Lezingenposts

Lezingen in dit seizoen:

25 april: Gespiegeld aan de Natuur; de Nobelprijs 2021 voor chemie verklaard

Prof. dr. B. (Bas) de Bruin
Van ’t Hoff Institute for Molecular Sciences, Universiteit van Amsterdam

De Nobelprijs voor de Scheikunde 2021 is toegekend aan Benjamin List en David MacMillan. Ze hebben deze prijs te danken aan hun bijdragen aan de ontwikkeling van katalytische reacties geïnspireerd op enzymatische processen in de levende Natuur. Ze hebben daarmee het veld “organokatalyse” op de kaart gezet.
Met de “helpende-hand moleculen” van List en MacMillan blijkt het mogelijk om specifieke “spiegelbeeld-isomeren” te maken van bioactieve stoffen, zonder daarbij dure, schaarse of giftige elementen te gebruiken. Dat is enorm belangrijk voor medicijnsynthese, omdat het spiegelbeeld van een medicijn vaak een heel ander effect heeft dan het medicijn zelf.
In deze lezing gaan we in op het belang van (organo)katalyse en plaatsen we de ontdekkingen van List en MacMillan in het perspectief van materiaalschaarste en efficiëntie. Daarnaast gaan we in op de ontwikkeling van nieuwe katalysatoren geïnspireerd op de levende Natuur.

Voor meer informatie over de spreker kijk hier.