellen en wordt vaak niet behandeld.
Het gevolg is dat veel vrouwen terugkerende hartklachten hebben die een grote impact hebben op hun leven. Ze vallen uit op het werk en kunnen zelfs in een isolement terecht komen. Tijdens deze lezing wordt u bijgepraat over de nieuwste inzichten over man/vrouw verschillen bij ischemische hartziekten.

Voor meer informatie over de spreker kijk hier.