Lezingenposts

Lezingen in dit seizoen:

28 maart: HET DILIGENTIA DEBAT

Een wetenschappelijke discussie over een actueel onderwerp:

Biodiversiteit: mooi of noodzaak?

Prof. dr. J.C. (Koos) Biesmeijer
Centrum voor Milieuwetenschappen Leiden, Universiteit Leiden
Prof. dr. S. (Bas) Haring
Leiden Institute Advanced Computer Sciences, Universiteit Leiden

Hoe vaak hoor je nog een grutto of een veldleeuwerik? De afname van rijkdom aan biologische soorten gaat in Nederland erg snel, zowel in de lucht, de bodem als in het water. Het verlies aan biodiversiteit strekt zich uit van ééncelligen tot insecten, van vissen tot zoogdieren, en van planten tot bomen. Veel is hiervan nog niet eens in kaart gebracht, iets dat middels een groot project gericht op het ‘near-real-time’ monitoring van biodiversiteit nu wel landelijk gaat gebeuren.
Biodiversiteit hoort bij complexe ecosystemen waar we allemaal een zekere schoonheid aan toeschrijven. Maar in hoeverre is die complexiteit echt nodig voor een gezonde leefomgeving voor de mens? Reikt dat verder dan natuurgebieden? Of moeten we alleen zuinig zijn op soorten die nuttig zijn voor onze voedselvoorziening, medicijnen of een leefbaar milieu? Kortom, wat is de werkelijke waarde van biodiversiteit?

Meer informatie over de sprekers Koos Biesmeijer en Bas Haring.

Het ‘Diligentia Debat’ bestaat uit twee inleidingen en een uitgebreide discussie met sprekers en publiek.