Lezingenposts

Lezingen in dit seizoen:

31 januari: De taligheid en muzikaliteit van vogels

Prof. dr. C.J. (Carel) ten Cate
Instituut Biologie, Universiteit Leiden

De zang van zangvogels kan complex van structuur zijn en klinkt ons soms muzikaal in de oren. Die eigenschappen, en ook het feit dat zangvogels hun liedjes door een leerproces verwerven, hebben velen (waaronder Darwin) er toe gebracht parallellen te zien met menselijke taal en muziek.
Tijdens deze lezing zal eerst ingegaan worden op de vraag of die gelijkenissen meer dan oppervlakkig zijn, door te kijken naar de functie en de mechanismen van vogelzang. Er blijken duidelijke verschillen te bestaan tussen vogelzang, taal en muziek.
Desondanks kan onderzoek aan vogels ons wel verder helpen om de evolutie van taal en muzikaliteit beter te begrijpen. We doen dat door te onderzoeken of vogels een aantal cognitieve vermogens hebben die voor ons menselijk taalvermogen en onze muzikaliteit van belang zijn.

Voor meer informatie over de spreker kijk hier.