Lezingenposts

Lezingen in dit seizoen:

11 maart: Atomen en ionen als bouwstenen van quantumcomputers

Dr. R.S. (Rianne) Lous
Applied Physics and Science Education
Technische Universiteit Eindhoven

Quantumcomputers beloven zowel oplossingen voor complexe problemen als een enorme sprong in rekenkracht. Om ze te bouwen hebben we quantumbits nodig die het geheugen van de quantumcomputer vormen. Deze zogenaamde qubits moeten dan wel coherent en identiek zijn en het liefst makkelijk te programmeren en ongevoelig voor verstoring van buiten af.
In Eindhoven bouwen we een quantumcomputer gemaakt van atomen in optische pincetten en kijken we ook naar het gebruik van ionen als qubits. Tijdens deze lezing zal besproken worden hoe dit gedaan wordt en hoe we zowel de kwaliteit als de kwantiteit van de qubits kunnen waarborgen. Hiermee kijken we vanuit de hardware kant naar de vooruitgang en mogelijkheden van quantumcomputers.

Voor meer informatie over de spreker kijk hier.