Lezingenposts

Lezingen in dit seizoen:

25 maart: Archaea en de geschiedenis van het leven

Prof. dr. A. (Anja) Spang
Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee (NIOZ), Texel
Faculty of Science, Universiteit van Amsterdam

De boom van alle levensvormen (‘tree of life’) is een krachtige weergave van de evolutionaire geschiedenis van organismen over de tijd: van onze microbiële oorsprong tot de diversificatie van meercellige eukaryoten inclusief ons als mensen.
Gedurende de afgelopen decennia is onze interpretatie van de ‘tree of life’ fundamenteel veranderd, niet het minst door methodologische vooruitgang die een meer objectieve benadering mogelijk maakt om biodiversiteit te bestuderen. Dit heeft geleid tot de ontdekking van belangrijke nieuwe takken aan de ‘tree of life’.
Tijdens deze lezing zal eigen onderzoek worden gepresenteerd dat heeft bijgedragen tot nieuwe inzichten in de grote overgangen tijdens de evolutie van het leven op aarde. Hierbij zal de nadruk liggen op de afsplitsing tussen archaea en bacteriën, en op de oorsprong van de eukaryotische cel.

Deze lezing zal in het Engels worden gehouden. Vragen kunnen in het Nederlands worden gesteld.

Voor meer informatie over de spreker kijk hier.