Koninklijke Maatschappij voor Natuurkunde Diligentia
RSIN/fiscaal nummer: 17.86.490
KvK nummer: 40407990
Postadres: Huis te Hoornkade 12, 2282 JW  Rijswijk

Bestuur

Voorzitter
Prof. dr. P.J. (Peter) Sterk

Penningmeester
Dr. A.P. (Lex) Zandee

Secretaris leden
Prof. ir. P. (Peter) Hoogeboom (ad interim)

Secretaris en contactpersoon voortgezet onderwijs
Drs. A.E.R. (Anton) Kalff

Redactie jaarboek en excursie
Prof. ir. P. (Peter) Hoogeboom

Juridische zaken
Mr. J.W. (Jan) Andringa

Algemene zaken
Dr. M. (Margriet) van der Heijden
Prof. dr. J.M. (Jan) van Ruitenbeek
Ing. A.J.G. (Tonny) Regensburg

Contact opnemen met het bestuur

Financieel beleidsplan

Beleidsplan van de Vereniging

Beloningsbeleid Vereniging

De Vereniging heeft geen medewerkers in dienst, maar heeft wel een beleid met betrekking tot eventuele onkostenvergoedingen van vrijwilligers.

Beloningsbeleid van de Vereniging

 Jaarrekening en Jaarverslag

Jaarrekening van de Vereniging seizoen 2018-2019
Jaarverslagen van activiteiten van de vereniging zijn te vinden in de jaarboeken.

Verslag kascommissie seizoen 2018-2019

Statuten

Statuten van de Vereniging