Diligentia: wat en hoe?

De Koninklijke Maatschappij voor Natuurkunde onder de zinspreuk "Diligentia" wil bekendheid geven aan nieuwe ontwikkelingen in de natuurwetenschappen in brede zin. Dat wil zeggen: in de natuurkunde, scheikunde, sterrenkunde, wiskunde, geologie, biologie en geneeskunde.

Lezingenreeks

Daartoe nodigt Diligentia ieder seizoen (van september tot mei) vijftien wetenschappers uit om over hun onderzoek te vertellen. Het gaat daarbij steeds om sprekers van naam en faam die actueel onderzoek doen en dat weten te presenteren op een aantrekkelijke én begrijpelijke wijze - juist ook voor bèta-geïnteresseerden buiten hun eigen vakgebied.

Bij de programmering streeft Diligentia ernaar om jaarlijks elk van de genoemde disciplines aan bod te laten komen. Leden krijgen het lezingenprogramma met titels en samenvattingen toegestuurd, en op de hoofdpagina is een pdf-versie te vinden.

Plaats en tijd

De voordrachten vinden plaats op maandagavonden in theater Diligentia, Lange Voorhout 5, 's Gravenhage.
De lezingen beginnen om 20.00 uur. Na afloop is er gelegenheid tot discussie. De bijeenkomsten eindigen rond 21.15 uur.

Prijs

De lezingen zijn gratis toegankelijk voor leden (desgewenst met één introducé). Andere belangstellenden kunnen een toegangskaartje kopen voor € 5,00 via deze link (of eventueel aan de zaal met gepast geld vlak voor de lezing).
Bij het betreden van het theater Diligentia zijn de Algemene Bezoekersvoorwaarden van kracht.

Lidmaatschap

Op de pagina Lidmaatschap vindt u alle informatie over het lidmaatschap, lid worden en opzeggen.

Jaarboek

Al sinds 1873 worden verslagen van de lezingen, geschreven door de sprekers zelf en met kleurige illustraties, jaarlijks gepubliceerd in een jaarboek. Daarin staat ook het jaarverslag van de Koninklijke Maatschappij voor Natuurkunde, soms aangevuld met historische overzichten van de Maatschappij. Het boek heeft ca. 150 pagina's.
De jaarboeken zijn ook in .pdf-vorm te downloaden. Afzonderlijke lezingen zijn hier op te zoeken.

ANBI status en de Steunstichting

De vereniging heeft de ANBI status bij de belastingdienst. Dit betekent dat schenkingen aan de vereniging vrij zijn van belasting. Op de ANBI pagina vindt u de algemene, wettelijk verplichte ANBI informatie.

Om gelden van schenkingen te beheren is een Steunstichting opgericht, tevens met de ANBI status. De algemene informatie in verband met de ANBI status, is in te zien op de ANBI pagina van de Steunstichting.

Verdere informatie

Algemene informatie over de Koninklijke Maatschappij voor Natuurkunde Diligentia kunt u inwinnen bij het bestuur via het contactformulier.