Lezingen

Eerstvolgende lezing:

11 september: Lustrumviering

De eerste lezing van het nieuwe seizoen is een bijzonder programma voor ons 46e lustrum.
Zie de lustrumpagina. Deze avond is alleen toegankelijk voor leden en introducés.

Het programma voor het nieuwe seizoen is bekend: zie de vooraankondiging.
In augustus wordt het nieuwe programmaboekje met alle informatie gepubliceerd op de website. Leden krijgen het thuis gestuurd.