Lezingenposts

Lezingen in dit seizoen:

15 november: Op zoek naar de oorsprong van het kompas van de cel

Prof. dr. D. (Dolf) Weijers
Agrotechnology & Food Sciences, Universiteit Wageningen

Cellen van meercellige organismen – en zelfs vele ééncelligen – hebben gedefinieerde voor/achter/boven/ onderkanten, waarin verschillende eiwitten en andere moleculen zitten. Deze zogenaamde celpolariteit is van groot belang om vitale processen in de cel, zoals celdeling of differentiatie, af te stemmen op andere cellen en op het omliggende weefsel of organisme. Zo wordt celpolariteit bijvoorbeeld gebruikt om ervoor te zorgen dat cellen in slijmhuid altijd loodrecht op het oppervlakte delen en dus een enkele cellaag blijven vormen.
Meercelligheid en celpolariteit zijn in de evolutie meer dan eens ontstaan en een belangrijke vraag is of er een set gemeenschappelijke onderliggende principes bestaat waaraan polariteit-systemen voldoen. Een recente en onverwachte observatie is dat het vormen van eiwit-polymeren een belangrijke rol speelt bij het aanleggen van celpolariteit.
Tijdens deze lezing zal ingegaan worden op nieuwe inzichten in celpolariteit bij planten. Tevens komen enkele onderliggende gemeenschappelijke principes aan bod die met andere meercelligen worden gedeeld.

Voor meer informatie kijk hier.