Lustrum2023

46e Diligentia lustrum: Kunst van wetenschap

Op maandag 11 september 2023 vierde Diligentia het 230-jarig bestaan met een feestelijke avond onder de titel "Kunst van wetenschap". Onderstaand de programma-aankondiging. En daaronder een foto-impressie van het evenement. Op de pagina Recente video's kunt u de video-opname bekijken en beluisteren.

Over het programma

Diligentia is een vereniging die zich vanaf haar oprichting altijd heeft gericht op natuurwetenschappen. Via lezingen en demonstraties werd de nieuwste kennis overgebracht op de leden, het motto van Diligentia was aanvankelijk "proefondervindelijke wijsbegeerte". Het onderwerp Natuurwetenschappen werd daarbij breed geïnterpreteerd. In bepaalde periodes leidde dit zelfs tot avonden over literatuur en over muziek. Niet alleen de wetenschappelijke aspecten van muziek kwamen aan de orde, ook concerten werden niet geschuwd.

In dit lustrumprogramma ligt de aandacht op (muziek)kunst en wetenschap, het onderwerp wordt van diverse kanten belicht, inhoudelijk/ wetenschappelijk via een lezing en proefondervindelijk met een speciaal gecomponeerd muziekstuk, geïnspireerd op wetenschappelijke thema's,  die bij de uitvoering zullen worden toegelicht.