Lezingenposts

Lezingen in dit seizoen:

18 oktober: Miljoenen meer mensen voeden door ‘Analytics’

Prof. dr. ir. D. (Dick) den Hertog
Economie en Bedrijfskunde, Universiteit van Amsterdam

Het lijkt erop dat een wiskundig model en algoritme kunnen helpen bij het optimaliseren van de voedselketen van het Wereld Voedsel Programma van de Verenigde Naties. Hierbij bepaalt een algoritme het meest geschikte mengsel van ingrediënten voor de dagelijkse maaltijd van groepen mensen die honger lijden en kiest het de beste manier om de voedselketen in te richten. Het model en algoritme zijn inmiddels toegepast in landen als Jemen, Syrië, Irak en diverse Afrikaanse landen. Hierdoor kan het Wereld Voedsel Programma miljoenen meer mensen voeden.
Tijdens de lezing zal dit onderzoeksproject worden toegelicht. Het is een voorbeeld van Analytics for a Better World. Dit is een initiatief van de Universiteit van Amsterdam met MIT in Boston, gericht op de inzet van geavanceerde data analyse ten behoeve van het VN programma Sustainable Development Goals.

Voor meer informatie kijk hier.