Lezingenposts

Lezingen in dit seizoen:

25 september: Kennismakingslezing:

Deze Kennismakingslezing is voor iedereen (leden, introducés en niet-leden) gratis toegankelijk in theater Diligentia of thuis te volgen via de livestream. Het bestuur hoopt zo nieuwe leden te werven en nodigt leden uit om belangstellenden mee te nemen. Het is niet mogelijk plaatsen te reserveren, vol = vol!

Bodemdaling in de delta van de grote rivieren

Dr. G. (Gilles) Erkens
Deltares, Delft
Geowetenschappen, Universiteit Utrecht

Kust- en deltagebieden over de hele wereld hebben te maken met bodemdaling. Soms is dit het gevolg van natuurlijke processen, maar snelle bodemdaling is bijna altijd het gevolg van menselijk handelen. Voor deze van nature laaggelegen gebieden is dit problematisch: als de zeespiegel stijgt en de bodem daalt neemt het risico op overstromingen toe. Daarnaast zorgt bodemdaling voor schade aan huizen, infrastructuur en de openbare ruimte.
Voor Nederland wordt het schadebedrag geschat op 22 miljard euro in de periode tot 2050, in de wereld gaat het om een veelvoud hiervan. Met de voorspelde toekomstige zeespiegelstijging is een aanpak van bodemdaling urgenter dan ooit en onderzoek speelt een betekenisvolle rol bij het ontwerp van strategieën om met bodemdaling om te gaan.
.

Voor meer informatie over de spreker kijk hier.

De Kennismakingslezing is voor iedereen gratis toegankelijk en/of te volgen via de livestream.