Lezingenposts

Lezingen in dit seizoen:

17 april: De Nobelprijs Verklaard:

Spreker en titel worden in december 2022 aangekondigd op deze website en bij de lezingenavonden.

In het najaar worden in Stockholm de jaarlijkse Nobelprijzen bekendgemaakt. De Koninklijke Maatschappij voor Natuurkunde ‘Diligentia’ speelt graag in op de actualiteit van het wetenschappelijk onderzoek. De laatste lezing van dit seizoen zal worden gewijd aan één van de Nobelprijzen van 2022 op het gebied van de exacte wetenschappen.
De uitgenodigde expert op het betreffende onderzoeksgebied zal in detail – en op begrijpelijke wijze – de achtergrond en reikwijdte van de prijs toelichten. Gegevens over deze lezing worden rond de jaarwisseling op onze website bekend gemaakt.