Op deze pagina vindt u achtergrondinformatie bij en wetenswaardigheden over de Diligentialezingen. De informatie staat in aflopende tijdsvolgorde en kan soms teruggrijpen op lezingen die al lang geleden hebben plaats gevonden. Die lezingen zijn altijd terug te vinden via de pagina met video's en lezingen.

15/04/2019: Cryo-EM; De Nobelprijs 2018 voor Chemie verklaard

De Nobelprijs 2018 voor Chemie werd uitgereikt aan Frances Arnold voor ‘directed evolution of enzymes’.
Prof. dr. I.W.C.E. (Isabel) Arends vertelde in haar lezing getiteld "Doorbraak in de ontwikkeling van enzymen" hoe haar werk bij de TU Delft sterk verbonden was met het prijswinnende onderzoek. De gestuurde ontwikkeling van enzymen biedt mogelijkheden op allerlei terreinen. Bekijk hier de video van deze lezing. Het manuscript is hier na te lezen.

09/04/2018: Cryo-EM; De Nobelprijs 2017 voor Chemie verklaard

Prof. M.G. (Marin) van Heel refereerde tijdens zijn lezing (zie de video) o.a. aan de fasecontrast microscoop, uitgevonden door Frits Zernike. Hij kreeg daarvoor de Nobelprijs in 1953. De theoretische inzichten in de fasecontrast microscoop zijn ook van direct belang voor de elektronenmicroscoop, het is dus een heel belangrijke ontwikkeling geweest. In 1948/49 sprak Zernike zelf in Diligentia hierover. Het manuscript is hier na te lezen. Het is ook opnieuw gezet in het boekje Nobel Werk .

18/12/2017: Van grensvlak fysica naar nanolithografie

Prof. J.M.W. (Joost) Frenken besprak in zijn lezing geavanceerd onderzoek ten behoeve van nanolithografie (zie de video). Mede dankzij zijn werk beleeft ASML hoogtijdagen. Trouwe leden hebben dat kunnen ervaren bij de excursie in 2009 naar ASML, toen wij hoorden over het onderzoek aan extreem UV lithografiemachines, die toen nog in ontwikkeling waren.
Prof. Frenken was eerder te gast bij Diligentia in 1999, toen demonstreerde hij de Scanning Tunneling Microscope, waarmee een oppervlak op moleculair niveau "afgebeeld" kan worden. Aan dat werk, dat aan de basis lag van zijn huidige onderzoek, refereerde hij in de nieuwe lezing. "Dat gevoelige instrument zou ik nu niet meer kunnen demonstreren" vertelde hij na afloop. Gelukkig hebben we nog wel het manuscript over de STM.

01/10/2017: De Nobelprijs voor natuurkunde 2017: zwaartekrachtsgolven

De Nobelprijs voor Natuurkunde 2017 ging naar het onderzoek van zwaartekrachtgolven. Op 5 oktober 2015 hield prof. P.(Paul) Groot een lezing hierover: Zwaartekrachtgolven: bronnen en detectie. Er is ook een video opname van de lezing beschikbaar. Bijzonder is, zoals hij in het artikel beschrijft, dat hij ten tijde van de lezing al wist van de eerste detectie van een zwaartekrachtgolf door Ligo op 14 september 2015, slechts 45 minuten na het in werking stellen van het systeem, maar dat nog niet mocht vertellen. Pas op 11 februari 2016 werd dat officieel bekend gemaakt en kon het in het jaarboek opgenomen worden.

05/10/2016: De Nobelprijs voor scheikunde 2016: een Nederlander!

De Nobelprijs voor Scheikunde 2016 ging naar het onderzoek van prof. B.L. (Ben) Feringa aan moleculaire nanotehnologie. Op 14 januari 2008 hield hij een fantastische lezing onder de titel: Moleculaire nanotechnologie: moleculaire motoren. Helaas maakten we in die tijd nog geen video opnamen van de lezingen.
Uiteraard hebben wij prof. Feringa direct weer uitgenodigd, maar de agenda van een Nobelprijswinnaar wordt geleefd. We zullen nog wat geduld moeten hebben.
Het boek Nobel Werk over alle Nederlandse Nobelprijswinnaars was toevallig twee maanden daarvoor verschenen en is al sneller dan wij hadden kunnen hopen toe aan een herdruk.