Lezingenposts

Lezingen in dit seizoen:

8 april: HET DILIGENTIA DEBAT

Een wetenschappelijke discussie over een actueel onderwerp:

Microplastics: verspreiding en risico’s

Prof. dr. E. (Erik) van Sebille
Fysische Oceanografie, Universiteit Utrecht

Prof. dr. ing. M.G. (Martina) Vijver
Centrum voor Milieuwetenschappen, Universiteit Leiden

We kennen allemaal de verontrustende beelden van plastic afval overal in het milieu. Een flink aandeel van dat plastic is niet of nauwelijks traceerbaar en ‘verdwijnt’ in de vorm van minuscule deeltjes. Dit micro- en nanoplastic wordt niet alleen in de bodem en zelfs in de lucht gevonden, maar vooral ook in het oppervlakte water tot ver op zee.
Hoe ontstaan deze kleine plastic deeltjes, vanuit welke bronnen en hoe verspreiden ze zich via oceaanstromingen over de wereld? Is micro- en nanoplastic reactief en heeft het invloed op het (micro)leven in de oceaan of – dichter bij huis – op planten en dieren in onze directe leefomgeving? En vormen de mogelijke biologische effecten ervan uiteindelijk een gezondheidsrisico?
Antwoorden op deze vragen moeten de basis vormen van effectief beleid richting preventie en bestrijding van wereldwijde blootstelling aan deze onzichtbare milieuvervuiling.

Meer informatie over de sprekers Erik van Sebille en Martina Vijver.

Het ‘Diligentia Debat’ bestaat uit twee inleidingen en een uitgebreide discussie met sprekers en publiek.