tot Steun aan Koninklijke Maatschappij voor Natuurkunde Diligentia
RSIN/fiscaal nummer: 8174.60.974
KvK nummer: 27294837
Postadres: Huis te Hoornkade 12, 2282 JW  Rijswijk

Bestuur

Voorzitter
Dr. A.P. (Lex) Zandee

Secretaris en penningmeester
Drs. A.E.R. (Anton) Kalff

Algemene zaken
Dr. ir J.G. (Joost) Vogtländer

Contact opnemen met het bestuur

Financieel Beleidsplan

Beleidsplan van de Steunstichting

Opmerking: Schenkingen kunnen worden gedaan onder specifieke bepalingen (bijvoorbeeld dat alleen de rente
besteed mag worden, of dat de schenking bedoeld is voor een specifiek soort besteding).
Dergelijke schenkingen worden op de balans aangemerkt als "bestemmingsfonds".

Beloningsbeleid

Alhoewel de Steunstichting geen medewerkers in dienst heeft, is er wel een beloningsbeleid met betrekking tot eventuele onkostenvergoedingen voor vrijwilligers.

Beloningsbeleid van de Steunstichting

Jaarrekening en Jaarverslag

Jaarrekening van de Steunstichting seizoen 2018-2019
Jaarverslag van de Steunstichting seizoen 2018-2019

Opmerking: De kascommissie van de Vereniging controleert ook de banksaldi van de Steunstichting, zie het verslag van de kascommissie. Het verslag staat ook op de pagina ANBI vereniging.

Statuten

Statuten van de Steunstichting