Lustrum2023

46e Diligentia lustrum: Kunst van wetenschap

Op maandag 11 september 2023 viert Diligentia het 230-jarig bestaan met een feestelijke avond onder de titel "Kunst van wetenschap".
Leden kunnen nu al een zaalplaats reserveren voor zichzelf en een introducé.

Practicum Musicae, foto: Wilke Geurds

Robbert Dijkgraaf, minister OCW

Over het programma

Diligentia is een vereniging die zich vanaf haar oprichting altijd heeft gericht op natuurwetenschappen. Via lezingen en demonstraties werd de nieuwste kennis overgebracht op de leden, het motto van Diligentia was aanvankelijk "proefondervindelijke wijsbegeerte". Het onderwerp Natuurwetenschappen werd daarbij breed geïnterpreteerd. In bepaalde periodes leidde dit zelfs tot avonden over literatuur en over muziek. Niet alleen de wetenschappelijke aspecten van muziek kwamen aan de orde, ook concerten werden niet geschuwd.

In dit lustrumprogramma ligt de aandacht op (muziek)kunst en wetenschap, het onderwerp wordt van diverse kanten belicht, inhoudelijk/ wetenschappelijk via een lezing en proefondervindelijk met een speciaal gecomponeerd muziekstuk, geïnspireerd op wetenschappelijke thema's,  die bij de uitvoering zullen worden toegelicht.

Lustrumviering maandag 11 september, 20:00 uur, Diligentia theater

Het voorlopige programma ziet er als volgt uit:
Let op: vanaf 19:00 ontvangst met koffie, vanaf 19:40 kunt u plaatsnemen in de zaal.
Om 20:00 uur wordt de avond geopend door de voorzitter.
Daarna volgt een toespraak door Saskia Bruines, wethouder Financiën, Cultuur en Economie, Den Haag.
Minister Robbert Dijkgraaf van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap zal een lezing verzorgen over de raakvlakken tussen wetenschap en kunst.
Vervolgens wordt het muziekstuk dat speciaal werd gecomponeerd ter gelegenheid van het 46e lustrum van Diligentia  door Florian van der Reijden uitgevoerd door Practicum Musicae, een Leids studentenorkest dat is ontstaan uit een samenwerking tussen universiteit Leiden en het Haags conservatorium.

Na afloop is er een drankje in de foyer tot ca 22:30 uur.

 

Saskia Bruines, wethouder Den Haag