Lezingenseizoen 2023-2024 in aantocht

De zomer is nog volop aanwezig, maar het nieuwe lezingenseizoen van Diligentia komt snel dichterbij.

Op 10 augustus 2023 heeft het bestuur de traditionele zomerbrief met het nieuwe programmaboekje op de post gedaan. Het nieuwe programma en het boekje staan al op de website.
Het vullen en verzendklaar maken van de enveloppen door bestuursleden Tonny Regensburg en Peter Hoogeboom en vrijwilligster Femke Rienstra is hier in volle gang.
Alle leden ontvangen de brief in de komende week. Mocht u 17 augustus nog niets ontvangen hebben of als u vragen heeft, neem dan contact op met het bestuur.
Speciale aandacht vragen we voor contributiebetaling, dat kan eenvoudig op de pagina Lidmaatschap bij het hoofdstukje Contributiebetaling.

 

Het nieuwe jaarboek met o.a. de lezingen van het afgelopen seizoen wordt momenteel gedrukt. Het boek met 168 pagina’s boordevol informatie valt bij de leden op de mat nog voor de lustrumbijeenkomst (hebt u zich al aangemeld?).
Uiterlijk begin september zal op de website ook de elektronische versie (pdf file) beschikbaar komen en wordt het lezingenarchief aangevuld met de nieuwe artikelen en video’s.