Resultaten ledenenquete

De binnengekomen antwoorden van de onlangs gehouden ledenenquete zijn geinventariseerd. Het bestuur is tevreden over de resultaten, de algemene teneur is zeer positief: Er waren 36 respondenten, weliswaar een klein percentage van ons totale ledenbestand, …

Enquete lezingenseizoen

De enquete over het lezingenseizoen waarvoor de leden zijn uitgenodigd is op 15 mei afgesloten. De ingediende formulieren worden nu verwerkt, binnenkort zullen de resultaten gepresenteerd worden op de website. Daarna zal ook de trekking …

Koninklijke NNV

De Nederlandse natuurkundige vereniging (NNV) viert haar honderdjarig bestaan. De vakvereniging voor fysici werd opgericht op 2 april 1921. De oprichting was destijds het initiatief van een illuster rijtje natuurkundigen, waaronder drie Nederlandse winnaars van …

Speltheorie

In de lezing van Prof. Jean-Jacques Herings van 12 april over Feilloos Veilen (Nobelprijs verklaard), kwam nog een eerdere Nobelprijswinnaar ter spake, John Nash. Er is een prachtige film over het leven van John Nash …