Lezingenposts

Lezingen in dit seizoen:

21 november: Nieuwste inzichten in de humane embryologie

Dr. B.S. (Bernadette) de Bakker
Gynaecologie en Obstetrie, Amsterdam UMC

We weten meer over de maan dan over onze eigen ontwikkeling.” Tot die nederige conclusie kwamen we tijdens het maken van een driedimensionale (3D) atlas van de menselijke ontwikkeling. Wat in de gangbare embryologieleerboeken staat, is gebaseerd op een handvol menselijke embryo’s of dierexperimentele studies die soms dateren van een eeuw geleden. Hoogste tijd dus om dit vakgebied af te stoffen.
Tijdens de lezing zal worden besproken hoe de 3D embryologie-atlas dankzij het monnikenwerk van ruim 80 studenten tot stand kwam en welke nieuwe wetenschappelijke inzichten dat opleverde. Ook zal de Nederlandse Foetale Biobank gepresenteerd worden, die als basis dient voor vervolgonderzoek naar de foetale periode. Met moderne beeldvormende technieken zoals Micro-CT, 7-Tesla MRI en 3D echografie leren we de anatomie van de ontwikkelende mens beter te begrijpen en kunnen we aangeboren afwijkingen eerder in de zwangerschap ontdekken.

Voor meer informatie over de spreker kijk hier.