Langdurig lidmaatschap ten einde

Onlangs bereikte ons het droeve bericht dat ons lid mw. P.C. Berkhuijsen-van Varik in december 2022 is overleden. Zij is in 1953 lid geworden van Diligentia en is met veel enthousiasme bijna 70 jaar lid geweest, waarschijnlijk een record in onze vereniging. Het bestuur kan het niet exact nagaan, want de datum van inschrijving van nieuwe leden wordt pas sinds 2010 vastgelegd in onze digitale ledenlijst, maar in dit geval weten we het uit een gesprekje tijdens een van de lezingavonden.
Als er leden zijn die ook zo lang of langer lid zijn, laat het ons weten via het contactformulier.