Wetenswaardigheden

Wetenswaardigheden rondom lezingen

Koninklijke NNV

Wetenswaardigheden |

De Nederlandse natuurkundige vereniging (NNV) viert haar honderdjarig bestaan. De vakvereniging voor fysici werd opgericht op 2 april 1921. De oprichting was destijds het initiatief van een illuster rijtje natuurkundigen, waaronder drie Nederlandse winnaars van de Nobelprijs voor Natuurkunde: Pieter Zeeman, Heike Kamerlingh Onnes en Hendrik Antoon Lorentz. Al vanaf het begin is de NNV een actieve en bloeiende vereniging. De NNV behartigt de belangen van de natuurkunde en de natuurkundigen. Tot de ca. 4.000 leden behoren zowel studenten als fysici werkzaam in onderwijs, onderzoek, bedrijfsleven of bij de overheid.

Tijdens het online-evenement FYSICA 2021 overhandigde de commissaris van de Koning in Noord-Holland, Arthur van Dijk, symbolisch de oorkonde, die behoort bij het predicaat ‘Koninklijk’, aan de voorzitter van de NNV, Diederik Jekel.

Speltheorie

Wetenswaardigheden |

In de lezing van Prof. Jean-Jacques Herings van 12 april over Feilloos Veilen (Nobelprijs verklaard), kwam nog een eerdere Nobelprijswinnaar ter spake, John Nash. Er is een prachtige film over het leven van John Nash gemaakt, “A beautiful Mind” (2001). Meer details zijn te vinden op de Wikipedia pagina. De film is gebaseerd op het boek van Sylvia Nasar met dezelfde titel (1998).

Vooruitziende blik?

Wetenswaardigheden |

Op 20 april 2015 hield prof. De Jong een voordracht voor Diligentia onder de titel “Plotselinge wereldwijde epidemieën; hoe gaan we ons wapenen?”
In 2020 zijn we geconfronteerd met zo’n plotselinge pandemie. Het is de moeite waard om dit artikel nog eens te lezen. U kunt het vinden in het lezingenarchief. Het is huiveringwekkend hoe goed een dergelijke ramp tevoren al in kaart is gebracht, maar ook hoe onvoorbereid we in feite waren toen het gebeurde, en dat ondanks die kennis.
Prof. De Jong is één van de leiders van het PREPARE project van de EU (prepare-europe.eu), dat bedoeld is om goed beslagen ten ijs te komen bij nieuwe pandemieën. Hoewel die taak nog niet is voltooid, heeft het tot nu toe de afstemming tussen verschillende onderzoeksgroepen binnen en buiten Europa wel geholpen.

Prof. Schilthuizen wint Noorderheide prijs

Nieuws, Wetenswaardigheden |

Ieder jaar reikt de Stichting Elise Mathilde Fonds in samenwerking met de Commissie Maatschappelijke Cohesie Noorderheide een prijs uit aan de Diligentia spreker die met zijn activiteiten op de langere termijn bijdraagt aan de maatschappelijke cohesie in Nederland. De prijs bestaat uit het beschikbaar stellen ‘om niet’ van Landgoed Noorderheide voor een retraite weekend van de onderzoeksgroep van de spreker.
De prijs voor de spreker van het afgelopen seizoen is gegaan naar prof. dr. M. (Menno) Schilthuizen van Naturalis Biodiversity Center en Universiteit Leiden. Zijn lezing getiteld "Nieuwe diersoorten ontdekken met 'Citizen Science'" vond plaats op 2 december 2019. Het overeenkomstige artikel en de video-opname staan in het Lezingenarchief. Uit deze lezing sprak al duidelijk zijn gevoel voor samenwerking met anderen: de wetenschap wordt voor het grote publiek toegankelijk gemaakt door de mogelijkheid aan veldonderzoek mee te doen.
Het bestuur feliciteert prof Schilthuizen van harte met de prijs en wenst hem en zijn groep een goed en succesvol weekend toe in het mooie landgoed. Tevens bedanken wij de Stichting Elise Mathilde Fonds en de Commissie Maatschappelijke Cohesie Noorderheide voor het al vele jaren aanbieden van deze unieke prijs. Onze bijzondere dank gaat uit naar de heer Kiewiet de Jonge die dit telkens weer organiseert.

Prof. Menno Schilthuizen

Interieur van het prachtige landgoed Noorderheide

Prof. Liesbeth de Lange wint Lewis Sheiner award

Wetenswaardigheden |

Vlak nadat zij op 19 oktober 2020 haar lezing over medicijngedrag in de hersenen voor ons had gehouden, kreeg prof. Liesbeth de Lange de prestigieuze Lewis B. Sheiner award van de ISoP (Internatonal Society of Pharmacometrics) toebedeeld. Deze onderscheiding wordt gegeven aan onderzoekers die uitzonderlijke resultaten behalen in het verlengde van het onderzoek van Sheiner op het gebied van farmacometrie, de wetenschap die zich bezighoudt met onderzoek van kwantitatieve medicatie.
De onderscheiding hield onder andere in dat zij een keynote lecture over haar werk mocht geven op het congres dat 2 weken na de lezing bij Diligentia gehouden werd in de Verenigde Staten. Vanwege corona geschiedde dit online, met inzet van de livestream apparatuur van Diligentia, vanwege onze goede videokwaliteit.
Het doet ons genoegen dat Diligentia de opname als een extra lezing aan de leden mag aanbieden.