Privacyverklaring

Deze Privacy Verklaring geeft aan hoe wij omgaan met persoonsgegevens.
Indien u vragen heeft kan u contact opnemen met de secretaris via
"Contact" in het menu van deze website

Ledenadministratie
Onze digitale gegevens zijn alleen toegankelijk voor bestuursleden en zullen worden gewist wanneer een lid het lidmaatschap opzegt. De volgende gegevens worden opgeslagen: NAW, email adres, bankrekening.

Administratie van kenmerken:
gewoon lid of student of jong-diligentia prijswinnaar,
ontvanger van jaarboek,
ontvanger van toegangskaartje per post,
toegang tot videos.

Excursies, gegevens van niet-leden en introducees
De NAW gegevens van leden (en hun eventuele introducees) die deelnemen aan de jaarlijkse excursie worden bewaard tot het eind van het seizoen.
Het meenemen van introducees voor speciale lezingen wordt tevens geregistreerd en bewaard tot het eind van het seizoen.
Van niet-leden die een kaartje voor een lezing kopen, worden de NAW gegevens plus het email adres bewaard tot het eind van het seizoen.

E-mail correspondentie
Het lidmaatschap houdt automatisch in dat u digitale post ontvangt, zoals de aankondigingen van lezingen. U kunt zich ten allen tijde afmelden voor de ontvangst van deze digitale post.

Verstrekking aan derden
Uw gegevens worden niet aan derden verstrekt.

Minderjarigen
Wij verwerken geen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar).

Bewaartermijn
Wij bewaren persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Rechten omtrent uw gegevens
U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben.