Lezingenposts

Lezingen in dit seizoen:

17 januari: De betrouwbaarheid en reikwijdte van observationeel medisch onderzoek

Prof. dr. S. (Saskia) le Cessie
Klinische Epidemiologie & Biomedical Data Sciences, Leids Universitair Medisch Centrum

Gerandomiseerd onderzoek wordt binnen de geneeskunde vaak gezien als de gouden standaard om causale vragen te beantwoorden. Het uitvoeren van dit soort onderzoek is echter om financiële, ethische en praktische redenen lang niet altijd haalbaar. Een alternatief is om gegevens te gebruiken uit epidemiologisch onderzoek waar grote groepen mensen gedurende de tijd geobserveerd worden.
Daarnaast worden steeds vaker routinematig gegeneerde zorggegevens, zoals uit elektronische patiënten¬dossiers, gebruikt om medische onderzoeksvragen te beantwoorden. Tijdens deze lezing zullen mogelijke valkuilen van dit soort onderzoek besproken worden.
Een grote uitdaging voor statistici en epidemiologen is om ook in situaties waar geen gerandomiseerde data beschikbaar zijn, met redelijke betrouwbaarheid uitspraken te doen over mogelijke causaliteit. Hier zijn moderne epidemiologische en statistische methoden voor ontwikkeld. De voordelen en beperkingen van deze methoden zullen tijdens deze lezing aan bod komen.

Voor meer informatie over de spreker kijk hier.