Lezingenposts

Lezingen in dit seizoen:

7 november: Vitrimeren: duurzame polymeren voor de 21ste eeuw

Dr. ir. M.M.J. (Maarten) Smulders
Agrotechnologie en Voedingswetenschappen
Universiteit Wageningen

Thermoharders zijn kunststoffen (polymeren) met een driedimensionale netwerkstructuur. Die netwerkstructuur maakt de materialen uiterst robuust en mechanisch sterk, waardoor ze op grote schaal gebruikt kunnen worden bij toepassingen waar hoge eisen aan het materiaal worden gesteld, zoals windturbines, constructiematerialen en coatings. Echter, diezelfde netwerkstructuur maakt het (her)verwerken en recyclen van thermoharders via gebruikelijke methoden zoals verwarming of oplossen van het materiaal onmogelijk.
Geïnspireerd door het gedrag van glas bij verwarming, hebben wetenschappers aan het begin van deze eeuw nieuwe, zogenaamde ‘vitrimeer’ materialen ontwikkeld met een netwerkstructuur die desalniettemin verwerkbaar is bij verwarming. Tijdens deze lezing zal ingegaan worden op de specifieke moleculaire eigenschappen van deze nieuwe materialen en zal worden uitgelegd hoe deze kenmerken leiden tot materialen die zowel robuust als ook recyclebaar zijn.

Voor meer informatie over de spreker kijk hier.