excursieposts

Nieuwsberichten over de excursie

Excursie gaat dit seizoen niet door

Excursie, Nieuws |

Er is helaas te weinig belangstelling onder de leden voor een dagexcursie naar het DIFFER instituut in Eindhoven. Het bestuur vermoedt dat dit gebrek aan belangstelling niet met het programma te maken heeft maar met de nog steeds niet geweken zorgen over corona besmettingen. Immers een paar uur met een groep van 40 – 50 personen in een autobus maakt onvermijdelijk deel uit van zo’n dagexcursie.
In de periode 20 oktober tot 1 december 2022 is een interessepeiling gehouden via de website. Op 3 lezingavonden, de algemene ledenvergadering en in de herinneringsmails is deze interessepeiling aangekondigd, zodat het bestuur er vanuit gaat, dat iedereen die mogelijk belangstelling heeft, is bereikt en geruime tijd in de gelegenheid is geweest om te reageren.

Interessepeiling Diligentia excursie

Excursie, Nieuws |

Na de fantastische lezing van prof. Richard van de Sanden in maart 2021 kregen we de unieke gelegenheid om met een groep het onderzoeksinstituut DIFFER in Eindhoven te bezoeken. Helaas is dat tot op heden nog niet gelukt vanwege de corona pandemie.
Onlangs heeft prof. V.d. Sanden op onze vraag of een bezoek weer mogelijk is, positief gereageerd. Voordat wij tijd en energie steken in het organiseren hiervan, willen we ons er van overtuigen dat er voldoende belangstelling is om met een flinke groep leden in een touringcar naar Eindhoven te reizen voor een bezoek aan DIFFER. Daarom is er een interessepeiling gestart op de pagina Excursie. Daar vindt u ook meer informatie over DIFFER.
De interessepeiling is beschikbaar tot medio november. Als dan blijkt dat er voldoende deelnemers te verwachten zijn, zullen we de organisatie ter hand nemen voor een bezoek in maart 2023.

Bestuur bekijkt opnieuw mogelijkheid voor excursie

Excursie |

In de afgelopen twee lezingenseizoenen konden de excursies die waren gepland niet doorgaan vanwege de corona pandemie. Het bestuur gaat dit seizoen opnieuw bekijken of de excursie naar DIFFER in Eindhoven te realiseren is. Voorzichtigheid en veiligheid staan echter voorop.
Zodra we met zekerheid een datum kunnen plannen (in dit najaar of uiterlijk in voorjaar 2023) zal dat via de website, op de lezingenavonden en via de email bekend gemaakt worden.

Virgo excursie (Pisa) schuift naar later stadium

Excursie, Nieuws |

De geplande excursie naar de Virgo meetopstelling voor gravitatiegolven nabij Pisa, Italië is voor langere tijd uitgesteld door het bestuur, gelet op alle onzekerheden met betrekking tot reis en verblijf in de steeds wisselende coronaomstandigheden. Na de aanpassingen die nu uitgevoerd worden aan de meetopstelling, zal deze ca. een jaar in bedrijf zijn, waarna een nieuwe periode wordt verwacht waarin de metingen stil liggen en de opstelling door ons bezocht kan worden. Dat zal niet eerder dan in 2023 zijn. Om die reden is de informatie over de excursie voor nu verwijderd van de website. Te zijner tijd zal het bestuur opnieuw bekijken of een excursie haalbaar is en de belangstelling onder de leden opnieuw inventariseren.

Excursies schuiven naar volgend seizoen

Excursie |

Zowel de excursie naar Differ in Eindhoven als de excursie naar Virgo in Pisa zullen dit verenigingsjaar niet meer plaats vinden. Zij blijven in de planning staan voor het nieuwe lezingenseizoen. Indien mogelijk nog dit kalenderjaar en anders moet het doorschuiven naar voorjaar 2022. In dat laatste geval wordt het bezoek aan Virgo onzeker, omdat wellicht de metingen al eerder worden opgestart en een bezoek daardoor minder mogelijkheden biedt.
Zodra we met zekerheid een datum kunnen plannen zal dat via de website, op de lezingenavonden en via de email bekend gemaakt worden.

Virgo excursie mogelijk later

Excursie |

Omstreeks deze tijd hadden we gehoopt u een datum en meer informatie over de excursie naar de Virgo zwaartekrachtsgolven detector nabij Pisa in Italië te kunnen geven, maar helaas gaat dat nog niet. Inmiddels is duidelijk geworden dat de geplande onderhoudsperiode voor Virgo ook opschuift. Het is steeds de bedoeling geweest om het bezoek in de onderhoudsperiode te laten plaats vinden, zodat wij de opstelling ook van binnen kunnen bekijken. Het onderhoud loopt vermoedelijk uit tot eind 2021. Dit betekent dus nog een ruime mogelijkheid voor het bezoek. In september 2020, bij aanvang van het nieuwe lezingenseizoen, gaan we opnieuw kijken of een bezoek later dit jaar mogelijk is, zo niet dan schuiven we het op naar voorjaar of eventueel najaar 2021.

Virgo excursie nadere informatie

Excursie |

De gevolgen van het corona virus zorgen ervoor dat we op dit moment nog geen concrete afspraken kunnen maken over het bezoek in het najaar. Wel kunnen we iets duidelijker contouren schetsen:
Virgo is prima in staat en graag bereid om een groep bezoekers van Diligentia te ontvangen. De meetopstelling wordt na beëindiging van de huidige meetperiode tussen mei dit jaar en mei volgend jaar onderhanden genomen en is in die periode uitstekend te bezoeken, zonder dat we metingen verstoren o.i.d. Wij mikken nog steeds op een bezoek in oktober of november, maar kunnen op dit moment nog geen datum vastleggen. Zonodig kan het bezoek uitgesteld worden binnen de genoemde periode tot mei 2021. De detail invulling van het bezoek wordt 2e helft mei voortgezet, zodra er nieuws is laten we het weten.
Het ziet er naar uit dat wij een blokreservering kunnen maken bij hotel Bologna in Pisa en daarvandaan met een bus of ander vervoer naar Virgo gaan. Pisa is een mooie stad met veel bezienswaardigheden en goede mogelijkheden om eventueel na afloop van de excursie gezamenlijk ergens te gaan eten.
Kortom iets om naar uit te kijken in deze ietwat onwerkelijke tijd.

Voldoende aanmeldingen voor doorgang Virgo excursie

Excursie |

Er hebben zich tot 14 maart al 16 belangstellenden gemeld voor de excursie naar de VIRGO gravitatiegolven meetopstelling nabij Pisa. Dit betekent dat we door kunnen gaan met de organisatie en streven naar een bezoek in oktober of november. Er is contact opgenomen met VIRGO, maar door de corona perikelen hier en in Italië is er nog geen nadere informatie beschikbaar.