Lezingenposts

Lezingen in dit seizoen:

12 feruari: Katalysatoren op atomaire schaal

Dr. I.M.N. (Irene) Groot
Leiden Institute of Chemistry
Universiteit Leiden

Katalyse is van grote invloed op ons dagelijks leven. Ongeveer 90% van alle dingen die we gebruiken, zoals medicijnen, brandstoffen of kleding, wordt gemaakt met behulp van katalysatoren. Het bekendste voorbeeld is wel de autokatalysator, die de gassen die uit de uitlaat komen minder schadelijk voor onze gezondheid maakt. Ondanks dat katalyse zo’n grote rol in de maatschappij inneemt, zijn we nog steeds niet op het punt dat we katalysatoren dusdanig goed begrijpen dat we ze kunnen ontwerpen, in plaats van ze te ontwikkelen via “trial and error”.
Het doel van het Leidse onderzoek is om met geavanceerde beeldvorming katalysatoren tijdens een chemische reactie op atomaire schaal te bekijken. Hiermee kunnen hopelijk betere en goedkopere katalysatoren worden ontworpen, die gaan bijdragen aan de energietransitie en het schoner en groener maken van de chemische industrie.

Voor meer informatie over de spreker kijk hier.