Lezingenposts

Lezingen in dit seizoen:

4 december: Zijn de kritische grondstoffen voor de energietransitie schaars?

Dr. A.H. (Arjan) Dijkstra
Geo-Information Science and Earth Observations (ITC)
Universiteit Twente

In antwoord op de klimaatcrisis is een energietransitie in gang gezet. Maar deze energietransitie is ook een materiaaltransitie. Ofschoon de benodigde grondstoffen in geologische zin niet schaars zijn, bestaan er voor een aantal belangrijke grondstoffen zorgen over de toekomstbestendigheid van de aanvoer, de duurzaamheid van de mijnbouw en over de afhankelijkheid van een beperkt aantal landen wat betreft mijnbouw en raffinage.
Voorbeelden van dit soort grondstoffen zijn de zeldzame aardmetalen: lithium en kobalt. Tijdens deze lezing zullen de keuzes en uitdagingen voor Europa wat betreft mijnbouw en grondstoffen aan bod komen. Bovendien zal besproken worden hoe de nieuwe Europese ‘Raw Materials Act’ de ontstane impasse moet doorbreken.

Voor meer informatie over de spreker kijk hier.